Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_145 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 145~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Fakat ku, bir kanat vurup onu k繹r etti ite... Onu 繹l羹m羹n ve elemin ta dibine kadar g繹t羹rd羹. Kendinize gelin, sizde bir akis, yahut zan y羹z羹nden g繹klerdeki duraklar覺n覺zdan d羹meyesiniz. \\
 +3415. H璽r羶t'​la M璽r羶t'​san覺z da, " Biz sana saf saf ibadet ediyoruz"​ dam覺n覺n 羹st羹nde herkesten ileriyseniz de. \\
 +K繹t羹lerin k繹t羹l羹klerine ac覺y覺n. Benliin kendini g繹r羹p beenmenin etraf覺nda dolamay覺n. \\
 +Kendinize gelin. Tanr覺 gayreti, pusudan 癟覺kmay覺 g繹rs羹n; ba aa覺 yerin dibine gidersiniz. \\
 +襤kisi de dediler ki: " Tanr覺, ferman senin,senin ihsan覺n, senin koruman olmazsa nerede bir ihsan, nerede bir \\
 +koruyan?" ​ \\
 +Hem bunu s繹ylemekte,​ hem de yery羹z羹ne inip h羹kmetmek i癟in y羹rekleri oynamaktayd覺. " Bizden k繹t羹l羹k gelir mi? Biz ne g羹zel kullar覺z!"​ diyorlard覺. \\
 +3420. Bunlar覺n bu gurur ve istekleri, kendilerini rahat b覺rakmad覺:​ nihayet bunlar覺 kendilerini beenmi bir hale soktu. " Ey topraa, suya, yere, atee mensup insanlar, ey ruhanilerin temizliinden haberi olmayanlar. Biz u g繹ky羹z羹n羹n 羹st羹nde perdeler dokuyor, yery羹z羹ne inip ad覺rvanlar kuruyoruz. Adalet yapar, ibadet eder; her gece yine g繹klere u癟ar gideriz. \\
 +Bu suretle de u devrin a覺lacak b羹y羹kleri olur, yery羹z羹ne adalet ve emniyeti yayar覺z"​ diyorlard覺. 3425. G繹ky羹z羹 ahvalini yery羹z羹ne k覺yas ettiler, fakat bu k覺yas, doru deil... Arada b羹y羹k bir fark var! \\
 +Halini, nee ve sarholuunu cahillerden saklamak l璽z覺md覺r \\
 +Perde alt覺na girmi olan Hak簾min s繹z羹n羹 dinle: arap i癟tiin yere ba koy, yat. Meyhaneden 癟覺k覺p yol, yan覺lan sarho, 癟ocuklar覺n maskaras覺 ve oyunca覺 olur. Her tarafa, her yola, 癟amurlar覺n i癟ine d羹er, her ahmak da ona g羹ler. \\
 +O bu haldeyken onun sarholuundan,​ i癟tii arab覺n nee ve zevkinden haberleri olmayan 癟ocuklar peine tak覺l覺rlar. \\
 +3430. Tanr覺 sarhoundan baka b羹t羹n halk, 癟ocuktur. Heva ve hevesinden kurtulmu kiiden baka bali yoktur. Tanr覺 " D羹nya kuru bir istek, faydas覺z bir oyuncaktan ibarettir, siz de 癟ocuklars覺n覺z."​ Dedi. Tanr覺 doru buyurur. Oyunca覺 terk etmedik癟e 癟ocuksun. Ruh ar覺nmad覺k癟a nas覺l temiz olabilirsiniz?​ \\
 +D羹nyada daima istenen, peinde koulan, bir t羹rl羹 terk edilemeyen bu ehvet; bil ki 癟ocuklar覺n cima覺 gibidir. ocuun cima覺 nedir ki? Bir R羹stem'​in,​ bir yiidin cima覺na nispetle oyundan ibaret. \\
 +3435. Halk覺n sava覺 da 癟ocuklar覺n sava覺 gibidir. Tamam覺 ile m璽nas覺z, esass覺z ve hor! \\
 +Hepsi sopadan k覺l覺癟larla sava覺rlar. Hepsi faydas覺z bir eyle ura覺p dururlar. \\
 +Hepsi, bu bizim Burak'​覺m覺z D羹ld羹l y羹r羹y羹l羹 at覺m覺z diye bir sopaya binmitir. \\
 +S覺rtlar覺nda y羹k var, fakat bilgisizliklerinden kendilerini y羹ksek g繹r羹p ata binmi, yol gidiyor san覺rlar. \\
 +Hele dur... halk atl覺lar覺, bir g羹n atlar覺n覺 s羹rerek dokuz kat g繹kten ge癟sinler de bak! \\
 +3440. O g羹n ruh ve melek Tanr覺'​ya y羹celir. Ruhun y羹celmesinden g繹k titrer! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +