Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_146 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 146~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Siz ise umumiyetle 癟ocuklar gibi eteinize binmisiniz... Ata binmi gibi eteinizin ucunu tutmusunuz! Tanr覺'​dan " 羹phe yok ki zan fayda vermez"​ h羹km羹 gelmitir. Zan merkebi nerede g繹kler koacak? 襤ki t羹rl羹 zan olursa kuvvet hangisindeyse o tercih edilir. Fakat g羹ne zuhur etti mi... onun varl覺覺nda ve parlakl覺覺nda inat edilmez. \\
 +襤te o zaman bindiiniz eyleri g繹r羹rs羹n羹z;​ anlars覺n覺z ki ancak ayaklar覺n覺za binmisiniz... \\
 +3445. Vehmi, fikri, duyguyu, anlay覺lar覺 sopa gibi 癟ocuk at覺 bil! \\
 +G繹n羹l ehlinin ilimleri, kendilerini ta覺r. Ten ehlinin ilimleriyse kendilerine y羹kt羹r. \\
 +G繹nle uran, adam覺 g繹n羹l ehli yapan ilim; insana fayda verir. Yaln覺z tene tesir eden, insana mal olmayan ilim y羹kten ibarettir. \\
 +Tanr覺 " Yahmil羹 esf璽ra-Tevrat'​覺 bilip onunla amel etmeyen kitap ta覺yan eee benzer"​ dedi. Tanr覺'​dan olmayan bilgi y羹kt羹r. \\
 +Tanr覺'​dan vas覺tas覺z olarak verilmeyen ilim, gelini s羹sleyen kad覺n覺n ona s羹rd羹羹 renk gibi diri kalmaz, u癟up gider. \\
 +3450. Fakat bu y羹k羹 iyi 癟ekersen y羹k羹n羹 al覺rlar, rahat ettirirler. \\
 +Heva ve heves urunda o bilgi y羹k羹n羹 ta覺ma ki i癟indeki ilim ambar覺n覺 g繹resin. \\
 +襤lmin rahvan at覺na bindikten sonra s覺rt覺ndan y羹k羹 al覺rlar. \\
 +Tanr覺 kadehi olmad覺k癟a heva ve heveslerden nereden ge癟eceksin?​ Ey Tanr覺'​ya ait yaln覺z " Hu" ismine kani olan! S覺fattan, addan ne doar? Hayal! O hayal, sahibine ancak vuslat delili olur. \\
 +3455. Medlul羹 olmayan bir delalet edici hi癟 g繹rd羹n m羹? Yol olmad覺k癟a katiyen g羹l de olmaz... Hakikat覺 olmayan bir ad覺 hi癟 g繹rd羹n m羹; yahut K璽f ve L璽m harflerinden g羹l toplad覺n m覺? Mademki ismi okudun; var, m羹semmay覺 da ara. Ay覺 g繹kte bil derede deil! Addan ve harften ge癟mek istersen hemencecik kendini tamam覺 ile kendinden ar覺t (yok ol!) Demir gibi demirlikten 癟覺k, renksiz bir hale gel. Riyazatta tozsuz pass覺z bir ayna ol! \\
 +3460. Kendini kendi vas覺flar覺ndan ar覺t ki as覺l kendi s璽f, pak zat覺n覺 g繹resin. \\
 +O vakit kitap, m羹zakereci ve 羹stat olmaks覺z覺n g繹nl羹nde peygamberlerin ilimlerini g繹r羹r bulursun. \\
 +Peygamber " 羹mmetimden 繹yleleri vard覺r ki onlar, benimle ayn覺 yarat覺l覺tad覺rlar,​ benimle ayn覺 himmete sahiptirler. \\
 +Ben onlar覺 hangi nurla g繹r羹yorsam onlar覺n canlar覺 da beni mutlaka ayn覺 nurla g繹r羹r"​ dedi. \\
 +Bunlar Peygamberi, Sah簾hayn kitaplar覺, had簾sler, had簾si rivayet edenler olmaks覺z覺n,​ bunlara hacet kalmaks覺z覺n \\
 +ab覺hayat kayna覺nda (g繹n羹llerinde) g繹r羹rler. \\
 +3465. " K羹rt olarak yatt覺k"​ s覺rr覺n覺 bil, " Arap olarak sabahlad覺k"​ s覺rr覺n覺 oku! Gizli ilme dair bir misal istersen Rum halk覺yla inlilere ait hik璽yeyi s繹yle: \\
 +Rum halk覺yla inlilerin ressaml覺kta bahse girimeleri \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +