Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_147 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 147~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +inliler " Biz daha mahir ressam覺z, dediler. Rum halk覺 da dedi ki: " Bizim maharetimiz daha 羹st羹nd羹r."​ Padiah " Sizi imtihan edeceim; bakal覺m hanginiz d璽vas覺nda hakl覺"​ dedi. inlilerle Rum diyar覺 ressamlar覺 haz覺rland覺lar;​ Rum diyar覺 ressamlar覺 ilimlerine daha vak覺f kiilerdi. \\
 +3470. in ressamlar覺 " Bize bir hususi oda verin, bir oda da sizin olsun" dediler. \\
 +Kap覺lar覺 kar覺 kar覺ya iki oda vard覺. Bir tanesini in ressamlar ald覺. b羹r羹n羹 de Rum ressamlar覺. \\
 +inliler, padiahtan y羹z t羹rl羹 boya istediler. Y羹ce padiah bunun 羹zerine hazinesini a癟t覺. \\
 +inlilere her sabah hazineden boyalar verilmekteydi. \\
 +Rum ressamlar覺 " Pas gidermekten baka ne resim ie yarar, ne boya!" dediler. \\
 +3475. Kap覺y覺 kapat覺p duvar覺 cil璽lamaya balad覺lar. G繹k gibi tertemiz, s璽f ve berrak bir hale getirdiler. \\
 +襤ki y羹z 癟eit renge boyanmaktansa renksizlik daha iyi. Renk bulut gibidir. Renksizlikse ay. \\
 +Bulutta parlakl覺k ve ziya g繹r羹rsen bil ki y覺ld覺zdan aydan ve g羹netendir. \\
 +inli ressamlar ilerini bitirdiler. Hepsi de yapt覺klar覺 resimlerin g羹zelliine sevinmekteydiler. \\
 +Padiah kap覺dan i癟eri girip odadaki resimleri g繹rd羹. Hepsi ak覺ldan, idrakten d覺ar覺, fevkal璽de g羹zel eylerdi. \\
 +3480. Ondan sonra Rum ressamlar覺n覺n odas覺na gitti. Bir Rum ressam覺, kar覺 oday覺 g繹rmeye m璽ni olan perdeyi kald覺rd覺. \\
 +b羹r odada in ressamlar覺n覺n yapm覺 olduklar覺 resimlerle nak覺lar, bu odan覺n cil璽lanm覺 duvar覺na vurdu. \\
 +Orada ne varsa burada daha iyi g繹r羹nd羹; resimlerin aksi, 璽deta g繹z al覺yordu. \\
 +Oul Rum ressamlar覺 sofilerdir. Onlar覺n; ezberlenecek dersleri kitaplar覺 yoktur. \\
 +Ama g繹n羹llerini adamak覺ll覺 cil璽lam覺lar,​ istekten, h覺rstan, hasislikten ve kinlerden ar覺nm覺lard覺r. \\
 +3485. O aynan覺n s璽fl覺覺,​ berrakl覺覺 g繹nl羹n vasf覺d覺r. G繹nle hadsiz hesaps覺z suretler aksedebilir. \\
 +Gayb覺n suretsiz ve hudutsuz sureti, Musa'​n覺n g繹n羹l aynas覺 da parlam覺, koynuna sokup 癟覺kard覺覺 elde g繹r羹nm羹t羹r. \\
 +O suret g繹e, ara, fere, denizlere, ta en y羹ce g繹kten, denizin dibindeki bal覺a kadar hi癟bir eye s覺maz. \\
 +羹nk羹 b羹t羹n bunlar覺n hududu, say覺s覺 vard覺r. Halbuki g繹n羹l aynas覺n覺n hududu yoktur. \\
 +Burada ak覺l, ya susar, yahut a覺r覺p kal覺r. Sebebi de u : G繹n羹l m羹 Tanr覺'​d覺r,​ Tanr覺 m覺 g繹n羹l? \\
 +3490. Hem say覺l覺 hem say覺s覺z olan (hem kesrete dalan, hem vahdeti bulan) g繹n羹lden baka bir nak覺n aksi ge癟ip gider, ebed簾 deildir. \\
 +Fakat ezelden ebede kadar zuhur ede gelen her yeni nak覺, g繹nle akseder, orada perdesiz, apa癟覺k surette tecilli eder. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +