Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_148 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 148~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +G繹n羹llerini cil璽lam覺 olanlar; renkten, kokudan kurtulmulard覺r. Her nefeste zahmetsizce bir g羹zellik g繹r羹rler. Onlar, ilmin kabuundaki nak覺 b覺rakm覺lar,​ Aynel yak簾n bayra覺n覺 kald覺rm覺lard覺r. D羹羹nceyi b覺rakm覺lar,​ 璽inal覺k denizini bulmular, biliikte yok olmulard覺r. \\
 +3495. Herkes 繹l羹mden 羹rker, korkar. Bu kavimse ona b覺y覺k alt覺ndan g羹lmektedir. Kimse onlar覺n g繹nl羹ne galip gelmez. Sedefe zarar gelir, inciye deil. Onlar f覺kh覺 ve nahv覺 terk etmilerdir ama mahvolmay覺 ve yokluu ihtiyar etmilerdir. Sekiz cennetin nak覺lar覺 parlad覺k癟a onlar覺n g繹n羹l levhine vurur, orada tecelli eder. \\
 +Tanr覺'​n覺n doruluk makam覺nda oturanlar覺n,​ oras覺n覺 yurt edinenlerin derecesi; artan da y羹cedir, k羹rs羹den de, boluktan da! \\
 +Peygamber Aleyhissel璽m'​覺n,​ Zeyd'e " Bug羹n nas覺ls覺n, nas覺l kalkt覺n?"​ diye sormas覺, onun da " M羹min olarak ey Tanr覺 el癟isi diye cevap vermesi \\
 +3500. Peygamber bir sabah Zeyd'e " Ey temiz ve s璽f arkada, sabah覺 nas覺l ettin? Diye sordu. \\
 +AIKLAMALAR ( Beyitler 2801 - 3500 ) \\
 +B. 2962. Kafda覺, eskilerce d羹nyay覺 kuak gibi kuatan bir dad覺r ki z羹mr羹d羹anka kuunun yuvas覺 da buradad覺r. Sofiler Kafda覺na t羹rl羹 t羹rl羹 m璽nalar vermilerdir ki bu beyitten de anla覺l覺r. \\
 +B. 2972. Beyitteki c羹mle, 48 inci surenin (Feth) 10 uncu 璽yetindedir ve " Tanr覺'​n覺n eli, onlar覺n ellerinden 羹st羹nd羹r"​ demektir. Tekmil 璽yetin m璽nas覺 udur: " 羹phesiz, sana biat edenler, Tanr覺'​ya biat etmilerdir. Tanr覺'​n覺n eli, onlar覺n ellerinden 羹st羹nd羹r. Bu biatten d繹nen, kendisine zarar etmitir. Tanr覺 ile ahdettii eye vefa edene gelince: Tanr覺, ona pek b羹y羹k bir ecir ve m羹k璽fat verecektir"​ Peygamber, haccetmek i癟in eshabiyle Mekke'​ye hareket etmi, fakat Mekkeliler, hen羹z ehir kendilerinde olduundan buna m羹saade etmemilerdi. Bunun 羹zerine Hudeybiye denilen yerde bir aa癟 alt覺na oturup eshaba 繹l羹nceye kadar savatan d繹nmemek 羹zere kendisine biat etmelerini buyurmu, sahabe de bu suretle biat etmiti. Ayn覺 surenin 18 inci 璽yetinde biatte bulunanlardan Tanr覺'​n覺n raz覺 olduu bildirildiinden bu biate " Biy'​at-羹r R覺dvan Raz覺l覺k Biati" denmi, bir aa癟 alt覺nda biat edildii i癟in aaca da " eceret-羹r R覺dvan Raz覺l覺k aac覺"​ ad覺 verilmitir. Sofilerin m羹ritlerine biatleri, bu esasa balan覺r. Onlarca m羹ridin eli, eyhten eyhe, Peygamber'​e kadar gider. Peygamber'​in eliyse Tanr覺 eli demektir. Hatt璽 bunu 'El ele, el Hakk'​a"​ diye anlat覺rlar. \\
 +B. 3006. Eshab-覺 Kehf, maaralar覺nda uyurlarken beyitte, 璽yetten al覺narak s繹ylendii gibi g羹ne, 羹stlerine vurmaz, dounca maaran覺n sa覺na, batarken de soluna dokunurdu \\
 +(Sure: 18 Kehf, 璽yet: 17. 392 nci beytin izah覺na da bak覺n覺z). \\
 +B. 3019. " 璽virh羹m"​ onlarla dan覺, onlarla meverette bulun demektir. 3 羹nc羹 surenin (l-i 襤mran) 159 uncu \\
 +璽yetinde ge癟er. \\
 +B. 3065. Bu mesel, yani devenin ine yordam覺ndan ge癟mesi meseli, Kur'​an'​da da ge癟er (Sure: 7 A'raf, 璽yet: 40). \\
 +B. 3071. " O, her g羹n ve her an bir itedir."​ (Sure: 55 Rahman, 璽yet: 29). \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +