Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_151 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 151~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +olduu halde ilme hi癟 ehemmiyet vermiyen, bilgiyi bir gaye deil, bir vas覺ta tel璽kki eden ve hele felsefeye hi癟 ehemmiyet vermiyen ems de bir g羹n Mevl璽na'​n覺n medresesinde ve Mevl璽na'​n覺n huzurunda Fahr-i R璽zi'​den bahsedip onun, hatt璽 k璽fir olduunu s繹ylemi, sonra s繹z gelimini Muh-yidd簾n'​e getirerek " Nitekim eyh Muhammed-ibn-i Arab簾 de D覺m覺k'​ta Muhammed bizim perdecimizdir diyordu. Dedim ki: kendinde g繹rd羹羹n羹 neden Muhammed'​de g繹rm羹yorsun?​ Herkes kendisinin perdesidir. 襤bn-i Arab簾, Marifetin hakikati sabit olunca orada d璽va olur mu? Yap, yapma nerde kal覺r"​ dedi. Ben, o m璽na Muhammedindi. Bu dier fazilet de fazla olarak yine ona aittir. Sense bu suretle ink璽r ediyorsun, hadi git. Bu tasarruf deil, iddian覺n ta kendisi. Hem d璽vaya kalk覺覺yor,​ hem d璽vaya d羹memek gerektir diyorsun, dedim. eyh Muhammed iyi hemdertti. iyi munisti, b羹y羹k adamd覺. Fakat eriata m羹tebaat覺 yoktu. Birisi, kendisi m羹tabaat覺n ayniydi dedi. dedim ki: Hay覺r, m羹tabaatta bulunmad覺. eyh Muhammed. bir zamanlar namaz k覺lar, r羹k羶 ve sucutta bulunur, eriat ehlinin kuluyum derdi, fakat hakikatte eriate m羹tabaat覺 yoktu. Ondan 癟ok faydaland覺m,​ fakat sizden (Mevl璽na'​dan) faydaland覺覺m kadar deil. Sizinki asla ona benzemez. Arada inciyle ta par癟alar覺 kadar fark var!" diyor (ayn覺 n羹sha, ems'​in Maarif ve kelimat覺 bahsinde, s. 316). Bir kere de " eyh Muhammed'​in s繹zlerinde fil璽n hata etti, fil璽n yan覺ld覺 s繹zleri yoktu. Onu g繹rd羹m m羹 sen hata ettin demektir. Bir zamanlar ona ba indirmeyi g繹sterdim, tevazuu 繹rettim..."​ demitir \\
 +(s. 316). \\
 +ilk zamanlarda Mevl璽na ile Muhyidd簾n-i Arabi'​nin oulluu ve tarikat覺n覺n nairi olan Sadreddin aras覺ndaki a癟覺kl覺覺 da Sipehs璽lar Menak覺biyle Efl璽k簾'​den 繹reniyoruz. Mevl璽na'​nm Sadreddin ve m羹ntesipleri,​ yani Muhyiddin mensuplar覺 hakk覺ndaki tel璽kkisini g繹steren u s繹zleri de dikkate deer: " Cerr璽h-覺 Mesih簾 dedi ki: Sadreddin'​in eshab覺ndan benim nezdimde su i癟ip b繹yle dediler: 襤sa Aleyhissel璽m sizin za'​mettiiniz gibi Allah'​t覺r. H璽a, biz bunun Hak olduunu biliriz. L璽kin muhafa-zaten ilimle kasden ketmedip ink璽r eyleriz. Mevl璽na Rad覺yallahu anh cevaben buyurdular: Allah'​覺n d羹man覺 yalan s繹yledi. H璽a lill璽h bu kel璽m, Allah'​覺n indinde matrut ve m羹zil ve zelil ve k覺yl羹kal bulunan eytan'​覺n arab覺ndan,​ sarho olan kimsenin kel璽m覺d覺r. Yahudilerin nekrinden bir mahalden bir mahalle ka癟an ve kameti iki ar覺ndan daha az bulunan bir ahs覺n yedi kat g繹kleri h覺fzetmesini nas覺l tecviz edersin? Halbuki her bir g繹羹n sihan覺 be y羹z y覺ll覺k ve her biri aras覺n覺n mesafesi keza be y羹z y覺ll覺k yoldur... " (F簾hi m璽 F簾h, Ahmed Avni terc羹mesi, Osman Ergin'​deki n羹sha, 60 a). \\
 +Hul璽sa buradaki " Din eyhi"​ nin Muhyidd簾n, yahut Sadreddin olmas覺na hi癟bir surette imk璽n yoktur. 襤htimal emseddin'​i,​ yahut babas覺 Sultan-al Ulema'​y覺 Seyyid B羹rh璽neddin Muhakk覺k-覺 Tirmiz簾'​yi,​ yahut 癟ok h羹rmetkar olduu Sen璽簾 veya Ferideddin-i Att璽r'​覺 kesdetmitir. Maalesef bu sayd覺覺m覺z zevat覺n kitaplar覺, makaleleri matlap d羹羹r羹lerek,​ yeni t璽birle elenip taranarak okunmam覺 ve ekserisi de bas覺lmam覺t覺r. Bu eserler, ilm簾 bir surette bas覺l覺r ve tetkik edilirse " M璽na Tanr覺'​d覺r"​ s繹z羹n羹罈 kime ait olduu kat簾 surette meydana 癟覺kar. \\
 +B. 3343. C羹van: gen癟. Ankaravi, bu kelimenin Arap癟a feta (T羹rk癟e ak覺-ah覺) kar覺l覺 olduunu ve elebi H羹sameddin'​e hitabedildiini s繹yl羹yor. H羹sameddin'​in Ah覺t羹rkolu olduu d羹羹n羹l羹rse 癟ok dorudur (711 inci beytin izah覺na bak覺n覺z). \\
 +B. 3391 - 3392. " Bizi doru yola hidayet et; onlara nimet olarak verdiin doru yola Gazabettiin kiilerin yoluna, dal璽lette kalanlar覺n yoluna deil"​ (1 inci sure Fatiha, 璽yet: 6-7). \\
 +B. 3395. den sonraki bahis Mevl璽na'​n覺n mezhepte m羹癟tehit olup k覺yas覺 h羹ccet olarak kabul etmedii, gerek bu bahisten, gerek k覺yasa ait dier s繹zlerinden,​ apa癟覺k anla覺l覺yor. 襤mamiyye'​nin d繹rt had簾s
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +