Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_153 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 153~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +misalle ayd覺nlatabiliriz. Yiitlii duyup inanmak birinci derecedir. Bir yiidin bahad覺rl覺覺n覺 g繹rmek ikinci derece, yiitliin kendisinden zuhuru da 羹癟羹nc羹 derecedir. Hac覺 Bayram-覺 Veli, bir il璽hisinde;​ bu 羹癟 dereceyi " bilmek, bulmak, olmak" s繹zleriyle T羹rk癟eletirmit覺r:​ \\
 +Bayram 繹z羹n羹 bildi Bileni anda buldu Bulan ol kend羹 oldu Sen seni bil, sen seni \\
 +(3501 - 4000 Beyitler) \\
 +Zeyd: " M羹min bir kul olarak"​ deyince " 襤man ba覺n yeermi, 癟i癟ekler a癟m覺sa nianesi nerede?"​ dedi. Zeyd dedi ki: " G羹nd羹zleri susuz ge癟irdim, geceleri aktan, yan覺p yak覺lmadan uyumad覺m. M覺zrak kalkandan nas覺l ge癟erse ben de g羹nd羹zlerden,​ gecelerden 繹yle ge癟tim. (onlar beni tutamad覺klar覺 gibi onlardan bana bir ey de bulamad覺.) \\
 +Ondan dolay覺 bence b羹t羹n eriatler, b羹t羹n dinler birdir. Bence y羹z binlerce y覺lla bir saat ayn覺. 3505. Ezelle ebed birleti. Fakat ak覺l, kabiliyetsizliinden buraya yol bulamaz." ​ \\
 +Peygamber " Peki, o yoldan, bu diyar覺n anlay覺覺nca,​ bu diyar ak覺ll覺lar覺n覺n harc覺na getirdiin bir hediye var m覺, nerede? 覺kar bakal覺m!"​ dedi. \\
 +Zeyd dedi ki: " halk, g繹ky羹z羹n羹 nas覺l g繹r羹rse ben de ar覺, artakilerle beraber 繹yle g繹r羹yorum. Benim 繹n羹mde sekiz cennetle yedi cehennem, aman 繹n羹ndeki put gibi apa癟覺k ve meydanda. Halk覺, deirmende buday覺 arpadan fark edercesine teker,teker tan覺yorum. \\
 +3510. Cennetlik kim, yabanc覺 nerede? Bence y覺lan ve bal覺k gibi apaik璽r. \\
 +" K覺yamet g羹n羹, baz覺 y羹zler ak olur, baz覺lar覺 kara..."​ S覺rr覺, imdiden meydana 癟覺kt覺. Bu halk覺n bir k覺sm覺n覺n y羹z羹 ak, bir k覺sm覺n覺n kara." ​ \\
 +Hakikatte baz覺 ruhlar, bundan 繹nce de ( d羹nyaya gelmeden de) ay覺pl覺yd覺. Fakat ana rahminde olduu i癟in hali, halka gizliydi. \\
 +ak簾, ana karn覺nda ak簾 olur (fakat bilinmez) Cisim 璽lemindeyse cisimdeki hallerden, ruhun halleri de anla覺l覺r. V羹cut da ana gibi can 癟ocuuna gebedir. l羹m, domak derdi ve k覺yamettir. \\
 +3515. Bu d羹nyada ge癟mi canlar覺n hepsi, " O ferahl覺 can acaba nas覺l doacak?"​ diye beklemektedirler. Zenciler, o mutlaka bizdendir derler. Beyazlar da, imk璽n覺 yok... O 癟ok g羹zel olacak, derler. V羹cudun can覺, ahiret 璽lemine dounca art覺k beyaz, kara ihtilaf覺 kalmaz. \\
 +Kara ise Zenciler al覺p g繹t羹r羹rler,​ beyazsa kendi cinslerinden olan bu 癟ocuu, beyazlar al覺p g繹t羹r羹rler. \\
 +Fakat domad覺k癟a anlamak, 璽lemdeki m羹k羹l ilerdendir. 羹nk羹 hen羹z domam覺 癟ocuun nas覺l olduunu bilen \\
 +azd覺r. \\
 +3520. Bunu anlayan kii, ancak Tanr覺 nuruyla bak覺p g繹ren kiidir. B繹yle olan zat, b璽t覺na da n羹fuz edebilir. Nutfenin asl覺 beyaz renkli ve hotur. Fakat beyaz kiinin can覺n覺n aksi; \\
 +Nutfeye renk verir, onu en g羹zel ekle sokar; kara kiinin can覺n覺n aksi de bir k覺s覺m halk覺, en aa覺l覺k bir renge, en baya覺 bir ekle s羹rer, g繹t羹r羹r. \\
 +Bu s繹ze nihayet yoktur. Sen yine at覺n覺 s羹r de biz kervandan geri kalmayal覺m. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +