Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_154 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 154~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bir g羹n her z羹mrenin 繹n羹nde, saman 癟繹p羹 m羹s羹n, da m覺. Hindu musun, T羹rk m羹? Meydana 癟覺kar. \\
 +3525. Hindu ile T羹rk, ana karn覺nda belli olmaz. Fakat dounca zay覺f m覺 kuvvetli mi... herkes g繹r羹r anlar. \\
 +Zeyd'​in Peygamber Sall璽llahu Aleyhi Vesellem'​e " Halk覺n ahvali bence gizli deildir, apa癟覺kt覺r"​ diye \\
 +cevap vermesi \\
 +Zeyd " Ben halk覺, kad覺n, erkek... Herkesi, k覺yamet g羹n羹ndeymi gibi apa癟覺k g繹r羹yorum. Hemen imdicik s繹yleyeyim mi? Yoksa kapayay覺m m覺?" dedi. Mustafa, duda覺n覺 覺s覺rarak sus demek istedi. Zeyd dedi ki: " Ey Tanr覺 Peygamberi, hair s覺rr覺n覺 s繹yleyeyim de bug羹n d羹nyada k覺yameti koparay覺m m覺? M羹saade et bana, perdeleri y覺rtay覺m da asl覺m, mahiyetim g羹ne gibi parlas覺n; \\
 +G羹ne benim nurumdan tutulsun... Hurma aac覺 (gibi meyveliler) ile s繹羹t aac覺n覺 (gibi meyvesizleri) g繹stereyim. \\
 +3530. K覺yamet s覺rr覺n覺 a癟ay覺m, halis alt覺n para ile ayar覺 bozuk paray覺 izhar edeyim. Elleri kesik Eshab-覺 Simal-覺 k羹f羹r rengiyle al rengi... Tutulmayan, gidilmeyen ay覺n ziyas覺nda yedi nifak deliini... \\
 +ak簾lerin p覺rt覺l elbiselerini g繹stereyim. Peygamberlerin davullar覺n覺,​ n繹betlerini duyuray覺m. \\
 +3535. Cehennemi, cennetleri, ikisinin aras覺ndaki A'​raf'​覺 apa癟覺k olarak k璽firlerin g繹zlerinin 繹nlerine getireyim. \\
 +Kevser Havuzunun 癟omakta olduunu... suyunun, cennetliklerin y羹zlerine vurmakta. " 襤癟, 襤癟!" diye seslenmekte ve \\
 +bu sesin de kulaklar覺na gelmekte bulunduunu... \\
 +Susuzlar覺n,​ havuzun etraf覺nda koup durduklar覺n覺 apa癟覺k g繹stereyim. \\
 +Onlar覺n omuzlar覺 omuzlar覺ma s羹r羹nmekte,​ naralar覺 kula覺ma gelmekte. \\
 +襤te g繹z羹m羹n 繹n羹nde... Cennet ehli, dilekleriyle birbirlerini kucaklam覺lar;​ \\
 +3540. Birbirlerinin ellerini ziyaret ediyor, musafahada bulunuyorlar,​ dudaklar覺ndan buseler yamal覺yorlar. Aa覺l覺k kiilerin hasret naralar覺ndan,​ " ah, ah" diye bar覺malar覺ndan kula覺m sa覺r oldu. Bu s繹ylediklerim ancak iaretlerden ibarettir. Daha derin s繹ylerim ama Peygamberi incitmekten korkuyorum."​ Zeyd, b繹ylece sarho, harap bir surette s繹yleyip duruyordu. Peygamber, yakas覺n覺 b羹kt羹. \\
 +Dedi ki: " Kendine gel, at覺n pek h覺zl覺 gidiyor, yular覺 癟ek. " Tanr覺 haya etmez" h羹km羹n羹n aksi vurdu, utanma ortadan \\
 +kalkt覺. \\
 +3545. Aynan, k覺l覺ftan 癟覺kt覺. Ayna ve terazi yalan s繹yler mi? \\
 +Ayna ile terazi, kimse incinmesin, utanmas覺n diye s繹z羹n羹 saklar m覺? \\
 +Ayna ile teraziye y羹zlerce y覺l hizmet etsen onlar yine dorucu ve kadri y羹ce mihenklerdir. \\
 +Sen benim s覺rr覺m覺 sakla, doruyu gizle; sen de eksik g繹sterme, fazla g繹ster, ( diye yalvarsan bile) \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +