Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_155 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 155~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3550. Onlar sana " Kendini maskara etme ayna, terazi nerede; hile d羹zen nerede? \\
 +Tanr覺, hakikatlerin bizim vas覺tam覺zla anla覺lmas覺 i癟in kadrimizi y羹celtti. \\
 +Eer bu doruluumuz olmasayd覺 ne deerimiz olurdu; iyilerin y羹z羹n羹 nas覺l aart覺rd覺k?"​ derler. \\
 +Fakat sen, g繹nl羹ne Sin璽 da覺ndaki Tanr覺 tecellisi vurduysa bile yine aynay覺 koynuna koy!" ​ \\
 +Zeyd, " Tanr覺 g羹nei, ezeli g羹ne, hi癟 koltua s覺ar m覺? \\
 +Asl覺 olmayan eyleri de y覺rtar, yakar; koltuu da. n羹nde ne delilik kal覺r, ne ak覺ll覺l覺k!"​ dedi. \\
 +3555. Peygamber dedi ki: " Bir parma覺n覺 g繹z羹n羹n 羹st羹ne koydun mu... d羹nyay覺 g羹nesiz g繹r羹rs羹n. \\
 +Bir parmak bile, aya perde oluyor. 襤te bu padiah覺n ay覺p 繹rt羹c羹l羹羹ne al璽mettir. \\
 +Bu suretle bir nokta ( gibi olan parmak), cihan覺 繹rter; bir s羹r癟me de g羹nei k羹sufa urat覺r. \\
 +Duda覺n覺 yum, denizin dibine bak. Tanr覺, denizi, insana mahk羶m etmitir. \\
 +Nitekim Selseb簾l ve Zenceb簾l 覺rmaklar覺 da Tanr覺'​n覺n cennete koyduu kullar覺n h羹km羹 alt覺ndad覺r. \\
 +3560. Cennetin d繹rt 覺rma覺 bizim h羹km羹m羹zdedir. \\
 +Fakat bu g羹c羹m羹zden,​ kuvvetimizden deil...Tanr覺 emriyle b繹yledir. \\
 +Bu 覺rmaklar, b羹y羹c羹lerin h羹k羹mlerine uyan b羹y羹ler gibi bizim h羹km羹m羹zdedir;​ onlar覺 nereye istersek oraya ak覺t覺r覺z. \\
 +Bu ak覺p duran ve g繹nl羹n h羹km羹 alt覺nda, can覺n ferman覺na t璽bi bulunan iki g繹z 癟emesi gibi... \\
 +G繹n羹l dilerse g繹zler; zehrin, y覺lanlar覺n bulunduu tarafa gider; g繹n羹l dilerse bakt覺覺 eylerden ibret al覺r. \\
 +G繹n羹l dilerse g繹r羹len eylere bakar; g繹n羹l dilerse 繹rt羹l羹, gizli eylere akar. \\
 +3565. G繹n羹l dilerse, g繹zleri k羹lliyat taraf覺na sevk eder; g繹n羹l dilerse c羹ziyatta hapseyler. \\
 +Bu be duygu da ( 癟emelerdeki l羹leler, nas覺l 癟emeye t璽bi ise) ayn覺 tarzda g繹nle t璽bidir. Onun murad覺nca ve onun \\
 +emrine g繹re i g繹r羹r. \\
 +G繹n羹l ne taraf覺 iaret ederse be duygu da eteklerini toplay覺p o tarafa gider. Musa'​n覺n elindeki sopa nas覺l Musa'​ya t璽bi ise el, ayak da apa癟覺k g繹nl羹n emrine t璽bidir. G繹n羹l isterse ayak, raksa girer, yahut yava y羹r羹rken h覺zl覺 y羹r羹meye balar. \\
 +3570. G繹n羹l isterse el, parmaklarla hesaba giriir, yahut kitap yazar. \\
 +El, gizli bir elin h羹km羹ndedir. O gizli el i癟erdedir, d覺ar覺ya teni dikmi, kendisine onu vekil etmitir. \\
 +G繹n羹l dilerse el, d羹mana bir ejderha kesilir. G繹n羹l dilerse sevgiliye yard覺mc覺 olur. \\
 +G繹n羹l dilerse el, yemek i癟in kep癟edir, on batmanl覺k g羹rz. \\
 +Acaba g繹n羹l, bunlara ne s繹yl羹yor ki? Bu ne a覺lacak vuslat, bu ne gizli sebep! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +