Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_156 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 156~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3575. G繹n羹l, acaba S羹leyman M羹hr羹n羹 m羹 ele ge癟irdi ki bu be duygunun yollar覺n覺 istedii gibi iaret etmekte! Be z璽hir簾 duygu d覺ar覺da kolayca onun mahk羶mu olmu, be b璽t覺n簾 duyguda i癟eride onun memuru... On duygu bunlardan baka yedi endam... Daha da dille s繹ylenmeyecek kadar 癟ok kuvvetler... Gayri sen say. G繹n羹l mademki ululukta sen de bir S羹leyman'​s覺n...Parma覺ndaki saltanat y羹z羹羹yle perilere, eytanlara h羹kmet! Bu saltanatta hileye sapmazsan o 羹癟 eytan, senin parma覺ndan y羹z羹羹 alamaz. \\
 +3580. Gayri ad覺n, san覺n, b羹t羹n d羹nyay覺 tutar. Cismin gibi iki cihan senin h羹km羹ne uyar. Fakat eytan elindeki y羹z羹羹 al覺rsa padiahl覺k bitti, baht覺n 繹ld羹 demektir. \\
 +Tanr覺 kullar覺, eer i b繹yle olursa bundan b繹yle k覺yamete kadar ancak ve ancak " Ah hasretlik!"​ der, durursunuz. Hadi, tutal覺m, kendi hileni ink璽r edersin; can覺n覺 teraziyle aynadan nas覺l kurtaracaks覺n?" ​ \\
 +" Getirdiimiz turfanda meyveleri o yedi" diye k繹lelerle kap覺 yoldalar覺n覺n,​ su癟lar覺n覺 Lokman'​覺n \\
 +羹st羹ne atmalar覺 \\
 +Lokman, efendisinin hizmetinde bulunan k繹leler aras覺nda hor, hak簾r g繹r羹nmekteydi. \\
 +3585. Efendi rahat癟a yesin, elensin diye kullar覺n覺 meyve getirmek 羹zere baa g繹nderdi. \\
 +Lokman, kullar i癟inde, 璽deta onlara t璽bi bir kuldu. 襤癟i m璽nalarla dolu, g繹r羹n羹羹 gece gibi kapkaranl覺kt覺. \\
 +K繹leler toplad覺klar覺 meyveleri, tamah edip bir iyice yediler. \\
 +Efendilerine de " Lokman yedi" dediler. Efendi, Lokman'​a y羹z羹n羹 ekitti, a覺r bir tav覺r tak覺nd覺. Lokman bunun sebebini arat覺r覺p anlay覺nca efendisine darg覺n bir tarzda az覺n覺 a癟覺p. \\
 +3590. " Efendi; hain kul, Tanr覺 yan覺nda, onun r覺zas覺n覺 kazanm覺 bir kul olmaz. \\
 +Ey kerem sahibi! Hepimizi imtihan et. Bize fazlas覺yla s覺cak su i癟ir. \\
 +Ondan sonra beni b羹y羹k bir sahraya 癟覺kar. Sen atl覺 olarak ko, bizi de yaya olarak kotur. \\
 +O zaman k繹t羹l羹k yapan覺 g繹r, s覺rlar覺 a癟an Tanr覺'​n覺n ilerini seyret"​ dedi. \\
 +Efendi, kullara s璽ki oldu, s覺cak suyu i癟irdi. Onlarda korkular覺ndan i癟tiler. \\
 +3595. Sonra onlar覺 ovalarda koturmaya balad覺. Kullar aa覺 yukar覺 koup duruyorlard覺. \\
 +Nihayet iyice yoruldular, kusmaya balad覺lar. 襤癟tikleri su yedikleri meyvelerin hepsini 癟覺kard覺. \\
 +Lokman'​覺n da g繹nl羹 buland覺, o da kustu. Fakat onun karn覺ndan halis su geldi. \\
 +Lokman'​覺n hikmeti bunu g繹stermeyi bilirse, varl覺覺n Rabbi olan Tanr覺'​n覺n hikmeti nelere kadir deildir? \\
 +K覺yamet g羹n羹nde b羹t羹n s覺rlar 癟覺kacak, bilinip g繹r羹lecek. Sizin de bilinmesini istemediiniz s覺r meydana 癟覺kt覺. \\
 +3600. S覺cak suyu i癟tikleri gibi kendilerini r羹svay edecek s覺rlar覺 tamam覺 ile a癟覺a vurulmu oldu. \\
 +Ta; atele s覺nanaca覺 ( ate i癟inde par癟alan覺p yumuayaca覺,​ eriyebilecei) i癟in k璽firler, atee at覺l覺rlar,​ onlar覺n azab覺 \\
 +atele olur. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +