Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_158 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 158~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3630. Bu karanl覺kta aray覺p tarad覺k癟a herkes, y羹z羹n羹 bir tarafa 癟evirir; \\
 +襤ler bir zaman aksine gider; h覺rs覺z, polisi dar aac覺na s羹r羹kler... \\
 +B繹ylece bir nice sultan, bir nice y羹ce himmetli, bir m羹ddet kendi kuluna kul olur. \\
 +Kul, efendisinin huzurunda deilken de kulluunu korur, itaatten 癟覺kmazsa bu kulluk iyi ve ho bir kulluktur. Bu padiah覺n 繹n羹nde onu 繹en kii nerede, padiah yokken bile ondan utan覺p 癟ekinen nerede. \\
 +3635. Memleket ucunda, padiahtan saltanat sayesinden uzak bir kale dizdar覺; \\
 +Kaleyi d羹manlardan korur, oras覺n覺 say覺s覺z mal ve para verse bile satmaz, \\
 +Padiah orada deilken, hudut boylar覺nda,​ padiah覺n huzurundaym覺 gibi vefak璽rl覺kta bulunursa; \\
 +O dizdar; elbette padiah覺n yan覺nda, huzurunda bulunan ve can feda eden kiilerden daha deerlidir. \\
 +u halde yar覺 zerre miktar覺, fakat gaibane emir tutmak; emredicinin huzurunda kulluk etmek ve emrine uymaktan \\
 +y羹z binlerce defa 羹st羹nd羹r. \\
 +3640. Kulluk ve iman, imdi makbuld羹r. Fakat 繹l羹mden sonra her ey meydana 癟覺k覺nca inanmak, bir ie yaramaz. Hakikat覺n kapal覺, 繹rt羹l羹 olmas覺 ve gayba inanmak daha iyi, daha makbul olunca az覺n kapal覺, duda覺n yumuk olmas覺 elbette iyidir. \\
 +Karde, s繹zden el 癟ek ki bizzat Tanr覺, sende Led羹n ilmini meydana 癟覺kars覺n. G羹nein varl覺覺na delil kendisi yeter. Tanr覺'​dan daha ulu ahit kimdir? \\
 +Hay覺r... s繹yleyeceim 癟羹nk羹 Kur'​an'​da ahadet hususunda hep beraberce Tanr覺 da an覺lm覺t覺r,​ melek de 璽limler de. \\
 +3645. Tanr覺 da ahadet eder, melekler de, bilgili kiiler de: 羹phe yok ki Rabb, ancak daim簾 Tanr覺'​d覺r... Hak, ahadet edince melek kim oluyor ki ahadette Tanr覺 ile m羹terek olsun! \\
 +羹nk羹 ziyaya tahamm羹l edemeyen zavall覺 g繹zlerle bi癟are g繹n羹llerin g羹nein nuruna ve g羹nee takatleri yoktur. Bu 癟eit g繹zler, b繹yle g繹n羹ller, yarasaya benzerler. Yarasa g羹nein 覺覺覺na,​ g羹nein hararetine tahamm羹l edemez, 羹midini keser ( g羹neten mahrum kal覺r) \\
 +G繹ky羹z羹nde cilve eden g羹nee ahadette, melekleri de bize dost, bize e bil! \\
 +3650. " Biz o tek g羹neten nurland覺k, g羹nein halifesi gibi zay覺flar覺 nurland覺k"​ diye ahadet ederler. Her melek; yeni ay, yahut 羹癟 g羹nl羹k ay, yahut da dolunay gibi kemal, nur ve kudret sahibidir. O 羶le; 羹癟er, d繹rder kanatl覺 meleklerin her birine, mertebelerine g繹re vurmakta, onlar覺 nurland覺rmaktad覺r. Meleklerin kanatlar覺 insanlar覺n ak覺l kanatlar覺na benzer. 襤nsanlar覺n ak覺llar覺 aras覺nda da 癟ok fark vard覺r. 襤yilikte olsun, k繹t羹l羹kte olsun her insana kendisine benzer bir melek arkadat覺r. \\
 +3655. G繹z羹 tahamm羹l edemedii i癟in 癟ipile, y覺ld覺z 覺覺k verir, o da bu suretle yol bulur. \\
 +Peygamber Sall璽llahu Aleyhi Vesellem'​in Zeyd'e " Bunun s覺rr覺n覺 faetme; g繹zet!"​ demesi \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +