Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_159 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 159~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Peygamber " Sahabem y覺ld覺zlar gibi yola gidenlere 覺覺k, eytanlara tat覺r"​ dedi. Herkes uzaktan g繹rebilseydi g繹ky羹z羹ndeki g羹nele nurlan覺rd覺. Ve ey aa覺l覺k kii, g羹nein nuruna delalet etmek 羹zere y覺ld覺za ne l羶zum kal覺rd覺? Ay; buluta, topraa ve g繹lge der ki: " Ben de sizin gibi insan覺m. Ancak bana vahiy geliyor. \\
 +3660. Ben de yarat覺l覺ta sizin gibi karanl覺kt覺m. Fakat vahiy g羹nei, bana b繹yle bir nur verdi. G羹nelere nispetle biraz karanl覺覺m,​ fakat insanlar覺n karanl覺klar覺na nispetle nurluyum. Tahamm羹l edebilesin diye nurum zay覺f. 羹nk羹 sen parlak g羹nein eri deilsin. \\
 +Balla sirkeden meydana gelen sirkengebin gibi ben de nurlu zulmetten meydana geldim ve bu suretle kalp \\
 +hastal覺覺na yol buldum, faydal覺 oldum. \\
 +Hasta adam hastal覺ktan kurtulunca sirkeyi b覺rak bal yiye g繹r." ​ \\
 +3665. G繹n羹l taht覺, heva ve hevesten ar覺nd覺; g繹n羹lde " Er Rahm璽nu alel aristev璽"​ s覺rr覺 zuhur etti. Bundan sonra Hak, g繹nle vas覺tas覺z h羹kmeder. 羹nk羹 g繹n羹l bu rab覺tay覺 buldu. Bu s繹z羹n de sonu yoktur. Zeyd nerede? Ona r羹svay olmak iyi deildir, diyeyim! \\
 +Zeyd'​in hik璽yesine d繹n羹 \\
 +Art覺k Zeyd'i bulamazs覺n,​ o ka癟t覺; kap覺 yan覺ndaki son saftan f覺rlad覺, papu癟lar覺n覺 bile b覺rakt覺! Sen kim oluyorsun? Zeyd bile, 羹st羹ne g羹ne vurmu y覺ld覺z gibi kendisini kaybetti, bulamad覺! \\
 +3670. Ondan ne bir nak覺 bulabilirsin,​ ne bir nian... Hatt璽 ne de saman urusu yoluna gidebilmek i癟in bir saman 癟繹p羹! \\
 +Duygular覺m覺zla sonu gelmeyen s繹z羹m羹z, sultan覺m覺z覺n bilgi nurunda mahvoldu. \\
 +(Bu mazhariyete erenlerin) duygular覺yla ak覺llar覺 i癟 璽lemde " Ledeyn璽 Muhdar羶n"​ denizinde dalgalanmakta,​ dalga dalga 羹st羹ne, 癟oup durmaktad覺r. \\
 +Fakat gece olunca gene teklif ve icazet vakti gelir; gizlenmi y覺ld覺zlar ilerine, g羹癟lerine koyulurlar. Tanr覺 ak覺ls覺zlar覺n ak覺llar覺n覺 kulaklar覺nda halka halka k羹peler olduu halde geri verir. \\
 +3675. Hepsi hamd羹sena ederek ayaklar覺n覺 vurur, ellerini 癟覺rpar, nazl覺 nazl覺 " Rabbimiz bizi dirilttin bize hayat verdin"​ derler. \\
 +O 癟羹r羹m羹 deriler, d繹k羹lm羹 kemikler, yerden tozlar koparan atl覺lar kesilir; \\
 +K覺yamet g羹n羹, 羹krederek,​ yahut k璽fir olarak yokluktan varl覺a hamle ederler. \\
 +Ni癟in ba覺n覺 癟evirir, g繹rmezlikten gelirsin? nce yoklukta da b繹yle ba 癟evirmemi miydin? \\
 +" Beni nerede yerimden tedirgin edecek? Deyip yoklukta da b繹yle aya覺n覺 diremitin. \\
 +3680. Tanr覺'​n覺n sun'u; g繹rm羹yor musun? Nas覺l seni aln覺ndaki per癟emden tutup 癟ekerek: \\
 +Evvelce hat覺r覺 hayalinde olmayan bu 癟eit hallere uratt覺. \\
 +O yokluk da daima Tanr覺'​ya kuldur. Ey dev, kulluk et. S羹leyman diridir! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +