Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_160 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 160~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Dev, havuzlar gibi k璽seler yapmakta; kudreti yok ki bu ii yapmaktan vazge癟sin, yahut emredene bir cevap versin! Bir kendine bak, yok olmaktan nas覺l titreyip durmaktas覺n?​ Yokluu da aynen b繹yle tir tir titrer bil! \\
 +3685. D羹nya mans覺plar覺n覺 elde etsen bile yine kaybetme korkusundan can覺n 癟覺kar. \\
 +En g羹zel olan (G羹zeller g羹zeli ) Tanr覺'​n覺n ak覺ndan baka ne varsa can 癟ekimeden ibarettir, hatt璽 eker yemek bile! Can 癟ekime nedir? l羹me yaklamak, ab覺hayat覺 elde edememek. \\
 +Halk覺n iki g繹z羹 de topraa ve 繹l羹me saplanm覺t覺r. Ab覺hayat var m覺, yok mu, bunda y羹z t羹rl羹 羹pheler var. Sen cehdet de bu y羹z 羹phen de sana d羹s羹n. Geceleyin y羹r羹,yol al... Uyudun mu gece gitti gider! O g羹nd羹z羹 geceleyin ara; karanl覺klar覺 yakan o akl覺, kendine k覺lavuz yap! \\
 +3690. K繹t羹 renkli gecede 癟ok iyilikler vard覺r. Ab覺hayat, karanl覺klar覺n eidir, karanl覺ktad覺r. \\
 +B繹yle y羹zlerce gaflet tohumunu ekip durduk癟a ba覺n覺 uykudan kald覺rabilir misiniz? \\
 +l羹 uyku, 繹l羹 lokmaya dost oldu; efendi uyudu, geceleyin i g繹ren h覺rs覺z da haz覺rl覺a koyuldu. \\
 +Senin d羹man覺n kimlerdir? Bilmiyorsun. Ateten yarat覺lanlar,​ topraktan yarat覺lm覺lar覺n varl覺覺na d羹mand覺r. \\
 +3695. Ate suyun ve oullar覺n覺n d羹man覺d覺r. Nitekim su da atein can覺na d羹mand覺r. \\
 +Suyun ve 癟ocuklar覺n覺n d羹man覺 olduundan su da atei 繹ld羹r羹r, s繹nd羹r羹r. \\
 +B羹t羹n bunlardan sonra ( unu da bil ki) bu ate, ehvet ateidir, g羹nah覺n su癟un asl覺 ondad覺r. \\
 +D覺 璽lemdeki atei su s繹nd羹r羹r. Fakat ehvet atei k覺yamete kadar s羹r羹p gider. \\
 +ehvet atei, su ile sakin olmaz. 羹nk羹 azap ve elem bak覺m覺ndan cehennem tabiatl覺d覺r. \\
 +3700. ehvet ateine ne 癟are var? Din nuru. M羹minler ;nurunuz k璽firlerin ateini s繹nd羹rd羹. Bu atei ne s繹nd羹r羹r?​ Tanr覺 nuru. Bu hususta 襤brahim'​in nurunu kendine usta yap. Ki 繹d aac覺na benzeyen bu cismin, Nemrut gibi olan nefis ateinden kurtulsun! ehvet atei yanmakla eksilip bitmez. Yanmakla g羹zelce eksilir, nihayet yok olur. Bir atee odun att覺k癟a o ate nereden s繹necek? \\
 +3705. Fakat odun atmazsan s繹ner. 羹nk羹 bu 癟ekinme atee su serper. \\
 +Y羹z羹ne, kalplerin haramdan 癟ekinmesinden k覺z覺ll覺k s羹ren kiinin g羹zel y羹z羹, hi癟 ateten karar覺r m覺? \\
 +Tanr覺 ondan raz覺 olsun, mer zaman覺nda ehre ate d羹mesi \\
 +mer'​in zaman覺nda bir yang覺n oldu. Ate, talar覺 bile kuru aa癟 gibi yakmaktayd覺. Yap覺lar覺, evleri yakmaa, hatta kular覺n kanatlar覺n覺 ve yuvalar覺n覺 bile tututurmaa balad覺. Alevler ehrin yar覺s覺n覺 sard覺. Su bile ondan korkmakta, a覺rmaktayd覺! \\
 +3710. Ak覺ll覺 kiiler, atee kovalarla su ve sirke d繹k羹yorlar. \\
 +Yang覺n inada gelip alevini art覺r覺yordu. Ona Tanr覺 yard覺m etmekteydi. \\
 +Halk mer'​e y羹z tuttular, koa koa gidip " Yang覺n覺m覺z suyla s繹nm羹yor?"​ dediler. \\
 +mer " O yang覺n, Tanr覺 al璽metlerindendir. Sizin hasislik ateinizden bir 羶ledir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +