Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_161 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 161~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Suyu b覺rak覺n yoksullara ekmek da覺t覺n. Eer bana t璽bi iseniz hasislii terk edin" dedi. \\
 +3715. Halk, mer'​e " Bizim kap覺lar覺m覺z a癟覺k. C繹mert kiileriz, m羹r羹vvet ehliyiz, dediler. \\
 +mer dedi ki: " Siz, 璽det olduu i癟in yoksullara ekmek verdiniz, Tanr覺 i癟in eli a癟覺k olmad覺n覺z. \\
 +羹nmek, g繹r羹nmek, nazlanmak i癟in c繹mertlik etmektesiniz;​ korkudan. Tanr覺'​dan 癟ekinmeden,​ ona niyaz etme y羹z羹nden deil!" ​ \\
 +Mal tohumdur, her 癟orak yere ekmek; k覺l覺c覺 her yol vurucunun eline verme! Din ehlini kin ehlinden ay覺rt et; Hakla oturan覺 ara, onunla otur! \\
 +3720. Herkes, kendi kavmine ( merebine uygun kimselere) c繹mertlik g繹sterip mal, m羹lk verir, N璽dan kii de bu suretle bir i yapt覺m san覺r. \\
 +D羹man覺n,​ Ali -Keremallahu vechehunun y羹z羹- ne t羹k羹rmesi 羹zerine Em簾r-羹l M羹min簾n Ali'​nin elinden k覺l覺c覺 atmas覺 \\
 +襤badetteki ihl璽s覺 Ali'​den 繹ren, Tanr覺 aslan覺n覺 hilelerden ar覺nm覺 bil. Savata bir yiiti atletti, hemen k覺l覺c覺n覺 癟ekip 羹st羹ne sald覺rd覺. O, her peygamberin,​ her vel簾nin 繹羹nd羹羹 Ali'​nin y羹z羹ne t羹k羹rd羹. Bir y羹ze t羹k羹rd羹 ki ay, secde yerinde o y羹ze secde eder. \\
 +3725. Ali, derhal k覺l覺c覺 elinden att覺, onunla savamadan vazge癟ti. \\
 +O sava癟覺 er, bu ie, bu yersiz af ve merhamete a覺p kald覺. \\
 +Dedi ki: " Bana keskin k覺l覺c覺n覺 kald覺rm覺t覺n,​ neden k覺l覺c覺 indirdin ve beni b覺rakt覺n? \\
 +Benimle savamadan daha 璽l璽 ne g繹rd羹n de beni avlamadan vazge癟tin? \\
 +Ne g繹rd羹n ki bu derecede k覺zg覺nken k覺zg覺nl覺覺n yat覺t覺; b繹yle bir imek 癟akt覺, sonra s繹n羹verdi?​ \\
 +3730. Ne g繹rd羹n? O g繹rd羹羹n eyin aksi bana da vurdu; g繹nl羹mde, can覺mda bir 羶le parlad覺. Kevinden, mek璽ndan y羹ce, candan daha iyi neydi o g繹rd羹羹n ki bize can ba覺lad覺?​ Yiitlikte Tanr覺 aslanas覺n, m羹r羹vvette kimsin, bunu kim bilir? \\
 +M羹r羹vvette Tih sahras覺nda Musa'​n覺n bulutusun. O bulutta ei g繹r羹lmemi nimetler, ekmekler yaar."​ Bu bulutlar, 癟al覺覺p 癟abalar, buday bitirirler. Halk onu piirip bal gibi tatl覺 bir hale koyarl. \\
 +3735. Halbuki Musa'​n覺n bulutu rahmet kanad覺n覺 a癟ar, halka zahmetsizce pimi ve tatl覺 nimetler verir. \\
 +O bulutun rahmeti, kerem sofras覺nda pimi yemek yiyenler i癟in 璽lemde bayrak a癟m覺t覺r. \\
 +O vergi ve o ihsan, niyaz ehlinden tam k覺rk y覺l, bir g羹n bile eksik olmad覺. \\
 +Nihayet onlar, baya覺l覺klar覺ndan kalk覺p p覺rasa, tere ve marul istediler; onun 羹zerine kesildi. \\
 +3740. Ahmed'​in y羹ce 羹mmeti i癟in o yemek k覺yamete kadar bakidir. \\
 +Peygamber'​in " Rabbime misafir olurum"​ demesi ortal覺a yay覺l覺nca,​ " O beni doyurur, su verir" s繹z羹, bu m璽nevi yemekten kinaye oldu. \\
 +Bunu, hi癟 tevil etmeden kabul et ki boaz覺na bal ve s羹t gibi lezzetli gelsin. 羹nk羹 tevil ihsan edilen eyi geri vermektir. 羹nk羹 tevilci hakikat覺 hata g繹r羹r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +