Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_162 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 162~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Halbuki bu hata g繹rmesi, akl覺n覺n zay覺fl覺覺ndand覺r. Akl-覺 K羹ll i癟tir, Akl-覺 C羹z'i ise deridir. Kendini tevil et, had簾sleri deil; kendi dima覺na k繹t羹 de, g羹lbah癟esine deil! \\
 +3745. Ey batanbaa ak覺l ve g繹z olan Ali! G繹rd羹羹nden bir par癟ac覺k s繹yle. \\
 +Hilim k覺l覺c覺n can覺m覺z覺 par癟a par癟a etti; ilim suyun topra覺m覺z覺 ar覺tt覺. \\
 +A癟覺ver; biliyorum, bu Tanr覺 s覺rlar覺ndand覺r. \\
 +羹nk羹 k覺l覺癟s覺z adam 繹ld羹rmek, ancak onun iidir. \\
 +Tanr覺, aletsiz, uzuvsuz bir yap覺c覺d覺r. Art覺p duran bu hediyelerin vericisi odur. \\
 +Akla y羹z binlerce arap tatt覺r覺r ki onlardan ne iki g繹z羹n haberi vard覺r, ne kula覺n! \\
 +3750. Ey arta ho bir surette evlan覺p duran doan! Bu anda Tanr覺'​dan ne g繹rd羹n? A癟覺k癟a s繹yle. Senin g繹z羹n gayb idrak覺n覺 繹renmitir. Orada bulunan bakalr覺n覺n g繹zleriyse kapal覺d覺r. Birisi ay覺 apa癟覺k g繹r羹r, 繹b羹r羹yse d羹nyay覺 kapkaranl覺k. \\
 +Dier birisi de bir yerde 羹癟 tane ay g繹r羹r. Evet, bu 羹癟 kii bir yerde oturmulard覺r:​ \\
 +癟羹n羹n de g繹z羹 a癟覺k, kulaklar覺 duymakta... Fakat bunlar, senin eteine yap覺m覺lard覺r,​ senin adamlar覺nd覺r (Hallerini sen bilirsin), benden ka癟覺yorlar (ben bunlar覺 bilemem). \\
 +3755. Bu hal, acaba gabya mensup bir sihir mi, yoksa gizli bir l羶tuf mu? Sende bir kurt sureti mi var, bende de Yusuf sureti mi? \\
 +lem on sekiz bin, hatt璽 daha fazla olsa bunlar覺n on sekizi bile her g繹ze g繹r羹nmez. Ey Aliyyel M羹rtez璽, ey k繹t羹 kaza ve kaderden sonra g羹zel kaza ve kader, s覺rr覺 a癟; Ya sen ak覺l覺na geleni s繹yle, ya ben g繹nl羹me doan覺 s繹yleyeyim. \\
 +Bu s覺r, senden parlad覺, bana vurdu; nas覺l gizleyebilirim?​ Ay gibi, s繹ylemeden nur sa癟makta. \\
 +3760. Fakat ay覺n kursu, s繹ze gelirse gece yol alanlar覺 hemencecik yola sokar. \\
 +Yanl覺 yola gitmekten de emin olurlar, yoldan 癟覺kmadan da. Ay覺n sesi, gulyabani sesinden 羹st羹n olur. \\
 +Ay, s繹ylemeksizin yol g繹sterirse,​ s繹yleyince ne yapmaz, d羹nyay覺 覺覺a boar! \\
 +Madem ki sen ilim ehrine kap覺s覺n, mademki sen hilim g羹neine 羶lesin; \\
 +Ey kap覺, kap覺 arayanlara a癟覺l ki kabuklar i癟lensin (z璽hir ehli, hakikate erisin)! \\
 +3765. Ey rahmet kap覺s覺, ey ei, naziri olmayan Tanr覺 derg璽h覺, ebede kadar a癟覺k kal!" ​ \\
 +Her istek, her zerre bir penceredir, fakat k繹r g繹n羹l nas覺l olur da " Orada bir kap覺 vard覺r"​ der. \\
 +G繹zc羹, bir kap覺 a癟mad覺k癟a g繹nle, orada kap覺 olmak ihtimali bile gelmez. \\
 +Fakat bir kap覺 a癟覺ld覺 m覺, a覺r覺r. Tamah 羹midinin kuu u癟up gider. \\
 +Ak覺ll覺 bir kii, bir viranede ans覺z覺n define buldu, onun i癟in her viraneye kouyor. \\
 +3770. Sen, yoklukta bir inci bulamad覺ysan gayri orada ne diye inci ar覺yorsun? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +