Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_164 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 164~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3795. Bir r羹zg璽rla yerinden k覺m覺ldan覺p kopan bir 癟繹pten ibarettir. 羹nk羹 muhalif esen nice r羹zg璽rlar var! H覺覺m, ehvet ve h覺rs r羹zg璽r覺, namaz ehli olmayan kiiyi silip s羹p羹r羹r. \\
 +Ben da覺m; varl覺覺m,​ onun binas覺d覺r. Hatt璽 saman 癟繹p羹ne benzesem bile r羹zg璽r覺m,​ onun r羹zg璽r覺d覺r. \\
 +Benim hareketim, ancak onun r羹zgar覺ylad覺r. Askerimin babuu, ancak tek Tanr覺n覺n ak覺d覺r. \\
 +Hiddet, padiahlara bile padiahl覺k eder, fakat bize k繹ledir. Ben hiddete gem vurmu, 羹st羹ne binmiimdir. \\
 +3800. Hilim k覺l覺c覺m, k覺zg覺nl覺覺m覺n boynunu vurmutur. Tanr覺 h覺m覺ysa bence rahmettir. \\
 +Tavan覺m, dam覺m y覺k覺ld覺 ama nura gark oldum. Toprak atas覺 ( Ebu Turab) oldumsa da bah癟e kesildim. \\
 +Sava覺rken i癟ime bir vesvese, bir benlik geldi; k覺l覺c覺 gizlemeyi m羹nasip g繹rd羹m. \\
 +Bu suretle " Sevgisi Tanr覺 i癟indir"​ denmesini diledim; ancak Tanr覺 i癟in birisine d羹manl覺k etmeli. \\
 +C繹mertliimin Tanr覺 yolunda olmas覺n覺, var覺m覺 yine Tanr覺 i癟in sak覺nmam覺 istedim. \\
 +3805. Benim sak覺nmam da ancak Tanr覺 i癟indir. Vermem de... Tamam覺 ile Tanr覺n覺n覺m,​ bakas覺n覺n deil. Tanr覺 i癟in ne yap覺yorsam bu yap覺覺m, taklit deildir; hayale kap覺larak, 羹pheye d羹erek de deil. Yapt覺覺m覺,​ ilediimi,​ ancak g繹rerek yap覺yor, g繹rerek iliyorum. \\
 +H羹k羹m 癟覺karmadan aray覺p taramadan kurtuldum. Elimle Tanr覺 eteine yap覺t覺m. U癟arsam u癟tuum yeri g繹rmekteyim,​ d繹nersem d繹nd羹羹m yeri. \\
 +Bir y羹k ta覺yorsam nereye g繹t羹receimi biliyorum. Ben ay覺m, 繹n羹mde g羹ne, k覺lavuzuyum. \\
 +3810. Halka bundan fazla s繹ylemeye imk璽n yok; denizin 覺rmaa s覺mas覺 m羹mk羹n deildir. \\
 +Ak覺llar覺n alaca覺 kadar aa覺 mertebeden s繹ylemekteyim. Bu, ay覺p deil, Peygamberin iidir. \\
 +Garezden h羹r羹m ben; h羹r olan kiinin ahadetini duy. Kul, k繹le olanlar覺n ahadetleri iki arpa tanesine bil demez! \\
 +eriatte d璽va ve h羹k羹mde kulum ahitliinin k覺ymeti yoktur. \\
 +Senin aleyhinde binlerce k繹le ahadet etse eriat onlar覺n ahadetlerini bir saman 癟繹p羹ne bile almaz. \\
 +3815. ehvete kul olan, Tanr覺 indinde k繹leden, esir olmu kullardan beterdir. 羹nk羹 k繹le bir s繹zle sahibinin kulluundan 癟覺kar,​h羹r olur. ehvete kul olansa tatl覺 dirilir, ac覺 繹l羹r. ehvet kulu, Tanr覺'​n覺n rahmeti, hususi bir l羶tuf ve nimeti olmad覺k癟a kulluktan kurtulamaz. yle bir kuyuya d羹m羹t羹r ki bu kuyu, onun kendi su癟udur. Ona cebir deildir, cevir de deil! Kendisini kendisi, 繹yle bir kuyuya atm覺t覺r ki ben o kuyunun dibine varacak ip bulam覺yorum. \\
 +3820. Art覺k yeter... Eer bu s繹z羹 uzat覺rsam cier ne oluyor? Mermer bile kan kesilir. \\
 +Bu cierlerin kan olmamas覺 kat覺l覺ktan,​ ak覺nl覺ktan,​ d羹nya ile uramadan ve talihsizliktendir. \\
 +Bir g羹n kan kesilir ama bu kan kesilmesinin o g羹n faydas覺 yok. Kan kesilme ie yararken kan kesil! \\
 +Mademki kullar覺n k繹lelerin, ahadeti makbul deildir, tam adalet sahibi, o kiiye derler ki gulyabani k繹lesi olmas覺n. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +