Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_165 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 165~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Kur'​an'​da peygambere " Biz seni ahit olarak g繹nderdik"​ denmitir. 羹nk羹 o, varl覺ktan h羹r olu h羹rd羹r. \\
 +3825. Ben, mademki h羹r羹m; hiddet beni nas覺l balar, kendisine nas覺l kul eder? Burada Tanr覺 s覺fatlar覺ndan baka s覺fat yoktur, beri gel! \\
 +Beri gel ki Tanr覺'​n覺n ihsan覺 seni azat etsin. 羹nk羹 onun rahmeti gazab覺ndan 羹st羹n ve ar覺kt覺r. Beri gel ki imdi tehlikeden kurtuldun, ka癟t覺n kimya seni cevher haline soktu. K羹f羹rden ve dikenliinden kurtuldun, art覺k Tanr覺 bah癟esinde bir g羹l gibi a癟覺l! Ey ulu kii, sen bensin, ben de senim. Sen Ali'​ydin,​ Ali'yi nas覺l 繹ld羹r羹r羹m?​ \\
 +3830. yle bir su癟 iledin ki her t羹rl羹 ibadetten iyi bir anda g繹kleri bir batan bir baa at覺n. O adam覺n iledii su癟 ne kutlu su癟! G羹l yapraklar覺 dikenden bitmez mi? mer'​in Peygambere kastedii su癟u, onu ta kabul kap覺s覺na kadar 癟ekip g繹t羹rmedi mi? Firavun; b羹y羹c羹leri,​ b羹y羹leri y羹z羹nden 癟a覺rmad覺 m覺? \\
 +Onlara da bu y羹zden ikbal yard覺m etmedi mi, bu y羹zden devlete erimediler mi? Onlar覺n b羹y羹s羹, onlar覺n ink璽r覺 olmasayd覺 inat癟覺 Firavun, onlar覺 huzuruna al覺r m覺yd覺? \\
 +3835. Onlar da as璽y覺 ve mucizeleri nereden g繹receklerdi?​ Ey isyan eden kavim! Su癟, ibadet oldu. \\
 +Tanr覺 羹mitsizliin boynunu vurmutur. 羹nk羹 g羹nah ve su癟 ibadet olmutur. \\
 +羹nk羹 Tanr覺, eytanlar覺n rahmine su癟lar覺 ibadete, sevaba tebdil eder. \\
 +Bundan dolay覺 eytan, talan覺r; hasedinden 癟atlar, iki par癟a olur. \\
 +eytan bir g羹nah meydana getirmek ve onunla bizi bir kuyuya d羹羹rmek ister. \\
 +3840. " O g羹nah覺n ibadet olduunu g繹rd羹 m羹?" ite o an, eytan'​a yomsuz bir and覺r. \\
 +Beri gel; ben, sana kap覺 a癟t覺m; sen benim y羹z羹me t羹k羹rd羹n,​ bense sana armaan sundum. \\
 +Cefa edene bile b繹yle muamelede bulunur, aleyhime ayak atanlar覺n aya覺na bile bu 癟eit ba korsam, \\
 +Vefa edene ne ba覺lar覺m?​ Anla! Cennetlerde ebed簾 m羹lkler ihsan ederim \\
 +Peygamber Aleyhissel璽m'​覺n Em簾r-羹l M羹min簾n Ali -Kerremall璽hu Vechehu- nun seyisinin kula覺na " Ali'​nin ahadeti senin elinle olacak, sana haber veriyorum"​ demesi \\
 +Ben 繹yle bir erim ki kanl覺ma, katilime bile l羶tuf erbetim, kah覺r zehri olmad覺. \\
 +3845. Peygamber, hizmetk璽r覺m覺n kula覺na, bu ba覺m覺 boynumdan onun ay覺raca覺n覺 s繹yledi. \\
 +Peygamber, sevgilinin vahyiyle nihayet 繹l羹m羹m羹n onun eliyle olaca覺n覺 haber verdi. \\
 +O, daima " Beni 繹nce 繹ld羹r de benden bu k繹t羹 ve yanl覺 i zuhur etmesin"​ demekte; \\
 +Ben de " Mademki 繹l羹m羹m senden olacak, ben kaza ve kadere kar覺 nas覺l hile edebilirim?"​ demekteyim. \\
 +O, daima 繹n羹mde yerlere kapanarak " Ey Kerem sahibi, beni Tanr覺 hakk覺 i癟in ikiye b繹l, \\
 +3850. Ki bu k繹t羹 ak覺bete uramayay覺m. Bu y羹zden can覺m yanmas覺n"​ der; \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +