Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_166 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 166~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ben de daima " Y羹r羹, git. Kader kalemi, bunu yazd覺, yaz覺n覺n m羹rekkebi de kurudu. Olan oldu. Kader kaleminden nice bayraklar, ba aa覺 olur. \\
 +G繹nl羹mde, sana hi癟bir d羹manl覺k yok. 羹nk羹 bunu, ben senden bilmiyorum ki. \\
 +Sen Tanr覺 aletisin; yapan, Tanr覺'​n覺n eli. Hakk覺n aletini nas覺l k覺nayay覺m,​ Hakk覺n aletine nas覺l itiraz edeyim?"​ derim O, " yle ise k覺sas ni癟in?"​ dedi. Ali cevap verdi: " O da Hak'​tan,​ o da gizli bir s覺r. \\
 +3855. Eer Tanr覺, kendi yapt覺覺 ie itiraz ederse bu itiraz y羹z羹nden balar, bah癟eler yeertir. Kendi yapt覺覺 ie itiraz, ancak onun k璽r覺d覺r. 羹nk羹 kah覺rda da tektir, l羶tufta da. Bu h璽diseler ehrinde bey odur, memleketlerde tedbir onundur, Aletini k覺rarsa k覺r覺lan覺 tekrar iyiletirebilir." ​ \\
 +Ulu kii, " Hi癟bir 璽yeti deitirmedik ki ard覺ndan daha hay覺rl覺s覺n覺 getirmeyelim"​ remzini bil. \\
 +3860. Tanr覺 hangi eriat覺n h羹km羹n羹 kald覺rd覺ysa 璽deta otu yoldu, yerine g羹l bitirdi demektir. Gece, g羹nd羹z meguliyetini giderir, bitirir. Ak覺l ermeyen u uykuya bak! \\
 +Sonra tekrar g羹nd羹z羹n nuruyla gece ortadan kalkar, bu suretle de o yal覺ml覺 ate y羹z羹nden donukluk, uyku yanar, gider. \\
 +O uyku, o duygusuzluk zulmettir ama ab覺hayat, zulmette deil mi? \\
 +Ak覺llar, o zulmetle tazelenmiyor mu? Hanendenin bestedeki duraklamas覺 sese kuvvet vermiyor mu? \\
 +3865. Z覺tlar, z覺tlardan zuhur etmekte... Tanr覺, kalpte ki s羹veydada daimi bir nur yaratt覺. Peygamberin sava覺 sulha sebep oldu. Bu 璽hir zamandaki sulh o sava y羹z羹ndendir. \\
 +O g繹n羹ller alan sevgili ( Peygamber), 璽lemdekilerin balar覺 aman bulsun diye y羹z binlerce ba kesti. Bah癟覺van, fidan y羹celsin, meyve versin diye muz覺r dallar覺 budar. \\
 +Sanat覺n覺 bilen bah癟覺van, bah癟e ve meyve gelisin diye bah癟edeki otlar覺 yolar. \\
 +3870. Sevgilinin ar覺dan, hastal覺ktan kurtulmas覺 i癟in hekim, 癟羹r羹k dii 癟ekip 癟覺kar覺r. Noksanlarda nice fazlal覺klar var. ehitlere hayat yokluktad覺r. \\
 +R覺zk yiyen boaz kesildi mi " Onlar Rablerinden r覺z覺klan覺r,​ ferahlarlar"​ nimeti hazmedilir. \\
 +Hayvan覺n boaz覺 kesilince insan覺n boaz覺 geliir. O hayvan, insan v羹cuduna girer, insan olur, fazileti artar. \\
 +襤nsan覺n boaz覺 kesilirse ne olur, fazileti ne dereceye var覺r? Art覺k ag璽h ol da onu bununla mukayese et. \\
 +3875. yle bir 羹癟羹nc羹 boaz doar ki o, Tanr覺 erbetiyle,​ Tanr覺 nurlar覺yla beslenir, geliir. Kesilen boaz, bu erbeti i癟er ama " L璽" dan kurtulmu " Bel璽" da 繹lm羹 boaz! Ey k覺sa parmakl覺, himmeti kesik kii! Ne vakte dek can覺n覺n hayat覺 ekmek olacak? Beyaz ekmek i癟in y羹zsuyu d繹kt羹羹nden dolay覺 s繹羹t aac覺 gibi meyven yok! Duygu can覺, bu ekmee sabredemiyorsa kimyay覺 elde et de bak覺r覺 alt覺n yap! \\
 +3880. Elbiseyi y覺kamak istiyorsan bez y覺kayanlar覺n mahallesinden y羹z 癟evirme! Ekmek orucunu bozduysa k覺r覺k癟覺ya yap覺, y羹cel! \\
 +Onun eli, mademki k覺r覺klar覺 sarar, iyiletirir... u halde onun k覺rmas覺 羹phe yok ki yapmakt覺r. Fakat sen k覺rarsan der ki: " Gel yap bakal覺m."​ Elin aya覺n yok ki yapamazs覺n. u halde k覺rmak, k覺r覺覺 sar覺p iyiletiren adam覺n hakk覺d覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +