Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_167 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 167~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3885. Dikmeyi bilen y覺rtmay覺 da bilir. Neyi satarsa yerine daha iyisini al覺r. \\
 +Evi y覺kar, h璽k ile yeksan eder; fakat bir anda da daha mamur bir hale getirir. \\
 +Bir bedenden ba kesti mi yerine derhal y羹z binlerce ba izhar eder. \\
 +Canilere k覺sas emretmese, yahut " K覺sasta hayat var" demeseydi, \\
 +Kimin haddi vard覺 ki kendiliinden,​ Tanr覺 h羹km羹ne esir olmu bir kiiye k覺l覺癟 vurabilsin! \\
 +3890. 羹nk羹 Tanr覺, kimin g繹z羹n羹 a癟m覺sa o adam bilir ki katil, takdirin esiridir. O takdir kimin boynuna ge癟mise kendi olunun ba覺na bile k覺l覺癟 vurmutur. Y羹r羹, kork ve k繹t羹leri az k覺na; takdirin h羹k羹m tuza覺na kar覺 aczini bil! \\
 +dem Aleyhissel璽m'​覺n 襤blis'​in sap覺kl覺覺na amas覺 ve ululanmas覺 \\
 +dem Peygamber, ans覺z覺n esasen ak簾 olan 襤blise hor bakt覺. Kendisini beenip, kendisini ulu g繹r羹p melun eytan覺n yapt覺覺 ie g羹ld羹. \\
 +3895. Tanr覺 gayreti ba覺rd覺: Ey tertemiz adam! Sen gizli s覺rlar覺 bilmiyorsun. Eer Tanr覺 k羹rk羹 ters giyerse da覺 bile ta k繹k羹nden temelinden s繹ker. \\
 +O zaman, y羹zlerce dem'​in perdesini y覺rtar, y羹zlerce yeni m羹sl羹man olmu su癟suz, g羹nahs覺z iblis yarat覺r! \\
 +dem " Bu hor g繹r羹ten t繹vbe ettim. Bir daha b繹yle k羹stah癟a d羹羹nceye d羹mem"​ dedi. \\
 +Ey yard覺m dileyenlerin yard覺mc覺s覺,​ bize hidayet ver. Bilgilerle, zenginlikle 繹羹nmeye imk璽n yok. \\
 +3900. Kerem ederek hidayet ettiin kalbi azd覺rma; takdir ettiin k繹t羹l羹kleri bizden defet; K繹t羹 kazalar覺 羹st羹m羹zden esirge; bizi Tanr覺'​ya raz覺 olan kardelerden ay覺rma! \\
 +Senin ayr覺l覺覺ndan daha ac覺 bir ey yok... Sana s覺覺nmazsak sen esirgemezsen iimiz, g羹c羹m羹z ancak kargaal覺kt覺r. Zaten mal覺m覺z m羹lk羹m羹z;​ mal覺m覺z覺n,​ m羹lk羹m羹z羹n yolunu kesmekte... Zaten cismimizi soyup 癟覺r癟覺plak b覺rakmakta! Elimiz, aya覺m覺za kastettikten sonra art覺k kim, senin l羶tfun olmad覺k癟a can覺n覺 kurtarabilir ki? \\
 +3905. Bu pek b羹y羹k tehlikelerden can覺n覺 kurtarsa bile kurtard覺覺 ey ancak idbar ve tehlike sermayesi kesilir. \\
 +羹nk羹 can, canana ulamad覺k癟a ebediyen k繹rd羹r... ebediyen yasl覺d覺r. \\
 +Esasen senin inayetin olmazsa can, 璽deta bir tutsakt覺r; seninle diri olmayan can覺 繹l羹 farz et. \\
 +Sen kullara dar覺l覺r,​kullar覺 k覺narsan, Ey Tanr覺 hakk覺nd覺r,​ yapars覺n. \\
 +Aya, g羹nee kusurlu, nursuz... Servinin boyuna iki b羹kl羹m; \\
 +3910. Felee, ara hor ve aa覺... madene, denize yoksul dersen, \\
 +Kemaline nispetle yara覺r. 羹nk羹 yokluklara kemal verip onlara eritirme kudreti ancak senindir. 羹nk羹 sende yokluk ve ihtiya癟 yoktur; yoklar覺 icat eden, onlar覺 ihtiya癟tan kurtaran sensin. Yetitiren,​ yakmay覺 da bilir; 癟羹nk羹 y覺rt覺k s繹ken, dikmeyi de bilir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +