Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_168 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 168~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Her g羹z; ba覺 bah癟eyi yak覺p yand覺rmakta. Sonra yeniden bah癟eleri renklere boyayan k覺rm覺z覺 g羹llere boyayan k覺rm覺z覺 g羹lleri yetitirmektedir. \\
 +3915. " Ey yan覺p yak覺lan, zuhur et, yenilen; tekrar g羹zelle, g羹zel sesli bir hale gel" diye hepsini yeniden yarat覺r. Nergisin g繹z羹 k繹rleir, o, tekrar a癟ar... Kam覺覺n boaz覺n覺 keser, sonra yine kendisi tekrar okar, ondan nameler 癟覺kar覺r. \\
 +Biz mademki masnu'​uz,​ s璽ni deiliz... u halde ancak zebunuz, ancak kanaatk璽r覺z. \\
 +Hepimiz " Nefsim, nefsim"​ deyip durmakta, hepimiz yaln覺z kendimizi d羹羹nmekteyiz. Sen buna l羶tufta bulunmazsan eytan覺z. \\
 +Sen bizim can覺m覺z覺 k繹rl羹kten kurtard覺覺ndan,​ g繹z羹m羹z羹 a癟t覺覺ndan dolay覺 eytandan kurtulduk. \\
 +3920. Kim hayattaysa denek癟isi,​ yol g繹steren sensin. Denein, denek癟isi olmad覺k癟a k繹r nedir ki, ne yapabilir ki? \\
 +Senden gayr覺 ho olsun, ho olmas覺n... Her ey, insan覺 yakar, atein ayn覺d覺r. \\
 +Kim atee dayan覺r, atee arka verirse hem Mecusidir, hem Zerd羹t! \\
 +Tanr覺'​dan baka her ey b璽t覺ld覺r,​ as覺ls覺zd覺r. Tanr覺'​n覺n ihsan覺, yamuru kesilmeyen bir buluttur. \\
 +Ali Kerremall璽hu Vechehu hik璽yesine d繹n羹, Ali'​nin katilini ho g繹rmesi \\
 +Tekrar Ali ve katilinin hik璽yesine d繹n; katiline fazlas覺yla g繹sterdii kerem ve m羹r羹vveti anlat. \\
 +3925. Ali dedi ki: " Ben d羹man覺m覺 g繹z羹mle g繹rmekte, gece g羹nd羹z ona bak覺p durmaktay覺m. B繹yle olduu halde hi癟 k覺zm覺yorum. \\
 +羹nk羹 繹l羹m羹m, bana can gibi ho geliyor; dirilmemle 璽deta bir. \\
 +l羹ms羹zl羹k 繹l羹m羹 bize hel璽l olmutur; az覺ks覺zl覺k az覺覺, bize r覺zk ve nimettir. \\
 +l羹m羹n g繹r羹n羹羹 繹l羹m, i癟 y羹z羹 diriliktir; 繹l羹m羹n g繹r羹n羹te sonu yoktur, hakikatte ise ebed簾liktir. \\
 +ocuun rahimden, domas覺 bir g繹癟medir; fakatta cihanda ona yeni batan bir hayat var. \\
 +3930. Ecele doru meylimiz, ecele ak覺m覺z olduundan " Nefislerinizi elinizle tehlikeye atmay覺n"​ nehyi as覺l bizedir. \\
 +羹nk羹 nehiy, tatl覺 eyden olur, ac覺 i癟in nehye zaten hacet yok ki. \\
 +Bir eyin i癟i de ac覺 olur d覺覺 da ac覺 olursa onun ac覺l覺覺 k繹t羹l羹羹 esasen nehiydir. \\
 +Bana da 繹l羹m tatl覺d覺r. " Onlar 繹lmemilerdir,​ Rablerinin huzurunda diridirler"​ 璽yeti benim i癟indir. \\
 +Ey inand覺覺m,​ itimat ettiim kiiler! Beni k覺nay覺n ve 繹ld羹r羹n. 羹phe yok, benim ebed簾 hayat覺m 繹ld羹r羹lmemdedir. \\
 +3935. Ey yiit! Hayat覺m, mutlaka 繹l羹mdedir. Ne zamana kadar yurdumdan ayr覺 kalaca覺m?​ \\
 +Bu 璽lemde durmakl覺覺m,​ ayr覺l覺k olmasayd覺 (繹ld羹羹m羹z zaman) " Biz, 羹phe yok, Tanr覺'​ya d繹nenleriz"​ denmezdi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +