Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_169 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 169~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +D繹nen kii; ayr覺ld覺覺 ehre tekrar gelen kiidir; zaman覺n ay覺r覺覺ndan kurtulup birlie eriendir. \\
 +Seyisin Emir-羹l M羹min簾n, beni 繹ld羹r ve bu kazadan kurtar"​ diye ayaklar覺na kapanmas覺 \\
 +Seyis tekrar gelerek " Ya Ali, beni tez 繹ld羹r ki o k繹t羹 vakti, o fena zaman覺 g繹rmeyeyim. Sana hel璽l ediyorum, kan覺m覺 d繹k ki g繹z羹m o k覺yameti g繹rmesin"​ dedi. \\
 +3940. Dedim ki: Eer her zerre bir kanl覺, bir katil olsa da elinde han癟er olarak senin kast覺na y羹r羹se. Yine senin bir tek k覺l覺n覺 kesemez. 羹nk羹 kader kalemi b繹yle yazm覺t覺r;​ sen beni 繹ld羹receksin. Fakat tasalanma, senin efaat癟in benim. Ben ruhun eri ve sultan覺y覺m,​ ten kulu deil! Yan覺mda bu tenin k覺ymeti yok; ten kayd覺na d羹meyen bir er olu erim. Han癟er ve k覺l覺癟, benim 癟i癟eim; 繹l羹m meclisim... ba覺m, bah癟emdir." ​ \\
 +3945. Tenini bu derece 繹ld羹r羹p ayaklar alt覺na alan kii, nas覺l olur da beylik ve halifelik h覺rs覺na d羹er? O, ancak emirlere yol g繹stermek, emirlii belletmek i癟in z璽hiren makam ileriyle ve h羹k羹mle ura覺r; Emirlik makam覺na yeni bir can vermek, hil璽fet fidan覺n覺 meyvelendirmek i癟in bu ile megul olur. \\
 +Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'​in,​ Mekke'​yi ve dier yerleri fethetmek istemesi, d羹nya m羹lk羹n羹 sevdiinden deildi; Tanr覺 emriyleydi. 羹nk羹 " D羹nya cifedir"​ buyurmutu. \\
 +Peygamber, Mekke'​yi fethe urat覺 diye nas覺l olurda d羹nya sevgisiyle ittiham edilir? O 繹yle bir kiiydi ki imtihan g羹n羹 ( yani Mira癟'​ta) yedi g繹羹n hazinesine kar覺 hem y羹z羹n羹 yumdu, hem g繹nl羹n羹 kapad覺. \\
 +3950. Onu g繹rmek i癟in yedi kat g繹k u癟tan uca hurilerle meleklerle dolmutur. \\
 +Hepsi kendilerini,​ onun i癟in bezemiti, fakat onda sevgiliye aktan, sevgiliye meyil ve muhabbetten baka bir heva ve heves nerede ki: \\
 +O, Tanr覺 ululuuyla,​ Tanr覺 cel璽liyle 繹yle dolmutur ki bu dereceye, bu makama Tanr覺 ehli bile yol bulamaz. " Bizim makam覺m覺za ne bir eriat sahibi peygamber eriebilir,​ ne melek, hatt璽 ne de ruh" dedi. Art覺k d羹羹n羹n anlay覺n! \\
 +" G繹z Tanr覺'​dan baka bir yere amad覺, meyletmedi"​ s覺rr覺na mazhar覺z, karga deiliz; 璽lemi renk renk boyayan Tanr覺 sarhouyuz;​ ba覺n bah癟enin sarhou deil"​ buyurdu! \\
 +3955. G繹klerin, ak覺llar覺n hazineleri bile Peygamber'​in g繹z羹ne bir 癟繹p kadar ehemmiyetsiz g繹r羹n羹rse. Art覺k Mekke, am ve Irak ne oluyor ki onlar i癟in savas覺n, onlara itiyak 癟eksin! \\
 +Ancak g繹nl羹 k繹t羹 olan, onun ilerini kendi bilgisizliine,​ kendi h覺rs覺na g繹re mukayese eden kii onun hakk覺nda b繹yle bir 羹pheye d羹er. \\
 +Sar覺 camdan bakarsan g羹nein nurunu sapsar覺 g繹r羹rs羹n. O g繹k ve sar覺 cam覺 k覺r da eri ve tozu g繹r! \\
 +3960. Atl覺 bir er, at覺n覺 kotururken tozu dumana katar, etrafta bir tozdur kalkar. Sen, tozu Tanr覺 eri san覺rs覺n. \\
 +襤blis de tozu g繹rd羹, " Bu topra覺n fer'​idir. Benim gibi ate al覺nl覺 birisinden nas覺l 羹st羹n olur?" dedi. \\
 +Sen azizleri insan g繹rd羹k癟e bil ki bu g繹r羹 襤blis'​in miras覺d覺r \\
 +Be inat癟覺, 襤blis'​in olu olmasan o k繹pein miras覺 nas覺l olur da sana d羹er? \\
 +Ben k繹pek deilim, Tanr覺 aslan覺y覺m. Tanr覺 aslan覺 suretten kurtuland覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +