Ana Sayfa » Mesnevî-i Şerif Tercümesi » Mesnevi 1. Cilt : 40


MESNEVI 1. CILT

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ


Benim kulağım “ mümin, bir zehirli hayvan deliğinden iki kere dağlanmaz” sözünü işitti; Peygamber'in sözünü canla, gönülle kabul etti.“
Av hayvanlarının tevekkülü çalışıp kazanmaya tercih eylemeleri
Hepsi dediler ki: ” Ey halden haberdar hakîm! Çekinmeyi bırak; çekinme, insanı kaderin hükümlerinden kurtaramaz. Kaderden çekinmekte perişanlık ve kötülük vardır, yürü, tevekkül et ki tevekkl, hepsinden iyidir.
910. Ey kötü hiddetli adam! Kaza ile pençeleşme ki kaza da seninle kavgaya tutuşmasın.
Tanyerini ağartan Tanrı'dan bir zarar gelmemesi için kulun Hak hükmüne karşı ölü gibi olması lâzımdır.“
Aslanın çalışıp kazanmayı tevekküle, teslimiyete tercih etmesi
Aslan: ” Evet, tevekkül kılavuzsa da bu sebebe teşebüs de, Peygamber'in sünnetidir. Peygamber, yüksek sesle “ Tevekkülle beraber yine devenin ayağını bağla” dedi.
“ Çalışan kimse Tanrı sevgilisidir” işaretini dinle: tevekkülden dolayı esbaba teşebbüs hususunda tembel olma“ dedi.
Av hayvanlarının tevekkülü çalışmaya tercih etmeleri
915. Hayvanlar, ona: ” Çalışıp kazanma, bil ki, halkın itikat zayıflığı yüzünden, harislerin boğazları miktarınca bir riya lokmasıdır.
Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen Hak'ka teslim olmadan daha sevgili ne var? Çokları belâdan belâya; yılandan ejderhaya sıçrarlar,
İnsan hile etti ama hilesi kendisine tuzak oldu. can sandığı, kan içici bir düşman kesildi!
Kapıyı kapadı, halbuki düşman evinin içindeydi. Firavun'un hile ve tedbiri de işte buna benzer masallardandı.
920. O kin güdücü, yüz binlerce çocuk öldürdü; aradığıysa evinin içindeydi.
Mademki bizim gözümüzde birçok illet var; yürü, kendi görüşünü dostun görüşünde yok et!
Bizim görüşümüze bedel onun görüşü, ne güzel bir karşılıktır. Bütün maksatları onun görüşünde bulursun.
Çocuk; tutucu, koşucu değilken ancak babasının omzuna biner.
Fakat kuvvetlenip küstahlaşınca, elini, ayağını şuraya, buraya salmağa başlayınca hemen zahmet ve ıstıraba düşer.
925. Halkın canlar; el ayak sahibi olmazdan, beden kaydına düşmezden evvel vefadan sefaya uçuyordu. Vakta ki “ İniniz” emriyle hapsolundular, hiddet, hırs, kanaat ve zaruret kayıtlarına düştüler. Biz Hak'kın ayali ve süt isteyen yavrularıyız. (Peygamber) “ Halk Tanrı ayalidir” dedi. Gökten yağmur veren, rahmetiyle can vermeye kadirdir“ dediler.
Aslanın yine çalışmayı tevekküle tercih etmesi


«   01   ...    30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   ...    171   »