Ana Sayfa » Mesnevî-i Şerif Tercümesi » Mesnevi 1. Cilt : 66


MESNEVI 1. CILT

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ


Ortada halkın yaptığı işler yoksa, her şeyi Hak yapıyorsa, şu halde kimseye “ bunu niye böyle yaptın” deme!
Tanrı'nın yaratması, bizim yaptığımız işleri meydana getirmektedir. Bizim işlerimiz, Tanrı işinin eserleridir.
Söz söyleyen kimse, ya harfleri görür, yahut mânayı. Bir anda her ikisini birden nasıl görebilir?
İnsan, konuşurken mânayı düşünür, onu kastederse harflerden gafildir. Hiçbir göz, bir anda hem önünü, hem ardını
göremez.
1485. Şunu iyice bil! Önünü gördüğün zaman ardını nasıl görebilirsin?
Madem ki can, harfi ve mânayı bir anda ihata edemez, nasıl olur da hem işi yapar, hem o iş yapma kudretini yaratır?
Ey oğul! Tanrı, her şeye muhittir. Bir işi yapması, o anda diğer bir işi yapmasına mâni olamaz.
Şeytan, “ Bima ağveytenî ” dedi; o alçak ifrit, kendi fi'lini gizledi.
Âdem ise “ Zalemna enfüsena” dedi; bizim gibi Hak'kın fiilinden gafil değildi;
1490. Günah ettiği halde edebe riayet ederek Tanrı'ya isnad etmedi. Tanrı'nın halk ettiğini gizledi. O suçu kendine atfettiğinden ihsana nail oldu.
Âdem, tövbe ettikten sonra Tanrı, “ Ey Âdem! O suçu, o mihnetleri, sen de ben yaratmadım mı?”
O benim taktirim, benim kazam değil miydi; özür getirirken niye onu gizledin?“ dedi.
Adem ” Korktum, edebi terk etmedim“ deyince Tanrı, ” İşte ben de onun için seni kayırdım“ dedi.
Hürmet eden, hürmet görür. Şeker getiren badem şekerlemesi yer.
1495. Temiz şeyler, temizler içindir; sevgiliyi hoş tut hoşluk gör; incit, incin!
Ey gönül! Cebirle ihtiyarı birbirinden ayırt etmek için bir misal getir ki ikisini de anlayasın:
Titreme illetinden dolayı titreyen bir el, bir de senin titrettiğin el…
Her iki hareketi de bil ki Tanrı yaratmıştır; fakat bu hareketi onunla mukayeseye imkân yoktur.
İhtiyarınla el oynatmadan pişman olabilirsin; fakat titreme illetine müptelâ bir adamın pişman olduğunu ne vakit
gördün?
1500. Anlayışı kıt biriside şu cebir ve ihtiyar meselesine yol bulsun, bu işi anlasın diye söylediğimiz bu söz, aklî bir
söz, aklî bir bahistir. Fakat zaten bu hilekâr akıl, akıl değildir ki.
Aklî bahis, inci ve mercan bile olsa can bahsi, başka bir bahistir.


«   01   ...    56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   ...    171   »