Ana Sayfa » Mesnevî-i Şerif Tercümesi » Mesnevi 1. Cilt : 106


MESNEVI 1. CILT

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ


Sana karşı suçluyum bana acı; beni kökümden, dibimden kâmilen söküp atma!“
İhtiyar kâfir, pişman olursa özür getirmeye başlar ve müslüman olur.
2445. Tanrı tapusu, rahmet ve keremlerle dopdoludur. Varlık da ona âşık yokluk da. Küfür de o ululuk sahibi Tanrı'ya âşıktır, iman da; bakır da o kimyanın kuludur, gümüş de!
Zehirle panzehir, zulmetle nur nasıl Tanrı dileğine müsahharsa Mûsâ ve Firavun da Tanrı dileğine müsahhardır. Firavun'un, şerefine halel gelmemesi için Tanrı'ya yalnızca münacatı
Mûsâ'nın da mâna cihetinden bir yolu vardır, Firavun'un da. Fakat, zâhiren Mûsâ yolludur, Firavun yolsuz. Mûsâ, gündüzün Tanrı huzurunda ağlayıp inledi; Firavunda gece yarısı ağladı,
Dedi ki; ” Ey Tanrı, boynundaki bu demir zincir nedir? Boynumda demir zincir olmasa kim “ Ben, benim” der (asılsız dâvaya. Benliğe kalkışır? )
2450. Şüphe yok ki Mûsâ'yı nurlandıran iradenle beni de karanlıklara daldırdın.
Mûsâ'yı, ay yüzlü bir hale getirten dileğinle canımın aynı kara yüzlü bir hale getirdin.
Yıldızım aydan daha iyi, daha talihli değil ki. Tutulursa ne çarem var?
Halk, benim nöbetimi Tanrı diye, Sultan diye tutuyor ama doğrusu ay tutulmuş, tas çalıyorlar!
Onlar tas çalıp gürültü ediyorlar ama o gürültüyle ayı rüsvay etmektedirler.
2455. Ben ki Firavun'um, şöhretten elâman! “ Enerabbüküm-ül â'lâ demem de beni rüsvay eden tas gürültüsüdür. Mûsâ'da, ben de aynı kapının kuluyuz. Fakat senin ormanında senin baltan işliyor; dalları senin baltan kesmektedir; Bir dalı yetiştiriyor, öbürünü kesip atıyor.
Baltaya karşı dalın eli var mı? Ne gezer! Hiç dal baltanın elinden kurtulabilir mi? Balta senindir, o kudret hakkı için kereminden bu eğrilikleri doğrult!”
2460. Firavun yine kendi kendine “ Ne şaşılacak şey! Ben bütün gece ” Ey Rabbimiz“ diye yalvarmıyor muyum? Yalnızken mütevazi bir hale geliyor, düzeliyorum. Neden Mûsâ'ya karşı öyle oluyorum? Kalp altının rengi halis altından on derece daha parlak olsa ataşe karşı nasıl yüzü kara bir hale gelir! Kalbim de kalıbım da onun hükmünde değil mi? Bir zaman, beni iç haline kor, bir zaman kabuk haline. Bir zaman beni ay haline kor, bir zaman karartır. Tanrı'nın işi, bundan başka nedir ki?
2465. Ekin ol der beni yeşertir. Çirkinleş der, sarartır.
Varlığı emriyle yaratan Tanrı'nın çevgânları önünde mekân âleminde de koşup duruyoruz. Lâmekân âleminde de. Renksizlik âlemi, renge esir olunca bir Mûsâ öbür Mûsâ ile savaşa düştü. Renksizlik âlemine ulaşırsan Mûsâ ile Firavun'un karıştığı âleme erişirsin.
Bu nükte yüzünden hatırına ” renk, nasıl olur da kıylü kalden kurtulur?
Şaşılacak şey… Bu renk, renksizlik âleminden zuhura geldiği halde, renksizlikle nasıl savaşa girişir?
2470. * Yağın aslı sudandır ve su ile artar. Sonunda nasıl olur da suya zıt olur?
Mademki yağı su ile yoğurdular; yağ sudan oldu; su ile yağ neden birbirine zıt oldu?


«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   ...    171   »