Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rus_klasikleri:ana_01 [2015/11/10 16:36]
metecuma
rus_klasikleri:ana_01 [2016/04/01 17:30] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 01~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Yazan: [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Maksim_Gorki|Maksim Gorki]] \\
 +T羹rk癟esi: [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Zaven_Biberyan|Zaven Biberyan]] \\
 +Oda Yay覺nlar覺,​ 10. Bas覺m, Eyl羹l 1992
 +=== B襤R襤NC襤 KISIM ===
 +=== B襤R襤NC襤 BLM ===
 +襤癟ilerin yaad覺覺 d覺 mahallenin duman覺 ve ya kokusu i癟inde, fabrikan覺n d羹d羹羹 her g羹n b繹羹r羹p titreirdi. As覺k suratl覺, kaslar覺 h璽l璽 yorgun insanlar, 羹rk羹t羹lm羹 hamam b繹cekleri gibi tel璽la d覺ar覺 f覺rlard覺 k羹l rengi evlerden. Alacakaranl覺覺n souu i癟inde, kald覺r覺ms覺z sokaklardan,​ v覺c覺k v覺c覺k kara pencereleriyle sakin ve kay覺ts覺z bekleyen y羹ksek ta binaya doru giderlerdi. Ad覺mlar覺 aklard覺 癟irkefte. Uykulu, bouk hayk覺r覺lar kar覺lard覺 onlar覺, k繹t羹 k羹f羹rler savrulurdu. Sonra makinelerin bouk g羹r羹lt羹s羹,​ istimin homurtusu iitilirdi. As覺k suratl覺 kara bacalar, mahallenin 羹st羹ne kald覺r覺lm覺 kal覺n sopalar gibi g繹ky羹z羹ne doru y羹kselirdi. \\
 +Akam olup da batan g羹nein k覺z覺l 覺覺nlar覺 pencere camlar覺n覺 tututurunca,​ fabrikan覺n ta karn覺 kusmuk gibi d覺ar覺 atard覺 繹羹tt羹羹 insanlar覺 ve y羹zleri isten kararm覺 i癟iler a癟 insanlara 繹zg羹 parlak dilerini g繹stererek yeniden sokaklara dolar, ortal覺a makine ya覺 kokular覺 yayarlard覺 eki eki. Art覺k sesler canl覺 ve hatta neeli 癟覺kard覺, 癟羹nk羹 forsal覺k o g羹n i癟in son bulmutu, evde akam yemei yiyip dinleneceklerdi. \\
 +Fabrika bir g羹n daha yutmutu. Makineler, insan kaslar覺ndaki b羹t羹n g羹c羹 kendi ihtiya癟lar覺 i癟in emmiti. O g羹n de ge癟ip gitmiti hi癟 iz b覺rakmadan. 襤nsan bir ad覺m daha atm覺t覺 mezar覺na doru. Fakat dinlenmek tatl覺 eydi, dumanl覺 meyhane zevkliydi ve insan seviniyordu ig羹n羹n羹n son bulmas覺na. \\
 +Bayram g羹nleri, saat ona dek uyunurdu. Sonra, a覺rbal覺 ve evli kimseler en iyi elbiselerini giyip kilisedeki ayine giderler, dinsel g繹revlere kar覺 g繹sterdikleri ilgisizlik y羹z羹nden gen癟leri k覺narlard覺. Kilise d繹n羹羹, yemek yenir ve akama kadar yat覺l覺rd覺. \\
 +Y覺llar boyunca biriken yorgunluk itah b覺rakmazd覺. Yemek yiyebilmek i癟in, 癟oklar覺 i癟ki i癟erler, midelerini kavurucu alkolle uyar覺rlard覺. \\
 +Akam olunca, sokaklarda tembel tembel dola覺l覺rd覺. Lastik 癟izmesi olan, kuru havada bile 癟izmesini giyerdi; emsiyesi olan, hava g羹neli bile olsa, emsiyesini al覺rd覺. \\
 +Birbirleriyle kar覺la覺nca fabrikadan makinelerden s繹z ederler, ustaba覺lara verip veritirirlerdi. S繹zler, d羹羹nceler,​ hep 癟al覺mayla ilgili konular覺 kapsard覺. Ge癟ip giden g羹nlerin renksiz tekd羹zelii i癟erisinde tek t羹k basit bir fikir k覺v覺lc覺m覺 parlarsa, o bile 癟oktu. Erkekler eve d繹n羹nce kanlar覺yla kavga ederler, 癟ou zaman da sille tokat d繹verlerdi onlar覺. Gen癟ler kahvehanede kal覺rlar, ya da birbirlerinin evinde toplan覺r, akordeon 癟alar, rezil ark覺lar s繹yler, dans eder, edepsizlikler anlat覺rlar ve i癟ki i癟erlerdi. al覺maktan bitkin d羹en erkekler kolayca sarho olurlard覺. 襤癟ki onlar覺 yok yere sinirlendirir ve bu hastal覺a varan sinirlilik, bir yerden patlak vermek isterdi. O zaman, boalmak i癟in, yoktan bir bahane icat ederek hayvani bir 繹fkeyle birbirlerine girerler, kanl覺 d繹羹ler 癟覺kard覺. Kimileri sakatlan覺r,​ arada s覺rada 繹lenler olurdu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​