Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_02 [2015/11/10 15:02]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_02 [2015/11/10 16:36] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 02~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤likilerinde,​ egemen olan duygu onlar覺 hep tetikte bulunmaya iten bir 繹fkeydi. Bu duygu, kaslar覺n覺n yorgunluu kadar k繹klemiti onlarda. Bu ruhsal illet, doarken babalar覺ndan ge癟miti, kara bir g繹lge gibi mezara dek izlerdi onlar覺, gereksiz gaddarl覺klar iletirdi. \\
 +Bayram g羹nleri, gen癟ler eve ge癟 d繹nerlerdi geceleyin; y覺rt覺k p覺rt覺k giysileri toz toprak 癟amur i癟inde, y羹zleri 癟羹r羹klerle kapl覺 olurdu. K繹t羹l羹k dolu bir sesle arkadalar覺na indirdikleri darbelerle 繹v羹n羹rlerdi. Ya da 繹fkeden kudurmu durumda, urad覺klar覺 hakaretler i癟in h覺rslar覺ndan alayarak gelirlerdi; fitil gibi sarho, mutsuz ve tiksindirici,​ ac覺nacak durumda olurlard覺. Kimi zaman ana babalar olanlar覺n覺 bir duvar dibinde ya da meyhanede s覺zm覺 olarak bulurlar, kald覺r覺p eve getirirlerdi. S覺zan olan epey dayak ve k羹f羹r yerdi. \\
 +Onu az 癟ok dikkatlice yat覺r覺rlard覺. Ertesi sabah d羹d羹k sinirli sinirli b繹羹rmeye balay覺nca onu erkenden kald覺r覺p ie g繹ndermek gerekecekti 癟羹nk羹. \\
 +Olanlar 癟ok dayak yer, hakarete urarlard覺,​ ama kafay覺 癟ekip 癟ekip kavgaya tutumalar覺n覺 yal覺lar gen癟lerin hakk覺 sayarlard覺. Onlar da, gen癟liklerinde,​ sarho olup d繹v羹m羹lerdi. Onlar da ana babalar覺ndan dayak yemilerdi. Yaam b繹yle ge癟erdi. Bulan覺k bir su gibi, a覺r a覺r ve hi癟 durmadan akar, y覺llar birbiri ard覺ndan ge癟er giderdi. Her ge癟en g羹n, ayn覺 d羹羹nce ve davran覺 al覺kanl覺klar覺ndan eski ve inat癟覺 al覺kanl覺klardan yap覺l覺yd覺. Kimse bu durumu deitirme istei duymazd覺. \\
 +Kimi zaman nereden geldikleri bilinmeyen yabanc覺lar t羹rerdi mahallede. nce, tan覺nmad覺klar覺 i癟in dikkati 癟ekerlerdi. Sonra, 癟al覺t覺klar覺 yerlerden s繹z ederek biraz merak uyand覺r覺rlard覺. Daha sonra yeni bir ey g繹rmenin 癟ekicilii a覺n覺r, silinir giderdi. Yeni gelenlere de al覺覺rlard覺 ve art覺k dikkat 癟ekmezlerdi. Anlatt覺klar覺 eyler unu kan覺tlard覺 ki, i癟inin yaant覺s覺 nereye gitsen hep ayn覺d覺r. yleyse bu yaant覺dan s繹z etmenin ne gerei var? \\
 +Ama bazen de, mahallede hi癟 iitilmemi yeni eyler s繹yleyen kimseler 癟覺kagelirdi. Onlarla tart覺mazlar,​ yaln覺zca dinlerlerdi. Ama s繹ylediklerine inanmazlard覺. Garip laflar覺 kimilerini i癟in i癟in k覺zd覺r覺r,​ kimilerini de kayg覺land覺r覺rd覺. Kimileri de belirsiz bir umuda kap覺l覺p heyecanlan覺r ve bu yarars覺z, bu s覺k覺c覺 duyguyu gidermek i癟in daha 癟ok verirlerdi kendilerini i癟kiye. \\
 +Mahalleliler bir yabanc覺da olaand覺覺 bir ey sezdiler mi, ona kar覺 uzun s羹re h覺n癟 duyarlar ve i癟g羹d羹sel bir tiksintiyle davran覺rlard覺. Sanki onun y羹z羹nden s繹n羹k, zor, ama d羹zenli ve sakin yaant覺lar覺n覺n bozulaca覺ndan korkarlard覺. S羹rekli bir g羹癟 taraf覺ndan ezilmeye al覺覺k olduklar覺 i癟in hi癟 bir iyileme beklemezler,​ her deiikliin ancak boyunduruklar覺n覺 daha da a覺rlat覺rmaktan baka bir ie yaramayaca覺na inan覺rlard覺. \\
 +Yenilikten s繹z edenler mahalle sakinlerinin sessizce uzaklat覺klar覺n覺 g繹r羹rlerdi. O zaman, ortadan yok olurlar, baka yere gitmek i癟in yola 癟覺karlard覺. Fabrikada kalsalar bile bir k繹eye 癟ekilirler,​ tekd羹ze i癟i kitlesi i癟inde erimeyi baaramazlard覺... \\
 +襤nsanlar bu bi癟imde elli y覺l kadar yaarlar, sonra 繹l羹rlerdi...
 +=== 襤K襤NC襤 BLM ===
 +ilingir Mihail Vlasov'​un yaant覺s覺 da b繹yleydi. Aksi, k覺ll覺 k繹t羹 g羹l羹l羹 bir adamd覺. G羹r kalar alt覺nda kukuyla bakan k羹癟羹k g繹zleri vard覺. Fabrikan覺n en iyi 癟ilingiri, mahallenin Herk羹l'​羹 idi, ama az paras覺 kazan覺rd覺,​ 癟羹nk羹 羹stlerine kar覺 kaba davran覺rd覺. Her pazar birisini tepelerdi. Herkes ondan nefret eder, ondan korkard覺. Onu da pataklamay覺 denemiler,​ ama baaramam覺lard覺. Viasov kendisine sald覺r覺laca覺m \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​