Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_03 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 03~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +g繹r羹nce bir ta, bir tahta, bir demir par癟as覺 yakalar, bacaklar覺n覺 a癟覺p salam durur, sessiz sedas覺z d羹man覺n覺 beklerdi. G繹zlerinden boynuna kadar uzanan bir sakalla 繹rt羹l羹 y羹z羹 ve k覺ll覺 elleri herkese dehet verirdi. zellikle g繹zlerinden korkarlard覺,​ kar覺s覺ndakini 癟elik matkap gibi delen k羹癟羹k g繹zlerinden. Onunla g繹z g繹ze geldiler mi, korku nedir bilmeyen, ac覺mas覺zca vurmaya haz覺r vah簾 bir g羹癟 kar覺s覺nda bulunduklar覺n覺 hissederlerdi. Bouk bir sesle: \\
 +竄Siktir olun, leler!罈 derdi. \\
 +襤ri sar覺 dileri y羹z羹ndeki g羹r k覺llar覺n ortas覺nda par覺ldard覺. Has覺mlar覺 ona hakaretler, k羹f羹rler yad覺r覺rlar,​ ama korkup geri 癟ekilirlerdi. O yine: \\
 +竄Leler!罈 diye ba覺r覺rd覺. \\
 +Biz gibi delici, k繹t羹 bak覺l覺 g繹zleri ate sa癟ard覺. Sonra ba覺n覺 dikip meydan okur, onlar覺 kovalar, k覺k覺rt覺rd覺:​ 竄Hadi bakal覺m, kim istiyor 繹lmek?罈 Kimse istemezdi 繹lmek... \\
 +Az konuurdu. En 癟ok, 竄le罈 s繹zc羹羹n羹 kullan覺rd覺. Fabrikan覺n ustaba覺s覺na da 竄le罈 derdi, polise de. Kar覺s覺na hitap ederken de bu s覺fat覺 kullan覺rd覺:​ \\
 +竄Pantolonlar覺m覺n y覺rt覺k olduunu g繹rm羹yor musun, le?罈 \\
 +Olu Pavel on d繹rt ya覺na var覺nca bir g羹n, Viasov onu sa癟lar覺ndan yakalamaya heveslendi. Gelgelelim Pavel a覺r bir 癟eki癟 kapt覺 ve k覺saca: \\
 +竄Bana dokunma...罈 dedi. \\
 +竄Nas覺l?罈 dedi baba. \\
 +Ve k繹rpe bir kay覺n aac覺 羹zerine d羹en bir g繹lge gibi, narin, fidan boylu olan覺n 羹zerine y羹r羹d羹. \\
 +竄Yeter.罈 dedi Pavel. 竄Beni d繹vmene izin vermem art覺k...罈 \\
 +Ve 癟ekici kald覺rd覺. \\
 +Baba olana bakt覺, ellerini arkas覺na kavuturdu,​ pis pis g羹lerek: \\
 +竄襤yi ya...罈 dedi. \\
 +Sonra derin derin i癟ini 癟ekerek ekledi: \\
 +竄Le olu le!罈 \\
 +Az sonra kar覺s覺na 繹yle dedi: \\
 +竄Art覺k benden para isteme. Ge癟imini Pavel salayacak...罈 \\
 +Kad覺n cesaret ald覺: \\
 +竄Yani b羹t羹n paran覺 i癟kiye mi vereceksin sen?罈 竄Bu senin 羹zerine vazife deil, le. Bir metres tutaca覺m...罈 \\
 +Metres falan tutmad覺, ama, o g羹nden sonra 繹ld羹羹 g羹ne kadar, yani aa覺 yukar覺 iki y覺l, ne olunun y羹z羹ne bakt覺, ne de ona bir s繹z s繹yledi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​