Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_05 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 05~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Anas覺 yaklat覺, yan覺na oturdu, olunu kucaklay覺p ba覺n覺 g繹s羹ne bast覺rd覺. Olan, elini anas覺n覺n omuzuna dayay覺p geri itti ve: \\
 +竄Hadi bakal覺m, ana, k覺p覺rdan biraz!罈 diye ba覺rd覺. Kad覺n Pavel'​in direncini k覺rd覺, h羹z羹nl羹 ve okay覺c覺 bir sesle: \\
 +竄Bacaks覺z budala!罈 dedi. Pavel homurdand覺:​ \\
 +竄Sonra, pederin piposunu ver, t羹t羹n i癟eceim...罈 Dili zor d繹n羹yordu az覺nda. \\
 +襤lk kez sarho olmutu. Alkol, v羹cudunu zay覺flatm覺,​ ama bilincini yok etmemiti! Bir soru dola覺p duruyordu kafas覺nda: \\
 +竄Sarho muyum?.. Sarho muyum?..罈 \\
 +Anas覺n覺n okamalar覺 onu utand覺rd覺,​ g繹zlerindeki h羹z羹n ise duyguland覺rd覺. Can覺 alamak istiyordu. Bu istei yenmek i癟in, olduundan daha sarho g繹sterdi kendini. \\
 +Ana, birbirine kar覺m覺,​ terden 覺slanm覺 sa癟lar覺n覺 okuyor, tatl覺l覺kla konuuyordu. \\
 +竄Bunu yapmamal覺yd覺n...罈 \\
 +Olan覺n i癟i buland覺. Arka arkaya iddetli kusmalardan sonra, ana onu yataa yat覺rd覺, solgun aln覺na 覺slak bir havlu koydu. Olan kendine geldi biraz, gelgelelim 癟evresindeki her ey d繹n羹yordu,​ g繹z kapaklan kurun gibiydi, az覺nda tiksindirici ve ac覺 bir tat vard覺. Kirpikleri aras覺ndan anas覺n覺n b羹y羹yen y羹z羹ne bak覺yor, kafas覺ndan karmakar覺覺k d羹羹nceler ge癟iyordu: \\
 +竄Benim i癟in daha 癟ok erken, 繹tekiler i癟iyorlar, ama onlara bir ey olmuyor. Bense... i癟tim mi kusuyorum...罈 Anas覺n覺n tatl覺 sesi 癟ok uzaklardan geliyordu sanki: 竄襤癟meye balarsan beni nas覺l ge癟indirebileceksin?​..罈 G繹zlerini yumdu: 竄Herkes i癟iyor...罈 dedi. \\
 +Palegeya i癟ini 癟ekti. Hakk覺 vard覺 olan覺n. Meyhaneden baka gidilecek yer yoktu keyiflenmek i癟in. Kad覺nca覺z bunun b繹yle olduunu bilirdi bilmesine ya, yine de u kar覺l覺覺 verdi: \\
 +竄Sen i癟me! Baban senin pay覺na da 癟ok i癟ti. Ve bana 癟ok ac覺 癟ektirdi... Biraz ac覺mal覺s覺n anana...罈 \\
 +Pavel bu h羹z羹nl羹 ve tatl覺 s繹zleri dinliyordu. Anas覺n覺n hep dayak yeme kayg覺s覺 i癟inde ge癟en silik, sessiz yaant覺s覺n覺 an覺ms覺yordu. Son zamanlarda, babas覺yla kar覺lamaktan ka癟覺nmak i癟in Pavel pek evde kalmam覺 ve anas覺n覺 biraz unutmutu. imdi ise, yava yava ay覺ld覺k癟a,​ durgun g繹zlerle anas覺na bak覺yordu. \\
 +Uzun boylu bir kad覺nd覺. Hafif癟e kamburu 癟覺km覺t覺. S羹rekli 癟al覺maktan ve kocas覺n覺n k繹t羹 davran覺lar覺ndan,​ v羹cudu harap olmutu. Bir eye 癟arpmaktan 癟ekiniyormu gibi biraz yan yan sessizce y羹r羹rd羹, k覺r覺覺klarla kapl覺, ikince, geni oval y羹z羹nde, kenar mahalle kad覺nlar覺n覺n 癟oundaki gibi karanl覺k, 羹zg羹n, kayg覺l覺 g繹zleri parlard覺. Derin bir yara izi sa ka覺n覺 biraz yukar覺 kald覺r覺rd覺. Sa kula覺 da 繹b羹r羹nden daha y羹ksekmi gibi dururdu. Kayg覺yla kulak kabart覺yormu gibi bir hali vard覺 hep. G羹r siyah sa癟lar覺nda tutam tutam ak sa癟lar ilk bak覺ta keskin bir kar覺tl覺k yarat覺rd覺. Tepeden t覺rnaa tatl覺l覺k ve h羹z羹nl羹 bir tevekk羹l okunurdu bu kad覺nda... \\
 +G繹zyalar覺 a覺r a覺r yanaklar覺ndan aa覺 s羹z羹l羹yordu. Olu yumuak bir sesle: \\
 +竄Alama!罈 dedi. 竄Bana su ver!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​