Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_06 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 06~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Sana buzlu su getireyim...罈 \\
 +Gelgelelim d繹n羹nceye dek olan 癟oktan s覺z覺p kalm覺t覺 bile. Ana, olunun baucunda bir an hareketsiz durdu. Testiyi tutan eli titriyor, buz par癟as覺 testinin 癟eperlerine 癟arparak hafif bir t覺k覺rt覺 癟覺kar覺yordu. Ana, su kab覺n覺 masan覺n 羹zerine b覺rakt覺, kutsal tasvirlerin 繹n羹ne sessizce diz 癟繹kt羹. D覺arda y羹kselen sarho naralar覺 pencere camlar覺n覺 zang覺rdat覺yordu. Sisli sonbahar gecesinin karanl覺覺nda bir akordeon sesi y羹kseliyordu. Birisi ark覺 s繹yl羹yordu 癟覺l覺k 癟覺l覺a. Bir bakas覺 iren癟 k羹f羹rler savuruyordu. Kayg覺l覺, k覺zg覺n ve yorgun kad覺n sesleri geliyordu... \\
 +Vlasov'​lar覺n k羹癟羹k evinde yaam eskisinden daha durgun, daha sessiz ve 繹teki evlerdekinden biraz farkl覺 bi癟imde s羹r羹p gitti. Vlasov'​lar覺n evi ana caddenin ucunda, bir batakl覺kta son bulan k覺sa ama dik bir yokuun yak覺n覺nda bulunuyordu. 襤nce bir b繹lmeyle ayr覺lm覺 ufak bir oda ve mutfak, evin 羹癟te birini kapl覺yordu;​ ana bu odada yatard覺. Geri kalan b繹l羹m羹 iki pencereli d繹rt k繹e bir odadan ibaretti; bir k繹ede Pavel'​in yata覺, 繹b羹r k繹ede bir masa ile iki sedir vard覺. Birka癟 sandalye, bir 癟ama覺r dolab覺, dolab覺n 羹zerinde ufak bir ayna, giysilerin korunduu bir sand覺k, duvarda bir saat ve bir k繹ede iki ikon, evin eyas覺n覺 tamamlamaktayd覺. \\
 +Pavel, bir delikanl覺ya yak覺an her eyi yapt覺: bir akordeon, bir g繹mlek, kolal覺 bir g繹羹sl羹k,​ g繹z al覺c覺 bir kravat, lastik 癟izmeler, bir baston sat覺n ald覺, t覺pat覺p ya覺tlar覺na benzedi. Akamlar覺 elenmeye giderdi. Kadril ve polka 繹rendi. Pazarlar覺 adamak覺ll覺 i癟tikten sonra d繹nerdi eve, ama bir t羹rl羹 votkaya al覺am覺yordu. Ertesi g羹n羹 ba覺 ar覺yor, midesi yan覺yor, bitkin ve benzi soluk oluyordu. \\
 +Bir g羹n anas覺 sordu: \\
 +竄Nas覺l, d羹n akam iyi elendin mi?罈 \\
 +Olan sinirli sinirli kar覺l覺k verdi: \\
 +竄S覺k覺nt覺dan patlad覺m! Bal覺k av覺na gitsem daha iyi olacak. Ya da kendime bir t羹fek sat覺n al覺r覺m belki.罈 \\
 +襤yi 癟al覺覺rd覺. 襤i hi癟 amazd覺. Ceza yemezdi. Az konuurdu. Anas覺n覺nki gibi iri, mavi g繹zlerinde honutsuzluk okunurdu. T羹fek sat覺n almad覺, bal覺k av覺na da gitmedi, ama b羹t羹n delikanl覺lar覺n ortak yaant覺s覺ndan gittik癟e y羹z 癟evirdi, gece elentilerine pek gitmez oldu. Pazar g羹nleri, nereye giderse gitsin, i癟ki i癟meden eve d繹n羹yordu art覺k. G繹z羹nden hi癟 bir ey ka癟mayan ana, olunun, s羹z羹ld羹羹n羹,​ bak覺覺n覺n daha ciddiletiini ve dudaklar覺na garip, sert bir 癟izginin yerletiini g繹r羹yordu. \\
 +Sessiz bir 繹fke ile doluydu sanki ya da bir hastal覺k kemiriyordu onu i癟in i癟in. nceleri arkadalar覺 onu g繹rmeye gelirlerdi. Ama imdi onu hi癟 evde' bulamad覺klar覺ndan,​ art覺k uram覺yorlard覺. Ana, Pavel'​in fabrikada 癟al覺an gen癟lere art覺k 繹yk羹nmediini sevin癟le g繹rmekteydi. Ama herkes gibi yaamamakta ayak dirediini fark edince, gizli bir tehlike sezer gibi oldu. \\
 +竄Pavel, yavrum, iyi deil misin?罈 diye sorard覺 bazen. 竄Yooo, iyiyim!罈 diye kar覺l覺k verirdi olan. Ana i癟ini 癟ekerdi: 竄Ne kadar zay覺fs覺n!罈 \\
 +Pavel eve kitaplar getirmeye balad覺. Gizliden gizliye okuyor, sonra bir yere sakl覺yordu. Bazen kitaptan bir pasaj kopya ediyordu bir k璽覺da, k璽覺d覺 da sakl覺yordu. \\
 +Birbirlerini pek g繹remiyorlar,​ az konuuyorlard覺. Sabahlar覺 tek s繹z s繹ylemeksizin 癟ay覺n覺 i癟er, iine giderdi. leyin, yemee gelirdi. Sofrada havadan sudan birka癟 laf ederlerdi, sonra akama dek yine yok olurdu ortadan. Akam iten d繹n羹nce 繹zene bezene y覺kan覺r, 癟orbas覺n覺 i癟er, sonra oturup kitaplar覺n覺 okurdu uzun uzun. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​