Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_08 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 08~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ve utanga癟 bir tav覺rla kalar覺n覺 kald覺r覺p hemen odadan 癟覺kt覺. \\
 +Bir an mutfa覺n ortas覺nda durdu; d羹羹nceliydi,​ kayg覺l覺yd覺. Uzun uzun ellerini y覺kad覺 ve olunun yan覺na d繹nd羹. Al癟ak sesle: \\
 +竄Sana sormak istiyordum,​罈 dedi, 竄nedir o habire okuyup durduun kitap?罈 \\
 +Pavel kitab覺n覺 b覺rakt覺: 竄Otur, anne...罈 \\
 +Olunun yan覺na oturdu, doruldu, pek 繹nemli bir ey bekliyormu gibi dikkat kesildi. Pavel anas覺na bakmaks覺z覺n,​ sert bir tonla, usulca konumaya balad覺: \\
 +竄Yasak kitaplar okuyorum. Bu kitaplar覺 okumay覺 yasakl覺yorlar,​ 癟羹nk羹 bizim i癟i yaant覺s覺 羹zerine ger癟ekleri yaz覺yor orada, gizlice bas覺l覺yor bunlar. Eer bizim evde bulurlarsa, beni hapse g繹nderirler... ger癟ei bilmek istediim i癟in hapse t覺karlar. Anl覺yor musun?罈 \\
 +Ana birden g羹癟l羹k 癟ekti solumakta. Bulan覺k g繹zlerini oluna dikti. Onu deimi gibi g繹rd羹, yabanc覺 gibi. Sesi de bakalam覺t覺,​ daha iyi 癟覺nl覺yor,​ daha kal覺n, daha dolu 癟覺k覺yordu. 襤nce uzun parmaklar覺yla yeni biten b覺y覺klar覺n覺 buruyordu. Garip, dalg覺n bak覺覺 bolua dal覺p gidiyordu. Olu i癟in duyduu korku ve ac覺ma anay覺 heyecanland覺rd覺. \\
 +竄Ni癟in yap覺yorsun bunu, Pavel?罈 diye sordu. \\
 +Olan ba覺n覺 kald覺r覺p anas覺na bakt覺, ba覺rmadan,​ serinkanl覺l覺kla yan覺tlad覺:​ \\
 +竄Ger癟ei bilmek istiyorum罈 \\
 +Sesi al癟ak, ama sertti. G繹zleri inatla parl覺yordu. Ana, olunun kendini esrarl覺 ve m羹thi bir eye kesin olarak adad覺覺n覺 anlad覺. Yaamda ona her ey ka癟覺n覺lmaz gibi gelmiti, d羹羹nmeden her eye ba emeye al覺覺kt覺. S繹yleyecek s繹z bulamad覺. Y羹rei ac覺 ve kayg覺yla burkuldu ve usul usul alamaya balad覺. \\
 +Pavel tatl覺 bir sesle: \\
 +竄Alama!罈 dedi. \\
 +Olu veda ediyormu gibi geldi anaya. \\
 +竄S羹rd羹羹m羹z yaam覺 d羹羹n bir! K覺rk ya覺ndas覺n,​ ama ger癟ekten yaad覺n m覺 hayat覺? Babam seni d繹verdi... imdi anl覺yorum neden d繹vd羹羹n羹:​ ac覺n覺n, onu boan yaamdan duyduu ac覺n覺n h覺nc覺n覺 senin kaburgalar覺ndan al覺yordu ve bunun nedenini anlam覺yordu. Otuz y覺l 癟al覺t覺. 襤e balad覺覺 zaman fabrikan覺n ancak iki binas覺 vard覺, imdi yedi oldu binalar!罈 \\
 +Olunun s繹zlerinden 羹rk羹yor, ama onu dinlemeye de doyam覺yordu. Delikanl覺n覺n g繹zleri parl覺yordu. G羹zeldi, duruydu bu s繹zler: G繹s羹n羹 masaya dayam覺罈 anas覺na sokulmutu,​ 繹ylesine sokulmutu ki nerdeyse onun g繹zyalar覺yla 覺slanan y羹z羹ne dokunacakt覺. 襤lk kez anlat覺yordu okuduklar覺ndan 繹rendiklerini. Kendisine g繹re apa癟覺k ger癟ek olan her eyi anlat覺yordu. Bildiklerinden gurur duyan, 繹rendii eylerin ger癟ek olduuna dine inan覺r gibi inanan bir 繹rencinin t羹m cokusuyla,​ gen癟liin sars覺lmaz inanc覺yla anlat覺yor, anlat覺yordu. Anas覺na anlatmaktan 癟ok, kendi kan覺lar覺n覺 yoklamak i癟in konuuyordu. Zaman zaman, arad覺覺 s繹zc羹kleri bulamay覺nca susuyordu. O zaman, anas覺n覺n y羹z羹n羹, korku ve ak覺nl覺k dolu buulu g繹zlerini g繹r羹yordu. Ac覺d覺 ona. Konumas覺n覺 s羹rd羹rd羹,​ ama bu kez anas覺ndan, onun s羹rd羹羹 yaamdan s繹z etti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​