Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_104 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 104~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ribin yayvan yayvan: \\
 +竄Ha!罈 dedi. 竄imdi anl覺yorum seni. Pavel!罈 \\
 +Kurnazca g繹z k覺rpt覺, Pelageya'​ya d繹nerek: \\
 +竄Nazik bir sorun bu, Ana,罈 dedi. \\
 +Sonra Pavel'​e bakt覺, bilgi癟 bir tav覺rla: \\
 +竄Daha pek toysun sen 癟ocuum!罈 diye s羹rd羹rd羹. 竄襤llegal ilerde onur aranmaz. Biraz kafan覺 ilet. Bir kere, 繹nce okul 繹retmenlerini deil, kitap kimin yan覺nda bulunduysa onu t覺karlar hapse, bu bir. Sonra verdikleri yasak olmayan kitaplarda yaz覺l覺 bulunan eyler, yasak kitaplar覺nkinin ayn覺d覺r, yaln覺zca s繹zc羹kler ayn覺 deil, daha az ger癟ek vard覺r, bu da iki. Bu demektir ki, benimle ayn覺 hedefe varmak istiyorlard覺r. Ancak, dolamba癟l覺 bir k羹癟羹k yol tutturuyorlar,​ oysa ben anayoldan d羹md羹z gidiyorum. Resm簾 makamlar i癟in hepimiz ayn覺 繹l癟羹de su癟lu say覺lmaz m覺y覺z? \\
 +Ve 羹癟羹nc羹s羹,​ benim onlarla hi癟 bir al覺veriim yoktur, olum. Yaya giden, at s覺rt覺nda gidene uygun bir yol arkada覺 olamaz. Bir k繹yl羹ye kar覺 b繹yle davranazd覺m belki, Ama onlar, biri papaz 癟ocuu, 繹b羹r羹 bir b羹y羹k toprak sahibinin k覺z覺... halk覺 ayakland覺rmaya ne zorlar覺 var, bilmem. Ben mujiim, okumular覺n d羹羹ncelerini bilmem. Ben kendi yapt覺覺m覺 bilirim, onlar ne istiyorlar bilmek istemem. Bin y覺l boyunca ko \\
 +damanlar seny繹rl羹k sanatlar覺n覺 t覺k覺r t覺k覺r s羹rd羹rm羹ler,​ k繹yl羹n羹n derisini y羹zm羹ler. Ve birdenbire... k繹yl羹ler uyan覺yorlar,​ mujiin g繹z羹n羹 a癟覺yorum. Ben peri masallar覺na inanmam aslan覺m, oysa bu hik璽ye peri masal覺na pek benziyor. Bu kibar insanlar hangi t羹rden olursa olsun, benden 癟ok uzak. K覺覺n k覺rda y羹r羹rken 繹n羹mde canl覺 bir yarat覺k k覺m覺ldan覺yorsa eer, ne olabilir acaba? Kurt mu, tilki mi, yoksa s覺radan bir k繹pek mi? Ben bilemem! 羹nk羹 benden 癟ok uzak.罈 \\
 +Ana, oluna bir g繹z att覺. Pavel 羹zg羹n g繹r羹n羹yordu. \\
 +Ribin'​in g繹zlerinde 羹rk羹t羹c羹 bir par覺lt覺 vard覺. Kendinden honut bir havayla Pavel'​e bak覺yor, sinirli parmaklar覺yla sakilini tarazlay覺p duruyordu. \\
 +竄Centilmenlik taslayacak zaman覺m. yok,罈 dedi. 竄Yaam覺n akas覺 yok... K繹pek dam覺 a覺ta benzemez, her k繹pek s羹r羹s羹 bildii gibi havlar...罈 \\
 +Birtak覺m tan覺d覺k y羹zler canland覺 Ana'​n覺n g繹zleri 繹n羹nde. \\
 +竄yle 'kibar insanlar'​ vard覺r ki, kendilerini halk i癟in feda ederler, 繹m羹rleri boyunca hapishanelerde ac覺 癟ekerler,​罈 dedi. \\
 +竄Onlar baka, Mujik zenginleince ^eny繹re s羹rt羹n羹r,​ seny繹r yoksulla覺nca mujie yana覺r. Kese tamtak覺r olunca ruh ar覺n覺r. An覺ms覺yor musun Pavel, insan nas覺l ya覺yorsa 繹yle d羹羹n羹r demitin bana; i癟i evet derse patron hay覺r demelidir, i癟i hay覺r derse patron da, patronluun doas覺 gerei, evet diye ba覺r覺r elbet. 襤te, mujikle seny繹r羹n birbirine benzemeyen 繹zellikleri vard覺r. Mujik doya doya yedi mi, o gece uyku tutmaz seny繹r羹. Elbette ki her s覺n覺fta pis herifler vard覺r, ve ben t羹m mujikleri savunmak d羹羹ncesinde deilim...罈 \\
 +Doruldu. Simsiyaht覺. G羹癟l羹yd羹. Surat覺 as覺lm覺t覺. Dileri birbirine vuruyormu gibi sakal覺 titriyordu. Sesini al癟altarak s羹rd羹rd羹:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​