Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rus_klasikleri:ana_105 [2015/11/10 17:05]
metecuma
rus_klasikleri:ana_105 [2015/11/10 17:07] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 105~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Be y覺l o fabrika benim bu fabrika senin dolat覺m durdum. K繹y al覺kanl覺覺m覺 yitirmitim. 襤te b繹yle! K繹ye d繹n羹nce bakt覺m, ben b繹yle yaayamam dedim! Anl覺yor musun? Yaayamam! Sizler burda 繹ylesine al癟at覺lmazs覺ruz. Ama k繹yde, a癟l覺k insan覺 g繹lge gibi izler. Doyas覺ya ekmek yeme olana覺 yoktur! A癟l覺k ruhlar覺 yutmutur, insana benzer yan覺 olmayan yarat覺klar haline getirmitir. Bu yarat覺klar yaamazlar,​ inan覺lmaz bir yoksulluk i癟erisinde 癟羹r羹rler... evrelerinde,​ resm簾 makamlar kargalar gibi bek癟ilik eder, acaba bir lokma fazla m覺 yedi diye... Fazla bir lokma g繹rd羹ler mi hemen kaparlar elinden, 羹stelik bir de dayak atarlar...罈 \\
 +Ribin 癟evresine g繹z gezdirdi, elleriyle masaya abanarak Pavel'​e doru eildi. \\
 +竄Bu yaam覺 yeniden yak覺ndan g繹r羹nce kusmak geldi i癟imden. Dayanamayaca覺m diye d羹羹nd羹m. Ama tuttum kendimi. Hay覺r, 癟ocukluk etme, dedim kendi kendime. Burda kalaca覺m! Ekmek yed irmeyeceim onlara, berbat edeceim ortal覺覺,​ evet aslan覺m, hem nas覺l! 襤nsanlara k繹t羹l羹k edenlere h覺nc覺m var. Al癟alt覺lma,​ bar覺ma saplanm覺 bir b覺癟ak gibi duruyor ve d繹n羹yor, d繹n羹yor yar覺n覺n i癟inde...罈 \\
 +Aln覺 terle kaplan覺yordu. Yava yava Pavel'​e yaklat覺, elini omuzuna koydu. Eli titriyordu. \\
 +竄Yard覺m et bana! Okuyana rahat y羹z羹 g繹stermeyecek kitaplar ver bana. Kafalar覺n覺n i癟ine bir kirpi yerletirmek gerek, dikenleri adamak覺ll覺 can yakan bir kirpi. Senin kentlilere s繹yle, nas覺l sizler i癟in yaz覺yorlarsa k繹ydekiler i癟in de yazmal覺lar,​ Bize 繹ylesine ac覺l覺 bir sal癟a haz覺rlas覺nlar ki, k繹y羹n i癟i d覺覺 bir olsun ve mujiklerimiz 繹lesiye 癟arp覺s覺nlar!罈 \\
 +Kolunu kald覺rd覺, s繹zc羹klerin 羹zerine basa basa, bouk bir sesle ekledi. \\
 +竄l羹m羹 繹l羹mle iyiletirmek:​ sorun bu! Bu demektir ki, d羹nyan覺n yeniden domas覺 i癟in 繹lmek gerek. Binlercesi 繹lmeli ki t羹m d羹nyada milyonlarcas覺 dirilsin! Soruri bu. lmek kolayd覺r... insanlar dirilip kalksa!罈 \\
 +Ana semaveri getirdi, Ribin'​e yan yan bakt覺. Onun kaba, sert s繹zlerine son derece 羹z羹l羹yordu. Bu adamda kocas覺n覺 and覺ran bir eyler vard覺. Ayn覺 bi癟imde s覺r覺t覺yor,​ kollar覺n覺 ayn覺 el hareketleriyle s覺v覺yor, ayn覺 sab覺rs覺z ama sessiz azg覺nl覺覺 ta覺yordu. Konutuu zaman daha az korkun癟 g繹r羹n羹yordu. Pavel kafas覺n覺 sallayarak: \\
 +竄Evet, bireyler yapmak gerek,罈 dedi. 竄Olanlar覺 bize anlat覺n, bir gazete basal覺m sizin i癟in...罈 \\
 +Ana g羹l羹mseyerek oluna bakt覺, sonra hi癟bir ey s繹yleme! den 羹st羹n羹 giyinip 癟覺kt覺. \\
 +竄Bas ya! Ne gerekiyorsa anlat覺r覺z sana. Anla覺lmas覺 zor eyler yazmay覺n, 繹yle bir bi癟imde yaz覺n ki, danalar bile anlas覺n.罈 \\
 +Kap覺 a癟覺ld覺, birisi girdi. \\
 +竄Yefim geldi!罈 dedi Ribin ve mutfaa bakmaya gitti. 竄Gel buraya, Yefim... Bu 癟ocuk, Pavel... sana s繹z etmitim.罈 \\
 +Geni y羹zl羹, k覺z覺la 癟alan sa癟l覺, gri g繹zl羹, salam yap覺l覺 bir delikanl覺yd覺. Koyun postundan bir yar覺m palto giymiti. Kasket elde, Pavel'​in kar覺s覺nda duruyor, 癟ekingen bak覺larla onu s羹z羹yordu. Nezleli bir sesle: \\
 +竄Merhaba!罈 dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​