Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_106 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 106~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Pavel'​in elini s覺kt覺, f覺r癟aya benzeyen sa癟lar覺n覺 d羹zeltti. Odan覺n i癟ine bir g繹z att覺, g羹r羹lt羹 etmek istemiyormu gibi yava yava kitaplarla y羹kl羹 rafa doru ilerledi. Ribin, Pavel'​e g繹z k覺rpt覺. \\
 +竄Kitaplar覺 g繹rd羹!罈 dedi. \\
 +Yefim d繹nd羹, Ribin'​e bakt覺, sonra kitaplar覺 incelemeye koyuldu. \\
 +竄Amma da 癟ok kitap varm覺 sizde!罈 dedi. 竄Fakat onlar覺 okumaya zaman bulamazs覺n覺z herhalde. K覺rda daha 癟ok zaman var okumak i癟in...罈 \\
 +竄Buna kar覺l覺k,​ heves yok, deil mi?罈 \\
 +Delikanl覺 癟enesini ka覺d覺: \\
 +竄Niye olmas覺n? Tam tersine!罈 kar覺l覺覺n覺 verdi. 竄Millet kafas覺n覺 iletmeye bal覺yor yava yava. Jeoloji, neymi bu?罈 Pavel a癟覺klad覺. Yefim kitab覺 yerine koydu. 竄Buna ihtiyac覺m覺z yok!罈 dedi. \\
 +竄Toprak nas覺l olumu? Mujii ilgilendirmez bu. Toprak nas覺l da覺t覺lm覺?​ Kodamanlar tapra覺 nas覺l kapm覺lar halk覺n \\
 +elinden? Mujik as覺l bunu bilmek ister. D羹nya ister d繹ns羹n, ister d繹nmesin, 繹nemi yok. Can覺n isterse bir ipin ucuna as, yeter ki ekmek versin, 羹zerinde yaayanlar覺 beslesin!..罈 Yefim: \\
 +竄K繹leliin tarihi罈 diye okudu, ve sordu: 竄Bizden mi s繹zediyor bu?罈 \\
 +竄襤te size serflie ilikin bir yap覺t,罈 dedi Pavel ve baka bir kitap uzatt覺. \\
 +Yefim ald覺, evirip 癟evirdi, yerine koydu, sakin bir tav覺rla: \\
 +竄Bu,罈 dedi, 竄ge癟miten s繹zediyor!罈 竄Size toprak verildi mi?罈 \\
 +竄Bize mi? Ha, evet. 癟 kardeiz biz, d繹rt hektar topra覺m覺z var. Kumlu. Bak覺rlar覺 temizlemeye bire bir, ama buday yetitirmeye yaramaz...罈 \\
 +Bir an sustuktan sonra devam etti: \\
 +竄Ben topraktan s覺y覺rd覺m kendimi. Neye yarar toprak? Beslemekse, beslemez sahibini, ancak elini kolunu balar. D繹rt y覺ld覺r tar覺m i癟isi olarak 癟al覺覺yorum. Sonbaharda askere gideceim. Mikhail Baba gitme diyor. imdi askerleri halka kar覺 d繹v羹meye yolluyorlarm覺,​ 繹yle diyor. Ama ben gitmeyi d羹羹n羹yorum. Asker, Stepan Razin zaman覺nda da, Puga癟ev zaman覺nda da halka kar覺 d繹v羹羹rd羹. Buna son vermenin zaman覺 geldi. Siz ne d羹羹n羹yorsunuz?​罈 \\
 +Dik dik Pavel'​in y羹z羹ne bakt覺, pavel g羹l羹msedi. \\
 +竄Evet, zaman覺 geldi!罈 diye yan覺tlad覺. 竄Yaln覺z... bu i zor. Askerlere ne s繹ylemek, nas覺l s繹ylemek gerektiini bilmeli...罈 \\
 +竄renilir!罈 \\
 +Pavel merakla bakt覺 Yefim'​e:​ \\
 +竄Yakalan覺rsan覺z kuruna dizebilirler sizi.罈 \\
 +Delikanl覺 hi癟 istifini bozmadan onaylad覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​