Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_110 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 110~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +B繹lmenin arkas覺ndan K羹癟羹krusyal覺n覺n sesi 癟覺nlad覺. \\
 +竄Nikolay, sana matbaa harflerini 繹retirim,​ bizim m羹-rettiplerden biri olursun... tamam m覺?罈 Vesovikov b繹lmeye yaklat覺: \\
 +竄Eer bana 繹retirsen,​ sana bir b覺癟ak armaan ederim...罈 K羹癟羹krusyal覺 bir kahkaha att覺. 竄eytan g繹t羹rs羹n seni de, b覺癟a覺n覺 da!罈 diye ba覺rd覺. Nikolay 羹steledi: 竄襤yi bir b覺癟ak!罈 \\
 +Pavel de g羹lmeye balad覺. O zaman Vesovikov durdu: 竄Bana m覺 g羹l羹yorsunuz?​罈 diye sordu. Andrey yata覺ndan f覺rlay覺p: \\
 +竄Elbette!罈 dedi. 竄Hadi gidip k覺rlarda gezelim. G羹zel bir mehtap var. Gidiyor muyuz?罈 竄襤yi ya!罈 dedi Pavel. \\
 +竄Ben de geliyorum! dedi Nikolay. 竄G羹l羹羹nden holan覺yorum,​ K羹癟羹krusyal覺...罈 \\
 +竄Ben de... armaan vaadetmen houma gidiyor!罈 Mutfakta giyinirken, Ana, azarlar gibi: 竄S覺k覺 giyin!罈 dedi. \\
 +癟羹 birden evden 癟覺k覺nca, pencereye gidip arkalar覺ndan bakt覺. Sonra ikonlara bir g繹z atarak: \\
 +竄Tanr覺m, sen yard覺m et onlara!罈 diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Y襤RM襤ALTINCI BLM \\
 +G羹nler birbiri arkas覺ndan 繹yle 癟abuk ge癟iyordu ki, Ana, 1 May覺s'​覺 d羹羹necek vakit bulam覺yordu. Yaln覺z geceleri, g羹n羹n g羹r羹lt羹l羹 hayhuyu ve cokusu i癟erisinde yorgun d羹erek yataa girdikten sonra, y羹rei burkuluverdi. 竄Bir an 繹nce gelse u 1 May覺s...罈 \\
 +afak s繹kerken fabrikan覺n d羹d羹羹 ulumaya balard覺. Pavel'​le Andrey 癟aylar覺n覺 癟abucak i癟er, bir lokma yer, Ana'ya bir s羹r羹 i b覺rak覺p giderlerdi. Ve Pelageya b羹t羹n g羹n, kafese kapat覺lm覺 bir sincap gibi d繹ner durur, yemek piirir bildirilerin bask覺s覺 i癟in bir 癟eit mor pelte afileri yap覺t覺rmak i癟in kola haz覺rlard覺. Yabanc覺lar urard覺 eve, Pavel'​e verilmek 羹zere pusulalar s覺k覺t覺r覺rlard覺 eline, sonra cokular覺n覺 ona da bulat覺rarak ortadan yok olurlard覺. \\
 +襤癟ileri 1 May覺s'​覺 kutlamaya 癟a覺ran k羹癟羹k afiler hemen her gece tahtaperdelere yap覺t覺r覺l覺yordu. Hatta jandarma karakolunun kap覺s覺nda bile g繹r羹l羹yordu bu afiler. Her g羹n bildiriler bulunuyordu fabrika da. Sabahleyin polisler mahalleyi tar覺yor, mor afileri y覺rt覺yor, s繹ve saya kaz覺yorlard覺. Ne var ki, yemek zaman覺, bas覺l覺 bildiriler sokakta yeniden u癟uuyor, yayalar覺n ayaklar覺 dibine d繹k羹l羹yordu. Kentten sivil polisler g繹nderildi. Sokak k繹elerinde dikilmiler,​ yemee giden ya da yedikten sonra fabrikaya d繹nen neeli ve canl覺 i癟ileri keskin bak覺lar覺yla soyarcas覺na inceliyorlard覺. Polisin baa 癟覺kamamas覺 herkesi sevindiriyordu. Olgun yataki i癟iler bile g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄Nas覺l oynat覺yorlar,​ deil mi?罈 diyorlard覺 birbirlerine. D繹rt bir yanda ufak k羹meler oluuyor, heyecanland覺rd覺 bildiriler 羹zerine tart覺malar yap覺l覺yordu. Her yer c覺v覺l c覺v覺ld覺. O y覺 \\
 +l覺n bahar覺nda, yaam herkes i癟in daha bir ilgin癟ti, herkese bir yenilik getiriyordu:​ kimileri bozgunculara daha 癟ok sinirlenmek ve, onlara s繹v羹p saymak i癟in nedenler buluyor, kimileri belirsiz bir kayg覺 ile birlikte bir umut 覺覺覺 g繹r羹yorlar,​ az覺nl覺kta olan bir kesimi ve insanlar覺 uyand覺ran g羹c羹 oluturman覺n bilincini ve derin sevincini tad覺yorlard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​