Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_112 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 112~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +G羹nein ilk 覺覺nlar覺ndan biri camdan i癟eri girdi, Ana'​n覺n uzatt覺覺 elin parmaklar覺na kondu. Ana d羹羹nceli bir tav覺rla g羹l羹msedi,​ 繹b羹r eliyle parlak 覺覺n覺 okad覺. Sonra kalkt覺, semaverin borusunu g羹r羹lt羹 etmemeye 癟al覺arak 癟覺kard覺, y覺kand覺 ve dua etmeye balad覺. Arada bir, ha癟 癟覺kart覺yordu. Dudaklar覺 sessizce k覺m覺ld覺yordu. Y羹z羹 ayd覺nlan覺yor,​ yara izinin alt覺ndan \\
 +ka覺 yava yava yukar覺 kalk覺yor, sonra birdenbire y覺k覺l覺yordu. \\
 +襤kinci d羹d羹k 繹tt羹. Sesi daha zay覺f geldi. Titriyordu sanki. Her zamankinden daha uzun s羹r羹yor gibi geldi Ar簾a'​ya. K羹癟羹krusyal覺n覺n 癟覺n 癟覺n sesi iitildi: 竄Pavel, iitiyor musun?罈 \\
 +覺plak ayaklar 癟inedi taban tahtalar覺n覺;​ biri esnedi keyifli keyifli. Ana: \\
 +竄Semaver haz覺r!罈 diye seslendi. Pavel neeyle: 竄Kalk覺yoruz,​罈 dedi. \\
 +竄G羹ne parl覺yor, bulutlar kouuyor,​罈 dedi Andrey. 竄Bulutlar fazla bug羹n!..罈 \\
 +Mutfaa girdi. Sa癟覺 ba覺 kar覺m覺t覺,​ uyku sersemiydi, ama sevin癟liydi. \\
 +竄G羹nayd覺n k羹癟羹kanne! 襤yi uyudunuz mu?罈 \\
 +Ana yaklat覺, al癟ak sesle: \\
 +竄Andrey, yavrum.罈 dedi, 竄yan覺ndan ayr覺lmazs覺n,​ deil \\
 +mi?罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄Elbette! Birlikteyiz,​ her yere birlikte gideceiz, emin \\
 +olun!罈 \\
 +Pavel: \\
 +竄Ne fitne kar覺t覺r覺yorsunuz?​罈 diye sordu. 竄Hi癟, Pavel.罈 \\
 +Andrey y覺kanmak i癟in kap覺ya 癟覺kt覺. \\
 +竄Bana iyi y覺kan diyor, k覺zlar bize bakacaklarm覺!罈 diye yan覺tlad覺. \\
 +Pavel bir mar m覺r覺ldand覺:​ \\
 +Kalk覺n ey yery羹z羹n羹n lanetlenmi insanlar覺! \\
 +Ayd覺nl覺k gitgide art覺yordu. R羹zg璽r覺n kovalad覺覺 bulutlar yitip gidiyordu. Ana sofray覺 haz覺rlad覺. Her eyi garipsiyor, ba覺n覺 sall覺yordu. Bu sabah ikisi de akala覺yor,​ g羹l羹yorlard覺 ya, 繹leyin balar覺na ne geleceini kimse kestiremezdi. \\
 +Kendisi de sakin, hatta neeli hissediyordu kendini. \\
 +Uzun s羹re kald覺lar sofrada. B繹ylece bekleyi an覺n覺 k覺saltmaya 癟al覺覺yorlard覺. Pavel her zamanki gibi, ekeri eritmek i癟in ka覺覺n覺 a覺r a覺r 癟eviriyordu barda覺n i癟inde, ekmeine tuz ekiyordu. K羹癟羹krusyal覺 masan覺n alt覺nda ayaklar覺n覺 oynat覺yordu. Hi癟 bir zaman bir defada ayaklar覺n覺 doru d羹r羹st bir yere yerletirmeyi beceremezdi. Bir g羹ne 覺覺覺n覺n tavanda ve duvarda y羹r羹mesini izledi, sonra anlatmaya balad覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​