Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_113 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 113~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄On yalar覺nda bir afacanken, bir g羹n g羹nei bir bardaa kapatmak hevesine kap覺ld覺m. Bir bardak ald覺m, usul usul duvara yaklat覺m ve... 癟at! Elimi kestim ve dayak yedim. Sonra avluya 癟覺kt覺m, g羹nei g繹rd羹m bir su birikintisi i癟inde; atlad覺覺m gibi tepindim, tepinir misin... Batan aa覺 癟amura b羹tand覺m. Tabi簾, bir k繹tek daha... O zaman g羹nein y羹z羹ne ba覺rmaya balad覺m: 'Ne kadar da d繹vseler ac覺m覺yor ite, k覺z覺l zebani, ac覺m覺yor!'​ Ve boyuna dilimi 癟覺kar覺yordum g羹nee... Bu beni rahatlat覺yordu,​ h覺nc覺m覺 al覺yordum.罈 \\
 +Pavel g羹lerek: \\
 +竄Niye k覺z覺l g繹r羹n羹yordu sana?罈 diye sordu. \\
 +竄羹nk羹 bizim evin kar覺s覺nda k覺pk覺rm覺z覺 y羹zl羹, k覺z覺l sakall覺 bir demirci vard覺, en akrak iyi y羹rekli bir mujikti. Nedendir bilmem, g羹nei ona benzetirdim hep.罈 \\
 +Art覺k dayanamad覺:​ \\
 +竄Yapacaklar覺n覺z hakk覺nda konusan覺z daha iyi edersiniz,​罈 dedi. \\
 +Andrey tatl覺l覺kla:​ \\
 +竄Kararlat覺r覺lm覺 bir i 羹zerine konumak, o ii kar覺t覺rmaktan baka ie yaramaz,罈 dedi. 竄Bizi tutup g繹t羹recek olurlarsa, Nikolay gelip ne yapmak gerektiini s繹yleyecek size, k羹癟羹kanne.罈 \\
 +Ana: \\
 +竄Pek璽l璽!罈 diyerek i癟ini 癟ekti. Pavel d羹羹nceli duruyordu. 竄Sokaa 癟覺kmal覺,​罈 dedi. Andrey ayn覺 kan覺da deildi: \\
 +竄Hay覺r, evde kal覺p beklemen daha uygun olur. Polisin \\
 +g繹z羹ne g繹r羹nmenin bir yarar覺 yok. Yeterince tan覺yorlar zaten seni!罈 \\
 +Fedor Mazin koa koa geldi. Yanaklar覺 al ald覺. Sevin癟ten u癟uyordu. Beklemekten s覺k覺lan ev halk覺na da a覺lad覺 cokunluunu. \\
 +竄Balad覺!.. Millet harekete ge癟iyor... Sokaa 癟覺k覺yorlar... Hepsi zehir gibi. Vesovikov,​ Gusev ve Samoylov sabahtan beri fabrikan覺n kap覺s覺nda durmular, 癟ocuklarla konuuyorlar. Bir癟ou evlerine d繹nd羹ler. Hadi, vakit geldi! Saat on oldu!罈 \\
 +Pavel kararl覺 bir sesle: \\
 +竄Geliyorum,​罈 dedi. \\
 +竄G繹receksiniz,​罈 dedi Fedor, 竄Biraz sonra t羹m fabrika ayaa kalkacak!罈 \\
 +Ve koarak ayr覺ld覺. Ana usulca: \\
 +竄R羹zg璽ra tutulmu bir mum gibi yan覺yor!罈 dedi. \\
 +Ve giyinmeye gitti. \\
 +竄Nereye, k羹癟羹kanne?​罈 \\
 +竄Sizinle birlikte geliyorum.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​