Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_114 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 114~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Andrey b覺y覺覺n覺 癟ekerek Pavel'​e bakt覺. Pavel birden per癟emini geriye doru att覺, mutfaa anas覺na gitti. \\
 +竄Bak, anne, sana bir ey demem... Sen de... bana deme. Tamam m覺?罈 \\
 +Ana: \\
 +竄Tamam, tamam... 襤sa yard覺mc覺n覺z olsun!罈 diye f覺s覺ldad覺. \\
 +Y襤RM襤YED襤NC襤 BLM \\
 +Evden 癟覺k覺nca, kayg覺yla bekleen halk覺n uultusunu iitti, b羹t羹n pencere ve kap覺larda Andrey'​le Pavel'​i merakl覺 bak覺larla izleyen gruplar g繹rd羹. O zaman k璽h saydam bir yeile, k璽h kirli k羹l rengine b羹r羹nen yalar, bulan覺k bir leke gibi belirdi g繹zlerinde. \\
 +Herkes sel璽ml覺yordu gen癟leri. Bir 繹zellik vard覺 verilen sel璽mlarda. Yava sesle s繹ylenen d羹羹nceler anan覺n kula覺na dek ula覺yordu. \\
 +竄襤te eleba覺lar bunlar...罈 \\
 +竄Hay覺r, eleba覺lar覺n kim olduklar覺 belli deil...罈 \\
 +竄襤yi can覺m, k繹t羹 bir ey s繹ylemedik!..罈 \\
 +Baka bir taraftan sinirli bir ses y羹kseldi: \\
 +竄Polis yakalarsa hap覺 yuttuklar覺n覺n resmidir!罈 \\
 +竄Onu 繹nceden g繹ze alm覺lard覺r.罈 \\
 +Bir pencereden, 癟ileden 癟覺km覺 bir kad覺n 癟覺l覺覺 tuttu soka覺: \\
 +竄Akl覺n覺 ka癟覺rm覺s覺n sen! Kendini h璽l璽 delikanl覺 m覺 san覺yorsun?​罈 \\
 +Bacaklar覺n覺 i kazas覺nda yitirmi ve fabrikadan emeklilik maa覺 alan Zosimov ad覺nda birisinin evi 繹n羹nden ge癟erlerken,​ sakat adam ba覺n覺 pencereden uzat覺p ba覺rd覺: \\
 +竄Hey, Pavel! Haydut herif! Yapt覺覺n marifetler y羹z羹nden boynunu koparacaklar sonunda, bunu akl覺na koy.罈 \\
 +Ana titreyerek durdu. Adam覺n b繹yle ba覺rmas覺 derin bir 繹fke yaratm覺t覺 i癟inde. G繹zlerini sakat覺n kocaman ablak surat覺na dikti. Adam s繹v羹p sayarak ba覺n覺 i癟eri 癟ekti. Pelageya oluna yetimek i癟in ad覺mlar覺n覺 h覺zland覺rd覺,​ geri kalmamaya 癟al覺arak arkas覺ndan y羹r羹d羹. \\
 +Pavel'​le Andrey, hi癟 bir eyin fark覺nda deillermi,​ bar覺malar覺 iitmiyorlarm覺 gibi davran覺yorlard覺. Serinkanl覺l覺kla rahat癟a y羹r羹yorlard覺. Kanaatkar, temiz yaant覺s覺 nedeniyle herkes癟e say覺lan al癟akg繹n羹ll羹,​ orta yal覺 bir adam olan Miro-nov durdurdu onlar覺. \\
 +Pavel: \\
 +竄Siz de mi 癟al覺m覺yorsunuz bug羹n, Danilo 襤vanovi癟?​罈 diye sordu. \\
 +竄Kar覺m doum yapmak 羹zere.罈 \\
 +Mironov dikkatle s羹zd羹 iki arkada覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​