Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_115 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 115~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Sonra, bug羹n kargaal覺k kokusu var havada! Ya siz, delikanl覺lar?​ Ortal覺覺 birbirine kataca覺n覺z,​ cam 癟er癟eve indireceiniz s繹yleniyor m羹d羹riyette,​ doru mu?罈 \\
 +竄Biz sarho muyuz?罈 dedi Pavel. \\
 +竄Biz sadece sokakta bayraklarla y羹r羹y羹 yapaca覺z,​ ark覺lar s繹yleyeceiz,​罈 dedi; Andrey. 竄Siz de dinleyin, inanc覺m覺z覺 hayk覺ran ark覺lar bunlar.罈 \\
 +Mironov d羹羹nceli bir tonla: \\
 +竄Bilmiyorum!罈 diye yan覺tlad覺. 竄Yaz覺lar覺n覺z覺 okudum.罈 \\
 +Zeki g繹zlerinde canayak覺n bir anlam belirdi. \\
 +竄Eee Pelageya! Sen de mi isyanc覺lar覺n aras覺ndas覺n?​罈 \\
 +竄襤nsan mezara yaklam覺 olsa bile, ger癟ek urunda birlikte y羹r羹meli.罈 \\
 +竄una bak hele!.. Fabrikaya yasak bro羹rler soktuunu s繹yl羹yorlar,​ demek doruymu!罈 Pavel sordu: \\
 +竄Bunu kim s繹yl羹yor?​罈 \\
 +竄teki beriki... S繹yl羹yorlar ite. Hadi bakal覺m, ho癟a kal覺n. Dikkat edin, tehlikeye atmay覺n kendinizi!..罈 \\
 +Ana usulca g羹lmeye balad覺. Kendisinden b繹yle s繹ze-dilmesi gururunu okam覺t覺. \\
 +竄Hapse gireceksin, anne!罈 dedi Pavel g羹l羹mseyerek. \\
 +G羹ne boyuna y羹kseliyor,​ s覺cakl覺覺n覺 o bahar g羹n羹n羹n canland覺r覺c覺 serinliine kat覺yordu. Bulutlar daha a覺r kay覺yordu; b覺rakt覺klar覺 g繹lge daha ince, daha saydamd覺. G繹lgeler, sokakta ve damlar覺n 羹zerinde usulca s羹r羹n羹p insanlar覺 buru \\
 +yordu; duvarlar覺n,​ 癟at覺lar覺n,​ 癟amurunu, tozunu, suratlar覺nda-ki s覺k覺nt覺y覺 silerek, mahalleyi ar覺t覺yordu sanki. Nee yay覺l覺yor,​ sesler daha berrak 癟覺k覺yor, uzaktan yans覺yan makine g羹r羹lt羹s羹n羹 bast覺r覺yordu. \\
 +Yine d繹rt bir yandan, pencerelerden,​ avlulardan, ba覺rt覺lar iitiliyor,​ anan覺n kulaklar覺na ula覺yordu. Kayg覺l覺 ve k繹t羹 ya da kararl覺 ve neeli s繹zler... imdi Pelageya da bug羹nk羹 renkli yaama kat覺lmak, kar覺l覺k vermek, teekk羹r etmek, a癟覺klama yapmak istiyordu. \\
 +Anacaddenin bir k繹esinde,​ dar bir soka覺n i癟erisinde,​ yakla覺k y羹z kiilik bir kalabal覺k birikmiti. Vesovikov'​un sesi top gibi g羹rl羹yordu:​ \\
 +竄z羹m gibi s覺k覺p suyunuzu 癟覺kar覺yorlar...罈 \\
 +Konuurken acemice ifadeler kullan覺yordu. Birka癟 ses birden: \\
 +竄Doru! Doru!罈 diye onaylad覺. K羹癟羹krusyal覺:​ \\
 +竄Amma da konuuyor!罈 diye m覺r覺ldand覺. 竄Haydi gidip yard覺m edelim...罈 \\
 +Pavel daha onu durdurmaya kalmadan, Andrey eildi, uzun g繹vdesiyle kalabal覺覺n i癟ine dald覺 tirbuon gibi. Uyumlu sesi iitildi: \\
 +竄Arkadalar! Yery羹z羹nde t羹rl羹 t羹rl羹 halklar bulunduunu s繹ylerler: Yahudiler, Almanlar, 襤ngilizler,​ Tatarlar. Ben buna inanm覺yorum! Yaln覺zca iki halk vard覺r, iki badamaz halk: zenginler ve yoksullar! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​