Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_116 [2015/11/10 15:02]
rus_klasikleri:ana_116 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 116~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +lkeden 羹lkeye giyiniler deiir, diller de deiir. Ama zenginlerin yoksullara kar覺 davran覺lar覺 deimez. Halk覺n sefil yaant覺s覺 da deimez.罈 \\
 +Kalabal覺k gitgide b羹y羹yordu 癟evresinde. Yeni gelenler g羹癟l羹kle girebiliyorlard覺 sokaa, sessizce yakla覺yorlar,​ ayak u癟lar覺 羹zerine basarak boyunlar覺n覺 uzat覺yorlard覺. \\
 +Andrey sesini y羹kseltti: \\
 +竄Baka 羹lkelerde, bu basit ger癟ei i癟iler anlam覺lar,​ ve bu ayd覺nl覺k bahar g羹n羹nde...罈 \\
 +竄Polis geliyor!罈 diye ba覺rd覺 biri. \\
 +D繹rt atl覺 polis soka覺n k繹esinden d繹n羹p doru kalabal覺覺n 羹zerine y羹r羹yor, k覺rba癟lar覺n覺 sallayarak ba覺r覺yorlard覺:​ 竄Da覺l覺n!罈 \\
 +Suratlar as覺ld覺. 襤stemeye istemeye 癟ekildiler atlar覺n 繹n羹nden. Birka癟 kii tahtaperdeiere t覺rmand覺. K覺k覺rt覺c覺 bir ses ba覺rd覺: \\
 +竄Domuzlar覺 atlara bindirmiler,​ 'biz de ba覺z'​ diye homurdan覺yor.罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 tek ba覺na dald覺 dar soka覺n orta yerinde. 襤ki at, balar覺n覺 sallayarak 羹zerine y羹r羹d羹. Andrey onu, 癟ekip g繹t羹rd羹. \\
 +竄Pavel'​le birlikte olaca覺na s繹z vermitin, imdi sen tehlikeye at覺yorsun kendini!罈 diye s繹ylendi. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄Kusura bakma!罈 dedi. \\
 +Pelageya derin bir kayg覺 ilve umutsuzlukla kar覺覺k bir bitkinlik duydu. Ba覺 d繹nd羹, Pepee kederle sevin癟 doluyordu i癟ine. le paydosu d羹d羹羹n羹n bir an 繹nce 癟almas覺n覺 bekliyordu. \\
 +Alana vard覺lar. Kilisenin 繹n羹nde be y羹z kadar gen癟, 癟oluk 癟ocuk toplanm覺lard覺. Kimileri yere oturmu, kimileri ayaktayd覺. Hepsi de canl覺, neeliydi. Kalabal覺k dalgalan覺yordu. Herkes ba覺n覺 kald覺rm覺,​ sab覺rs覺z bir bekleyi i癟erisinde uzaklara bak覺yor, ortal覺覺 dikizliyordu. Bir 癟eit coku seziliyordu. Kimileri ne yapacaklar覺n覺 a覺rm覺 g繹r羹n羹yorlar,​ kimileri de kabaday覺l覺k tasl覺yorlard覺. Arada bir, zay覺f, s覺k覺nt覺l覺 kad覺n sesleri iitiliyor,​ sinirlenen erkekler bu kad覺nlardan y羹z 癟eviriyorlar,​ bazen k覺s覺k bir sesle k羹f羹r羹 bas覺yorlard覺. Birbirlerini k覺nayan s繹zler s繹yl羹yorlard覺. Birden, titrek bir kadm sesi y羹kseliyordu:​ \\
 +竄Mitri! Dikkatli ol!..罈 \\
 +竄Defol ba覺mdan!罈 \\
 +Sizov'​un cidd簾, a覺r, inand覺r覺c覺 sesi iitiliyordu:​ 竄Hay覺r, gen癟leri y羹z羹st羹 b覺rakmamal覺y覺z! Onlar bizden daha ak覺ll覺 oldular, onlar bizden daha y羹rekliler! Batakl覺k i癟in \\
 +kapik kesme sorununu kim 癟繹z羹mledi?​ Onlar! Bunu unutmayal覺m. Bu y羹zden onlar覺 hapse s羹r羹klediler,​ ama herkes yararland覺!..罈 \\
 +D羹d羹羹n hain b繹羹rt羹s羹 konumalar覺 bodu. Kalabal覺kta bir dalgalanma oldu. Oturanlar kalkt覺lar. Bir anda her ey hareketsizleti. Tetikte bir bekleyi bala*d覺. Bir癟oklar覺n覺n y羹z羹 solgunlat覺. \\
 +竄Arkadalar!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​