Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_117 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 117~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Pavel'​in sesiydi bu. Ana'​n覺n kurumu g繹zleri yand覺. Birden t羹m enerjisini buldu ve olunun yan覺ba覺nda durdu. Herkes Pavel'​e d繹nd羹, onun 癟evresini ald覺. Ana oluna bak覺yor, yaln覺zca onun ateli, gurur dolu g繹zlerini g繹r羹yordu. \\
 +竄Arkadalar,​ bug羹n bayrak kald覺r覺yoruz,​ ak覺l ve mant覺覺n,​ ger癟ein 繹zg羹rl羹羹n bayra覺n覺!罈 \\
 +Uzun bir bayrak s覺r覺覺 belirdi havada, eildi, kalabal覺覺n aras覺nda kayboldu, bir an sonra yeniden bir ku gibi, havada dalgaland覺. \\
 +Pavel kolunu kald覺rd覺, s覺r覺k d羹ecek gibi oldu. On el birden uzand覺 beyaz s覺r覺覺 tutmak i癟in; bunlar aras覺nda Ana'​n覺n eli de vard覺. \\
 +竄Yaas覺n emek癟i halk覺m覺z!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Y羹zlerce ses kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Yaas覺n Partimiz!罈 \\
 +Kalabal覺k kayna覺yordu. Mazin, Samoylov, Gusev'​ler,​ Pavel'​in yan覺na gelmilerdi. Nikolay Vesovikov ba覺n覺 emi, yaklaanlar覺 geriye itiyordu. \\
 +Ana, Nikolay'​覺n ve baka birisinin ellerini heyecanla yakalad覺. G繹zyalar覺 onu boacak gibiydi, ama alam覺yordu. Bacaklar覺 titriyordu. \\
 +竄Yavrular覺m!..罈 diye kekeledi. \\
 +Nikolay'​覺n 癟opur y羹z羹nde geni bir g羹l羹mseme belirdi. Elini bayjaa doru uzatm覺, ba覺ra ba覺ra bireyler s繹yl羹yordu. Ans覺z覺n elini aa覺 indirdi, Ana'​y覺 boynundan tutup 繹pt羹 ve g羹lmeye balad覺. \\
 +K羹癟羹krusyal覺n覺n tatl覺, ezgili sesi kalabal覺覺n uultusunu \\
 +bast覺rd覺: \\
 +竄Arkadalar,​ yeni bir 襤sa ad覺na y羹r羹yoruz,​ ayd覺nl覺覺n,​ ger癟ein 襤sa'​s覺,​ akl覺n ve iyiliin 襤sa'​s覺! Hedefimiz uzak, dikenli ta癟lar yak覺n! Ger癟ein g羹c羹ne inanmayanlar,​ 繹l羹nceye dek onu savunacak g羹c羹 kendilerinde bulamayanlar,​ kendi kendilerine g羹veni olmayanlar ve ac覺dan korkanlar, gitsinler! 襤dealimizi g繹remeyenler bizi izlemesinler,​ 癟羹nk羹 onlar覺 bekleyen ey yaln覺zca keder ve ac覺d覺r. Yaas覺n 繹zg羹r insanlar覺n bayram覺!罈 \\
 +Kalabal覺k daha da younlat覺. Pavel bayra覺 sallad覺. Fedor Mazin mar s繹ylemeye balad覺: \\
 +Kalk覺n ey yery羹z羹n羹n lanetlenmi insanlar覺!.. Mar dalga dalga yay覺ld覺 kalabal覺覺n 羹st羹nde: Kalk覺n ey esirleri a癟l覺覺n!.. \\
 +Ana dudaklar覺nda yak覺c覺 bir g羹l羹mseme ile Mazin'​in ard覺ndan y羹r羹yordu,​ ve onun ba覺 羹st羹nden olunu ve bayra覺 izliyordu. evresinde neeli y羹zler, renk renk g繹zler oyna覺yordu. Olu ile Andrey en 繹n s覺rada bulunuyorlard覺. Seslerini iitiyordu. \\
 +Bu son m羹cadele, toplanal覺m... \\
 +Konuanlar覺n hayk覺r覺lar覺 mar覺n ezgisinde eriyordu. Evlerde al癟ak sesle s繹ylenen bu mar imdi sokakta t羹m g羹c羹yle bir 覺rmak gibi ak覺yordu. 襤nsanlar覺 gelecein ayd覺nl覺k ufuklar覺na g繹t羹recek yola 癟a覺r覺yor,​ ama d羹r羹st davran覺yor,​ bu yolun 癟ok zor olduunu bildiriyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​