Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_118 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 118~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana'​n覺n yan覺ba覺nda hem 羹rkek, hem sevin癟li bir surat belirmiti;​ h覺癟k覺r覺klarla bir ses: \\
 +竄Mitri, nereye gidiyorsun?​罈 diye ba覺r覺yordu. \\
 +Pelageya durmadan kar覺l覺k verdi: \\
 +竄B覺rak覺n gitsin, tasalanmay覺n! Ben de 癟ok korkuyordum,​ benimki en 繹n s覺rada. Bayra覺 ta覺yan, benim olum!罈 \\
 +竄Haydutlar! Nereye gidiyorsunuz?​ Asker var orada.罈 \\
 +Ve birdenbire kemikli eliyle Pelageya'​n覺n koluna yap覺an uzun boylu, zay覺f kad覺n hayk覺rd覺. \\
 +竄Nas覺l da ark覺 s繹yl羹yorlar!.. Mitri de s繹yl羹yor...罈 \\
 +竄Tasalanmay覺n,​罈 diye m覺r覺ldand覺 Ana. 竄Kutsal bir ey bu... Kendi kendinize unu deyin: Hazreti 襤sa uruna 繹lenler bulunmasayd覺 eer, Hazreti 襤sa olmazd覺!罈 \\
 +Bu d羹羹nce birdenbire domutu kafas覺nda. ylesine yal覺n ve parlak bir ger癟ei belirtiyordu ki, Ana'​n覺n kendisi de aakald覺. Kolunu s覺kan kad覺n覺n y羹z羹ne bakt覺, ak覺nca g羹l羹msedi. \\
 +竄Evet!罈 diye yineledi. 竄Eer insanlar Tanr覺m覺z Hazreti 襤sa uruna 繹lmeselerdi,​ Hazreti 襤sa olmazd覺!罈 \\
 +Sizov yan覺na geldi. Kasketiyle tempo tuttu mara. \\
 +竄A癟覺k a癟覺k s繹yl羹yorlar,​ Ana 繹yle deil mi?罈 diye sordu. 竄Bir de mar yapm覺lar ki, ne mar! Deil mi Ana? Hi癟 bir eyden 癟ekindikleri yok! Ama benim olan mezarda...罈 \\
 +Ana'​n覺n y羹rei k羹t k羹t 癟arpmaya balad覺. Geride kald覺. Onu bir yana ittiler. Kalabal覺kta bir tahtaperde aras覺nda s覺k覺覺p kald覺. Bir insan seli ak覺p gidiyordu 繹n羹nde. B繹ylesine bir kalabal覺k g繹rmek sevindirdi onu. \\
 +Kalk覺n, ey yery羹z羹n羹n l璽netli insanlar覺... \\
 +Sanki dev bir borazandan 癟覺k覺yordu bu ses, insanlar覺 canland覺r覺yordu,​ kimilerinde m羹cadele azmini uyand覺r覺yor,​ kimilerine kar覺覺k bir sevin癟, bir yenilik 繹nsezisi, ateli bir ilgi a覺l覺yordu. Kiminde belirsiz bir umut yarat覺yor, kiminde y覺llar boyu birikmi 繹fkenin ac覺 bask覺s覺n覺 boalt覺yordu. \\
 +Herkes ileriye, bayra覺n dalgaland覺覺 yere bak覺yordu. Cokun bir ses patlad覺: \\
 +竄襤te yola 癟覺kt覺lar bir kez! Akolsun 癟ocuklara!罈 \\
 +Herhalde basit s繹zlerle belirtilemeyecek kadar iddetliydi 襤lk duygular覺 ki, a覺z dolusu k羹f羹rler savurmaya balad覺 adam. Fakat kin de, k繹lenin duyduu o k繹r羹k繹r羹ne,​ zehirli kin de, y覺lan gibi k覺vr覺l覺yordu o azg覺n s繹vg羹lerde. \\
 +Adam覺n biri yumruunu pencereden d覺ar覺 sall覺yor, k覺s覺k sesiyle ba覺r覺yordu:​ \\
 +竄Dinsizler! 襤mparatora kar覺, hametli ar'a kar覺 isyan ediyorsunuz ha?.. \\
 +Korku i癟inde afallam覺 insanlar seirtiyordu Ana'​n覺n \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​