Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_119 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 119~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +yan覺ndan. Kad覺nlar, erkekler s覺癟r覺yorlar,​ kouuyorlard覺. Kalabal覺k, koyu bir lav gibi ak覺p gidiyordu mar覺n temposuyla. Ana art覺k ; g繹remiyordu olunu. Fakat onun y羹z羹, g羹ne yan覺覺 aln覺, inan癟la parlayan ateli g繹zleri canl覺yd覺 kafas覺nda. \\
 +Kendini en gerideki saflar覺n aras覺nda buldu. Orada, insanlar acele etmeden y羹r羹yorlar,​ kay覺ts覺zl覺kla bak覺yorlard覺 ilerdekilere. 襤zledii piyesin nas覺l biteceini bilen seyirciler gibi heyecans覺z bir merakla y羹r羹yorlar,​ kesin laflar ediyorlard覺:​ \\
 +竄Bir b繹l羹k okulda, bir b繹l羹k de fabrikada varm覺...罈 \\
 +竄Vali gelmi...罈 \\
 +竄Sahi mi?罈 \\
 +竄G繹z羹mle g繹rd羹m!罈 \\
 +Birisi birka癟 neeli k羹f羹r savurdu. \\
 +竄Ne de olsa, bizlerden korkmaya bal覺yorlar!罈 dedi. 竄Asker g繹nderiyorlar,​ valiyi yolluyorlar...罈 \\
 +Ana'​n覺n g繹s羹nde hep ayn覺 duygular 癟覺rp覺n覺yordu:​ 竄Sevgili yavrular覺m!..罈 Ama 癟evresinde iittii s繹zler souk ve cans覺zd覺. Onlardan uzaklamak i癟in ad覺mlar覺n覺 s覺klat覺rd覺. \\
 +Ans覺z覺n kafilenin ba覺 sanki bir engele 癟arpt覺. Durmad覺, ama bir duraksama ge癟irdi, kayg覺l覺 bir uurlu yay覺ld覺. Mar da kesilir gibi oldu, sonra daha g羹癟l羹 癟覺kt覺. Ama 癟ok s羹rmedi, sesler al癟ald覺, geriye doru kayd覺, birbiri ard覺ndan s繹nd羹. Koroyu canland覺rmak,​ ileri g繹t羹rmek i癟in ba覺ranlar oldu 繹tede beride: \\
 +Kalk覺n ey yery羹z羹n羹n... \\
 +Ama art覺k bu 癟ar覺da ayn覺 birlik, ayn覺 kararl覺l覺k yoktu. Sesler kayg覺yla titreiyordu imdi. \\
 +Ana bir ey g繹rm羹yordu. En 繹n saflarda neler olup bittiini bilmiyordu. Kalabl覺覺 yara yara ilerliyordu. Onun ge癟tiini g繹renler balar覺n覺 eiyor, kalar覺n覺 癟at覺yorlard覺,​ kimileri s覺k覺lgan ifadelerle g羹l羹ms羹yor,​ kimileri de alayc覺 覺sl覺klar 癟an-l覺yorlard覺. Ana kayg覺s覺yla inceliyordu 癟evresindeki y羹zleri, onlar覺 bak覺lar覺yla sorguya 癟ekiyor yalvar覺yor,​ ilerlemeye 癟a覺r覺yordu... \\
 +Pavel'​in sesi iitildi: \\
 +竄Arkadalar! Askerler de bizim gibi insanlar. Bize vurmazlar. Niye vursunlar? Ger癟ei dile getirdiimiz i癟in mi? Onlar覺n da ihtiyac覺 var ger癟ei bilmeye. Hen羹z anlam覺yorlar,​ ama g羹n gelecek, onlar da y羹r羹yecekler s繹m羹r羹c羹lere,​ katillere kar覺, 繹zg羹rl羹k bayra覺 alt覺nda. Ve daha 癟abuk anlamalar覺 i癟in ileriye doru y羹r羹memiz gerek. 襤leri arkadalar,​ daima ileri!罈 \\
 +Pavel'​in sesi g羹癟l羹yd羹,​ s繹zleri a癟覺k se癟ik iitiliyordu,​ ama kalabal覺k da覺l覺yordu. G繹stericiler birbiri a/d覺ndan kimi saa, kimi sola saparak evlere doru gidiyor, tahtaperdeler boyunca s羹z羹l羹yorlard覺. Kafile art覺k bir takoz bi癟imini alm覺t覺; Pavel, takozun sivri ucunu oluturuyordu. Elindeki bayrak ba覺 羹st羹nde dalgalan覺yordu. G繹sterici y覺覺n覺, kanatlar覺n覺 a癟m覺, tetikte duran havalan覺p u癟maya haz覺r siyah bir kua benziyordu, ve Pavel bu kuun gagas覺yd覺 sanki... \\
 +Y襤RM襤SEK襤Z襤NC襤 BLM \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​