Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_11 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 11~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana, g繹zlerini kald覺r覺p oluna bakt覺. \\
 +竄Ne kadar deimisin sen!罈 diye m覺r覺ldand覺,​ 竄繹yle korkutuyorsun ki beni, aman ya rabbim!罈 \\
 +Pavel yat覺p uyuyunca, ana sessiz sedas覺z kalkt覺, usulca onun yata覺na yaklat覺. Pavel s覺rt羹st羹 uyuyordu. Ya覺z. 襤nat癟覺, sert y羹z羹 beyaz yast覺覺n 羹zerinde beliriyordu. Ana, ellerini g繹s羹 羹zerinde kavuturmu,​ gecelikle, yal覺nayak, yata覺n yan覺nda duruyordu. Dudaklar覺 sessizce k覺m覺ld覺yordu. Birbiri ard覺ndan iri yalar ak覺yordu g繹zlerinden. \\
 +BE襤NC襤 BLM \\
 +Ve sakin yaant覺lar覺 s羹r羹p gitti. Yine eskisi gibi hem birbirlerinden uzak, hem birbirlerine yak覺nd覺lar. \\
 +Hafta ortas覺na rastlayan bir bayram g羹n羹, Pavel evden 癟覺karken: \\
 +竄Cumartesi g羹n羹 kentten konuklar覺m gelecek,罈 dedi. Ana: \\
 +竄Kentten mi?罈 diye sordu ve ans覺z覺n h覺癟k覺rmaya balad覺. \\
 +Pavel'​in can覺 s覺k覺ld覺: \\
 +竄Ama anne, alayacak ne var bunda?罈 diye hayk覺rd覺. Ana, 繹nl羹kle y羹z羹n羹 silerek i癟ini 癟ekti: 竄Bilmiyorum... 繹yle... geldi ite...罈 竄Korkuyor musun?罈 竄Evet,罈 diye itiraf etti. \\
 +Pavel anas覺na doru eildi, bir 癟ocuu azarl覺yormu gibi sinirli sinirli: \\
 +"​Hepimiz korkudan geberiyoruz zaten!罈 dedi. 竄Bizi y繹netenler de bu korkudan yararlan覺p bizi daha fazla korkutuyorlar.罈 \\
 +Ana: \\
 +竄K覺zma!罈 diye inledi. 竄Nas覺l korkmam? 繹mr羹m boyunca hep korku i癟inde yaad覺m!..罈 \\
 +Pavel yumuad覺, hafif bir sesle: \\
 +竄Ba覺la beni,罈 dedi. 竄Baka t羹rl羹 yapamam.罈 \\
 +Ve 癟覺k覺p gitti. \\
 +Ama 羹癟 g羹n korku i癟inde yaad覺. O adamlar覺n, her halde korkun癟 kimseler olan yabanc覺lar覺n,​ evine geleceklerini d羹羹nd羹k癟e,​ y羹rei yerinden oynuyordu. Oluna onlar g繹stermilerdi imdi tuttuu yolu... \\
 +Cumartesi akam覺 Pavel fabrikadan d繹nd羹, y覺kand覺, 羹st ba deitirdi,​ anas覺n覺n y羹z羹ne bakmaks覺z覺n:​ \\
 +竄Gelirlerse,​ hemen d繹neceimi s繹yle,罈 dedi. 竄Ve korkma, l羹tfen...罈 \\
 +Yine d覺ar覺 癟覺k覺yordu. Kad覺nca覺z bitkin bir halde sedirin 羹zerine b覺rakt覺 kendini. Pavel kalar覺n覺 癟att覺: \\
 +竄Acaba... d覺ar覺 癟覺kmak ister miydin?罈 diye sordu. Ana k覺r覺ld覺. Ba覺n覺 sallad覺: 竄Hay覺r. Ne diye d覺ar覺 癟覺kay覺m?​罈 \\
 +Kas覺m覺n sonlar覺yd覺. O g羹n don yapm覺, sonra da ince, toz gibi bir kar yam覺t覺. Uzaklaan Pavel'​in ayaklar覺 alt覺nda kar覺n g覺c覺r g覺c覺r ses 癟覺kard覺覺n覺 iitti. Gecenin youn, hareketsiz, korkutucu karanl覺覺 pusuda bekler gibi pencere camlar覺na yap覺覺yordu. Ana, ellerini sedire dayam覺, g繹zlerini, kap覺ya dikmi, bekliyordu... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​