Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_120 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 120~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Soka覺n ucunda, y羹zleri se癟ilemeyen tekd羹ze adamlardan olumu kurun簾 bir duvar kapat覺yordu alan覺n 癟覺k覺 yolunu. Her birinin omuzunda, s羹ng羹n羹n ince keskinr namlusu souk bir panld覺 sa癟覺yordu. Bu sessiz, k覺m覺lt覺s覺z duvardan dondurucu bir r羹zg璽r, anan覺n y羹reine iliyordu. \\
 +Tan覺d覺klar覺n覺n yan覺na gitmek i癟in kalabal覺覺n i癟ine dald覺. Tan覺d覺klar覺 ta ilerdeydiler. Uzun boylu, sakall覺 bir adam覺n 繹n羹nde s覺k覺t覺. Adam tekg繹zl羹yd羹. Bakmak i癟in ba覺n覺 birden 癟evirip sordu: \\
 +竄Ne istiyorsun? Kimsin sen?罈 \\
 +竄Vlasov'​un anas覺.罈 \\
 +Bacaklar覺 titriyor, alt duda覺 isten癟siz olarak sark覺yordu. \\
 +竄Ha!罈 dedi tekg繹zl羹. \\
 +竄Arkadalar!罈 diyordu Pavel, 竄繹n羹m羹zde b羹t羹n bir yaam var... baka yolumuz yok!罈 \\
 +Tam bir sessizlik 癟繹kt羹 ortal覺a. Bayrak havada y羹kseldi, dalgaland覺 balar 羹st羹nde, kurun簾 askerlere doru kayd覺. Ana'​n覺n i癟i titredi, g繹zlerini yumdu, bir inilti koyverdi. Pavel, Andrey, Samoylov ve Mazin tek balar覺na ayr覺lm覺lard覺 kalabal覺ktan \\
 +Fedor Mazin'​in duru sesi a覺r a覺r y羹kseldi: ehit d羹t羹n羹z Kutsal kavgada... \\
 +. Kendisine yaln覺zca iki ses elik ediyordu. Daha hafif, bouk iki ses. Uyumlu ayak sesleri iitildi. Ve yeni bir ark覺 tutturdu Fedor: \\
 +Her eyinizi verdiniz Bu m羹cadelede... \\
 +Arkadalar覺 bir a覺zdan: '​zg羹rl羹k i癟in' diye eklediler. \\
 +Birisi hain bir sesle ba覺rd覺: \\
 +竄Ah, ah! Bak覺yorum, cenaze il璽hisi okumaya balad覺n覺z ha, k繹poullar覺?​罈 \\
 +Azg覺n bir ses y羹kseldi: 竄Tepeleyen unlar覺!罈 \\
 +Ana iki elini g繹s羹ne bast覺rd覺. evresine bak覺nd覺, 羹癟 arkadatan kopan kalabal覺覺n karars覺zl覺kla yerli yerinde durduunu g繹rd羹. Ancak bir avu癟 insan izledi 羹癟 繹nderi. Her ad覺mda, onlardan biri de bir yana ka癟覺p gidiyordu, sanki kald覺r覺mlar k覺zg覺nm覺 da tabanlar覺n覺 yak覺yormu gibi. \\
 +Fedor hayk覺rd覺: \\
 +Haks覺zl覺k son bulacak... \\
 +Ama sert bir komut ark覺y覺 bast覺rd覺.竄S羹ng羹ye davran!罈 S羹ng羹ler havada bir 癟ember 癟izerek eildi, bayraa y繹neldi: \\
 +竄襤leri, mar!罈 \\
 +竄襤te harekete ge癟tiler!罈 dedi tekg繹zl羹, ve ellerini cebine sokup uzun ad覺mlarla uzaklat覺. \\
 +Ana, g繹zlerini dikmi, olup bitenleri izliyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​