Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_121 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 121~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Askerlerden oluan kurun簾 dalga kabard覺, soka覺n enini kaplayacak bi癟imde yay覺ld覺, p覺r覺lt覺l覺 癟elik dilerini ileriye doru uzat覺p d羹zenli bir hareketle y羹r羹d羹. Ana h覺zla oluna yakla覺rken,​ Andrey'​in de Pavel'​in 繹n羹ne ge癟ip kendi v羹cudunu ona siper etmek i癟in bir ad覺m att覺覺n覺 g繹rd羹. \\
 +Pavel kaba bir sesle: \\
 +竄Yan覺ma ge癟, arkada, yan覺ma!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Andrey ellerini ard覺nda kavutu覺mu,​ ba覺n覺 dik tutuyor ve ark覺 s繹yl羹yordu. Pavel onu omuzuyla d羹rtt羹 yeniden ba覺rd覺: 竄Yan覺ma ge癟! Hakk覺n yok 繹n羹mde durmaya! Bayrak bata olmal覺.罈 \\
 +elimsiz bir subay yal覺n k覺l覺c覺n覺 sallayarak tiz sesiyle: \\
 +竄Da覺l覺r覺!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Dizlerini k覺rmadan, ayaklar覺n覺 havaya kald覺r覺p yere vu-raraktan rap rap y羹r羹yordu. Par覺l par覺l 癟izmeleri Ana'​n覺n g繹z羹n羹 ald覺. \\
 +Onun yan覺nda, biraz geriden, uzun boylu, g羹r b覺y覺kl覺, sakals覺z bir adam y羹r羹yordu hantal hantal. K覺rm覺z覺 astarl覺 uzun, kurun簾 bir kaput giymiti. Geni pantolonu sar覺 eritlerle s羹sl羹yd羹. O da, K羹癟羹krusyal覺 gibi, ellerini ard覺nda kavuturmutu. B覺y覺覺 gibi k覺rlam覺 g羹r kalar覺n覺 kald覺rm覺,​ Pavel'​e bak覺yordu. \\
 +Ana'​n覺n g繹s羹nde her an patlamaya, kopmaya haz覺r bir 癟覺l覺k sakl覺 duruyordu. Bu 癟覺l覺k bouyordu onu. Ama iki eliyle g繹s羹n羹 bast覺rarak dizginliyordu onu. Her yandan itilip kak覺l覺yor,​ sendeliyor, d羹羹nmeden kendinden ge癟mi癟esine ilerlemeye devam ediyordu. Arkas覺nda bulunanlar覺n gittik癟e azald覺覺n duyuyordu. Buz gibi dalga onlar覺n 羹zerine doru geliyor, 癟il yavrusu gibi da覺t覺yordu hepsini. \\
 +Bayra覺 ta覺yan gen癟lerle kurun簾 adamlar zinciri birbirlerine yaklamaya devam ediyorlard覺. Askerlerin y羹z羹 belirgin olarak se癟iliyordu. B羹t羹n sokak enince yan yana dizili bu y羹zler kirli sar覺 renkte bir erit oluturuyordu. S羹ng羹lerin sivri u癟lar覺 ac覺mas覺z par覺lt覺lar sa癟覺yordu. G繹羹slere 癟evrilmi 繹ld羹r羹c羹 癟elikler daha g繹stericilere demeden, onlar覺n teker teker kalabal覺ktan kopmalar覺n覺,​ da覺lmalar覺n覺 sal覺yordu. \\
 +Ana, arkas覺nda ka癟anlar覺n ayak seslerini iitti. Kayg覺l覺 bouk sesler y羹kseldi: \\
 +竄Dad覺n, 癟ocuklar!罈 \\
 +竄Ka癟 Vlasov!罈 \\
 +竄Geri 癟ekil Pavel!罈 \\
 +Vesovikov'​un niyeti k繹t羹yd羹: \\
 +竄Bayra覺 bana at. Pavel!罈 dedi. 竄Bana ver, saklayaca覺m.罈 \\
 +Bir eliyle s覺r覺覺 yakalad覺. Bayrak geriye doru salland覺. \\
 +Pavel: \\
 +竄B覺rak!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Nikolay, sanki yanm覺 gibi 癟ekti elini. ark覺 s繹yleyen yoktu art覺k. Gen癟ler, Pavel'​i bir 癟ember i癟ine ald覺lar. Ne var ki Pavel 癟emberi yar覺p 癟覺kmay覺 baard覺. Birdenbire sessizlik 癟繹kt羹. Sanki g繹r羹nmez, saydam bir bulut inmi ve g繹sterici \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​