Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_123 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 123~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Pelageya subaya bakt覺. Aya覺 dibinde, iki par癟a olmu bayrak direini g繹rd羹. Par癟alardan birinde bir k覺rm覺z覺 bez tak覺l覺 kalm覺t覺. Eilip kald覺rd覺. Subay s覺r覺覺 elinden kapt覺, bir yana f覺rlatt覺, aya覺n覺 yere vurarak. \\
 +竄Defol diyorum sana!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Askerler aras覺ndan bir mar y羹kseldi: \\
 +Kalk覺n, ey yery羹z羹n羹n... \\
 +Subay f覺rlad覺, 癟ileden 癟覺km覺 bir halde c覺yak c覺yak ba覺rd覺: \\
 +竄Ba癟avu Kraynov! Susturun unlar覺!罈 Ana sendeleyerek,​ temenin f覺rlatt覺覺 s覺r覺k par癟as覺na yaklat覺, yeniden eilip kald覺rd覺. 竄Kapat覺n unlar覺n az覺n覺!罈 \\
 +Sesler birbirine kar覺t覺, k覺s覺ld覺, mar anla覺lmaz oldu, s繹n羹p gitti. Biri ana'​y覺 omuzlar覺ndan tutup geriye d繹nd羹rd羹,​ s覺rt覺ndan itti: \\
 +竄Git buradan, git...罈 \\
 +Subay: M 竄Soka覺 temizleyin!罈 diye emir verdi. \\
 +Ana, on ad覺m 繹tede yeni batan younlaan bir kalabal覺k g繹rd羹; k羹kr羹yorlar,​ homurdan覺yorlar,​ 覺sl覺k 癟al覺yorlar,​ a覺r a覺r soka覺n ucuna doru geri 癟ekilerek civardaki avlulara doluuyorlardi. \\
 +B覺y覺kl覺, gen癟 bir asker yan覺na yaklat覺, kula覺 dibinde: \\
 +竄Hadi, 癟ek araban覺!罈 diye ba覺rarak onu k覺yaya itti. \\
 +Ana sopaya yaslanarak uzaklat覺. Dizleri b羹k羹l羹yordu. \\
 +D羹memek i癟in 繹b羹r eliyle duvarlara, tahta perdelere tutu-nuyordu. n羹nde, g繹stericiler tepiniyorlard覺. Arkas覺nda, yan覺nda y繹resinde, askerler: \\
 +竄Hadi, hadi!罈 diye ba覺rarak ilerliyorlard覺. \\
 +Ana askerlerin gerisinde kald覺, 癟evresine bakt覺. Arkada, soka覺n ucunda, aral覺kl覺 bir erit halinde yaskerler, boalm覺 olan alan覺n giriini kapat覺yorlard覺. nde, kur|un簾 g繹lgeler yava yava kalabal覺覺n 羹st羹ne y羹r羹yorlard覺. \\
 +Ana geri d繹nmek istedi, ama fark覺na varmadan ilerleyiini s羹rd羹rd羹. Dar bir sokaa 癟覺kt覺. Art覺k kimsecikler yoktu orada. Sokaa girdi. \\
 +Yeniden durdu. Derin derin i癟 ge癟irdi, kulak kabartt覺. Oralarda bir yerde sesler uulduyordu. Sopaya yaslanarak yeniden y羹r羹meye balad覺. Kalar覺n覺 oynat覺yordu. Birden aln覺 nemlendi, duduklar覺 k覺m覺ldad覺,​ eli titredi, i癟inden hayk覺rmak, ba覺rmak geldi. \\
 +Sokak sola d繹neme癟 yap覺yordu. Ana orada epeyce kalabal覺k bir grup g繹rd羹. G羹癟l羹 bir ses iitti: \\
 +竄襤nsan kabaday覺l覺k olsun diye s羹ng羹lere meydan okumaz, 癟ocuklar!罈 \\
 +竄G繹rd羹n羹z,​ deil mi? Askerler 羹zerlerine y羹r羹d羹ler de, hi癟 biri yerinden k覺p覺rdamad覺. Korktuklar覺 yok bizim delikanl覺lar覺n...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​