Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_126 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 126~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +B襤R襤NC襤 BLM \\
 +G羹n羹n geri kalan b繹l羹m羹, an覺larla y羹kl羹 bir sis i癟inde, bedeni ve ruhu ezen a覺r bir yorgunlukla ge癟ti. elimsiz subay覺n g繹lgesi kuruni bir leke gibi z覺pl覺yordu Ana'​n覺n g繹z羹 繹n羹nde; Pavel'​in bronzlam覺 y羹z羹 ayd覺nlan覺yor,​ Andrey'​in g繹zlerinin i癟i g羹l羹yordu. \\
 +Ana odan覺n i癟inde gidip geliyor, pencerenin yan覺nda oturuyor, soka覺 izliyor, kalar覺n覺 癟at覺p yeniden y羹r羹yordu. Titriyordu. Kafas覺 bombotu. Ortal覺a bakm覺yordu bir ey arar gibi. Su i癟ti, ama hep susuyordu. G繹s羹n羹 yakan kayg覺y覺, al癟alma duygusunu s繹nd羹remiyordu. G羹n iki b繹l羹me ayr覺lm覺t覺;​ birinci b繹l羹m羹n bir anlam覺, bir i癟erii vard覺, ama ikinci b繹l羹m羹 ak覺p gitmi, yerinde kahredici bir boluk kalm覺t覺. Kar覺l覺ks覺z bir soru zonklay覺p duruyordu kafas覺n覺n i癟inde. \\
 +竄imdi ne yapmal覺?​..罈 \\
 +Maria Korsunov 癟覺kageldi. Elini kolunu sallaya sallaya ba覺rd覺, alad覺, cotu, tepindi, ne 繹nerdii, ne vaat ettii, kime g繹zda覺 verdii anla覺lmad覺. Ana kay覺ts覺z kald覺. \\
 +Maria c覺rtlak sesiyle: \\
 +竄G繹rd羹n m羹 nas覺l ayran覺 kabard覺 milletin?罈 diyordu. 竄T羹m fabrika ayaa kalkt覺.罈 \\
 +Pelageya usulca ba覺n覺 sallad覺: 竄Evet, 繹yle!罈 \\
 +Sabit bak覺lar覺nda o g羹n羹n olaylar覺 s羹r羹yordu. Ge癟mi olan olaylar... Andrey ve Pavel'​le birlikte kendisinden kopar覺p g繹t羹rd羹kleri eyleri g繹r羹yordu. Alayam覺yordu. G繹s羹 s覺k覺m覺t覺,​ g繹zlerinde ya yoktu, dudaklar覺 da kurumutu. Az覺nda t羹k羹r羹k kalmam覺t覺. Elleri titriyor, s覺rt覺ndan aa覺 hafif hafif 羹rperiyordu. \\
 +Akam jandarmalar geldi. Ana onlar覺n geliihe ne at覺, ne de korktu. G羹r羹t羹yle i癟eri dald覺lar. Neeli ve honut g繹r羹n羹yorlard覺. Sar覺 suratl覺 subay pis pis g羹lerek: \\
 +竄S繹yleyin bakal覺m, nas覺ls覺n覺z?​罈 dedi. 竄癟t羹r rastl覺yoruz birbirimize,​ 繹yle deil mi?罈 \\
 +Ana susuyor, kupkuru dilini dudaklar覺 羹zerinde gezdiriyordu. Subay epey konutu, ukal璽l覺k etti. Kendi s繹zlerini iitmekten holand覺覺 belliydi. Gelgelelim, s繹yledikleri Ana'​n覺n kulaklar覺na varm覺yor, onu rahats覺z etmiyordu. Ancak: \\
 +竄Sen de su癟lusun, Ana, oluna Allaha ve ara kar覺 sayg覺 a覺lamad覺覺n i癟in su癟lusun!罈 dedif zaman, kap覺n覺n i癟inden bouk bir sesle ve y羹z羹ne bakmadan u kar覺l覺覺 verdi: \\
 +竄Evet, 癟ocuklar覺m覺z bizi yarg覺layacaklard覺r. Onlar覺 bu yolda yaln覺z b覺rakt覺覺m覺z i癟in bizleri hakl覺 olarak mahk羶m edeceklerdir...罈 \\
 +Subay: \\
 +竄Ne diyorsun?罈 diye ba覺rd覺. 竄Daha y羹ksek sesle konu!罈 \\
 +Ana i癟ini 癟ekti: \\
 +竄Diyorum ki, bizleri yarg覺layacak olanlar, 癟ocuklar覺m覺zd覺r!罈 \\
 +Subay sinirli bir sesle h覺zl覺 h覺zl覺 s繹ylev 癟ekmeye balad覺. Ama s繹zleri Ana'ya dokunmuyordu bile. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​