Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_127 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 127~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Maria Korsunov tan覺k olarak 癟a覺r覺lm覺t覺. Ana'​n覺n yan覺ba覺nda duruyor, ama y羹z羹ne bakm覺yordu. Subay kendisine soru sorunca, iki b羹kl羹m eiliyor ve tekd羹ze bir sesle: \\
 +竄Bilmiyorum ekselans!罈 diye yan覺t veriyordu. 竄Ben cahil bir kad覺n覺m, akl覺m覺n elverdii oranda ticaretimle ura覺r覺m,​ hi癟 bir ey bilmem...罈 \\
 +Subay b覺y覺覺n覺 burarak: \\
 +竄Peki peki, yeter!罈 diye kestirip att覺. \\
 +Maria eilip arkas覺ndan nanik yap覺yor, Pelageya'​n覺n kula覺na: \\
 +竄Sen de yapsana!罈 diye f覺s覺ld覺yordu. \\
 +Ana'​n覺n 羹st羹n羹 aramas覺n覺 buyurdular. G繹zlerini k覺rp覺t覺rd覺,​ 羹rkek bir sesle: \\
 +竄Nas覺l yapaca覺m覺 bilmiyorum, Eskelans!罈 dedi. \\
 +Subay aya覺n覺 yere vurdu, ba覺r覺p 癟a覺rmaya balad覺. Maria g繹zlerini yere edi: \\
 +竄Hadi Pelageya,罈 dedi, 竄d羹melerini 癟繹z...罈 \\
 +Giysilerini arad覺, yoklad覺. Kan tepesine s覺癟ram覺t覺. \\
 +竄Ah! k繹pekler!罈 diye soludu. \\
 +Subay, araman覺n yap覺ld覺覺 k繹eye bakarak sert癟e ba覺rd覺: \\
 +竄Ne s繹ylenip duruyorsun 繹yle?罈 \\
 +Maria 羹rkek bir tav覺rla: \\
 +竄Kad覺n ii, Ekselans!罈 diye m覺raldand覺. \\
 +Subay, Ana'ya tutana覺 imzalamas覺n覺 buyurdu. Peiage-ya tutuk bir elle kalemi bast覺ra bast覺ra kitap yaz覺s覺yla unlan yazd覺: "​Pelageya Vlasov, bir i癟inin dul kar覺s覺.罈 \\
 +Subay, k羹癟羹mser bir havayla y羹z羹n ekitti. \\
 +竄Ne yazd覺n oraya?罈 diye sordu. 竄Niye yazd覺n onu?罈 \\
 +Sonra k繹t羹 k繹t羹 g羹ld羹. \\
 +竄Yabaniler!罈 dedi. \\
 +Jandarmalar 癟覺k覺p gittiler. Ana, pencereye yaklat覺, kollar覺n覺 g繹s羹n羹n 羹zerinde kavuturdu,​ g繹zlerini bolua dikti, uzun s羹re 繹yle durdu. Kalar覺 yukar覺 kalkm覺, dudaklar覺 b羹z羹lm羹t羹. enelerini 繹yle kuvvetli s覺k覺yordu ki, az sonra dileri ar覺d覺. Lamban覺n gaz覺 t羹kenmiti. I覺k can 癟ekiiyordu. C覺z覺rdayan fitili 羹fledi, karanl覺kta kald覺. z羹nt羹l羹 bir ak覺nl覺k koyu bir bulut gibi g繹s羹ne doldu, kalp at覺lar覺n覺 zolat覺rd覺. Bacaklar覺 ve g繹zleri yorgundu. Maria pencerenin alt覺nda durup uyuuk bir sesle ba覺rd覺: \\
 +竄Uyuyor musun, Pelageya? Uyu kurban, uyu!罈 \\
 +Ana soyunmadan yata覺na uzand覺. Anafora kap覺lm覺 gibi, hemen derin bir uykuya dald覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​