Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_128 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 128~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +R羹yas覺nda,​ batakl覺覺n 繹tesinde, kente giden yolun 羹zerindeki sar覺 kum t羹mseini g繹rd羹. Kum ocaklar覺nda son bulan yokuun tepesinde Pavel ayakta durmu, Andrey'​in se \\
 +siyle yava癟a: \\
 +Kalk覺n ey yery羹z羹n羹n l璽netli insanlar覺... diye ark覺 s繹yl羹yordu. \\
 +Pelageya t羹msein 繹n羹nden ge癟iyor, elini al覺nana koyarak oluna bak覺yordu. Delikanl覺n覺n karart覺s覺 mavi g繹k 羹st羹nde a癟覺k se癟ik beliriyordu. Pelageya utan覺yordu ona yaklamaya,​ 癟羹nk羹 gebeydi. Kollar覺nda da baka bir bebek ta覺yordu. Y羹r羹y羹羹n羹 s羹rd羹rd羹. Tarlalarda 癟ocuklar top oynuyorlard覺. Kalabal覺kt覺lar,​ top k覺rm覺z覺yd覺. Kuca覺nda ta覺d覺覺 bebek kollar覺n覺 onlara doru uzatt覺, y羹ksek sesle alamaya balad覺. Pelageya meme verdi ona ve geri d繹nd羹. Askerler tepecii sarm覺lar,​ s羹ng羹lerini Ana'ya 癟evirmilerdi. H覺zla tarlalar覺n ortas覺nda bulunan bir kiliseye kotu. Olaan羹st羹 y羹ksek, beyaz, hafif bir kiliseydi.. Sanki bulutlardan yap覺lm覺t覺. Cenaze vard覺. B羹y羹k, siyah bir tabut duruyordu kilisede. Tabutun kapa覺 癟ak覺l覺yd覺,​ Papazla diyakos, beyaz ayin c羹bbesi giymiler, il璽hiler okuyorlad覺:​ \\
 +竄Hazreti 襤sa 繹l羹ler aras覺ndan dirilip kalkt覺...罈 \\
 +Diyakos buhurdan覺 sallad覺, Ana'ya sel璽m verdi, g羹l羹msedi. Samoylov gibi onun da sa癟lar覺 k覺z覺l, y羹z羹 neeliydi. Kubbeden g羹ne 覺覺nlar覺 s羹z羹l羹yordu. Koro yerinin iki yan覺nda 癟ocuklar il璽hi okuyorlard覺:​ \\
 +竄Hazreti isa dirilip kalkt覺...罈 \\
 +Ans覺z覺n papaz kilisenin ortas覺nda durup ba覺rd覺: \\
 +竄Yakalay覺n unlar覺!罈 \\
 +C羹ppesi yokoluverdi,​ y羹z羹nde tuz-biber b覺y覺klar belirdi. Hepsi koumaya balad覺lar. Diyakos bile buhurdan覺 bir k繹eye f覺rlatt覺, K羹癟羹krusyal覺 gibi ba覺n覺 elleri aras覺na ald覺. Ana, bebei m羹minlerin ayaklar覺 dibine att覺. M羹minler ka癟arken 癟ocuu 癟inemekten ka癟覺n覺yorlar,​ k羹癟羹c羹k 癟覺plak v羹cuda 羹rkek bak覺lar f覺rlat覺yorlard覺. Ana diz 癟繹k羹yor, onlara: \\
 +竄ocuu b覺rakmay覺n,​ onu da birlikte g繹t羹r羹n!罈 diye ba覺r覺yordu. \\
 +K羹癟羹krusyal覺,​ ellerini ard覺nda kavuturmu,​ g羹l羹mseyerek il璽hi okuyordu: \\
 +竄Hazreti 襤sa 繹l羹ler aras覺ndan dirilip kalkt覺... \\
 +Pelageya eildi, 癟ocuu kald覺rd覺, bir tahta arabaya koydu. Nikolay araban覺n yan覺 s覺ra y羹r羹yor, g羹lerek 繹yle diyordu: \\
 +竄Zor bir i verdiler bana...罈 \\
 +Sokak 癟amurluydu. Pencerelerden balar uzan覺yordu;​ 覺sl覺k 癟al覺yor, ba覺r覺覺yor,​ el kol hareketleri yap覺yorlard覺. G繹ky羹z羹 a癟覺kt覺. Yak覺c覺 bir g羹ne 覺s覺t覺yordu ortal覺覺. Hi癟 g繹lge yoktu. \\
 +竄ark覺 s繹yleyin, k羹癟羹kanne!罈 diyordu Nikolay. 竄Yaam budur!罈 \\
 +Kendisi de ark覺 s繹yl羹yordu. Sesi b羹t羹n g羹r羹lt羹leri bast覺r覺yordu. Ana onun ard覺ndan gidiyordu. Birdenbire yanl覺 bir ad覺m att覺, dipsiz bir u癟uruma yuvarland覺. D羹t羹k癟e,​ u癟urumdan 癟覺l覺klar y羹kseliyordu... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​