Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_129 [2015/11/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 129~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +ars覺la sars覺la uyand覺. A覺r, kaba bir el y羹reini yakalam覺,​ ac覺mazca s覺k覺yordu sanki. Fabrika d羹d羹羹 inatla uluyordu. Ana, bunun ikinci d羹d羹k olduunu anlad覺. Karmakar覺覺k odan覺n i癟erisinde kitaplar da覺lm覺t覺. Her ey alt羹st olmutu. Jandarmalar覺n ayaklar覺 d繹emeyi kirletmiti. \\
 +Kalkt覺, y覺kanmadan,​ dua etmeden, ortal覺覺 d羹zeltmeye balad覺. Mutfakta, 羹zerinde k覺rm覺z覺 bir bez bulunan k覺r覺k bayrak direini g繹rd羹; k覺zg覺nl覺kla kald覺rd覺 s覺r覺k par癟as覺n覺,​ sobaya atmak istedi, ama ucundaki bezi 癟覺kard覺, katlay覺p cebine soktu. Sonra s覺r覺覺 dizinde k覺rd覺, par癟alar覺 odun kutusuna att覺. Pencereyi, d繹emeyi bol suyla y覺kad覺, semaveri haz覺rlad覺,​ giyindi, mutfak penceresinin yan覺nda oturdu. Bir g羹n 繹nce kafas覺n覺 kurcalayan soru yeniden kar覺s覺na dikildi: \\
 +竄imdi ne yapmal覺?罈 \\
 +Daha dua etmediini an覺msad覺. Birka癟 dakika ikonla-r覺n 繹n羹nde ayakta durdu, yine oturdu. Y羹rei botu. \\
 +Garip bir dinginlik 癟繹km羹t羹 ortal覺a. Bir g羹n 繹nce sokaklarda ba覺r覺p 癟a覺ranlar bug羹n sanki evlerde saklan覺yorlar,​ o olaan羹st羹 g羹n羹 d羹羹n羹yorlard覺. \\
 +Birden, gen癟lik y覺llar覺nda g繹rd羹羹 bir olay geldi akl覺na: Zausaylov seny繹rlerinin as覺rl覺k park覺nda, y羹z羹 nil羹ferler \\
 +le kapl覺 geni bir yapay g繹l vard覺. Bir sonbahar g羹n羹 oradan ge癟erken g繹l羹n ortas覺nda bir sandal g繹rm羹t羹. G繹l karanl覺k ve durgundu. Sandal, sararm覺 yapraklarla s羹sl羹 siyah sulara yap覺m覺 gibiydi. l羹 yapraklar ortas覺nda k覺m覺lt覺s覺z duran o bombo, k羹reksiz tekneden derin bir h羹z羹n, gizemli bir keder yay覺l覺yordu ortal覺a! Pelageya orada uzun uzun durmu, sandal覺 acaba k覺y覺dan bu kadar uzaa kim itti, niye itti diye kendi kendine sorup durmutu. O akam, ato k璽hyas覺n覺n kar覺s覺 g繹lde boulmu diye haber 癟覺km覺t覺. len kad覺n, her zaman h覺zl覺 h覺zl覺 y羹r羹yen, sa癟lar覺 hep darmada覺n覺k duran ufak tefek bir kad覺nd覺. \\
 +Ana, elini g繹zlerinde gezdirdi. Bir g羹n 繹nceki olaylar geldi akl覺na. Bak覺覺n覺 souyan 癟ay覺na dikti, 繹ylece kalakald覺 sandalyenin 羹zerinde. Ak覺ll覺 bir kimseyle g繹r羹mek,​ bir s羹r羹 ey sormak istiyordu can覺. \\
 +Dileini yerine getirmek i癟in sanki, 繹leden sonra Nikolay 襤vanovi癟 癟覺kageldi. Ne var ki onu g繹r羹nce Ana birdenbire kayg覺land覺. Sel璽m覺na kar覺l覺k.vermeden usulca: \\
 +竄Ah dostum, buraya gelmekle iyi etmediniz,​罈 dedi. 竄Tedbirsizlik ettiniz. Sizi g繹r羹rlerse mutlaka tutuklarlar.罈 \\
 +Nikolay, Ana'​n覺n elini kuvvetle s覺kt覺, g繹zl羹klerini d羹zeltti, y羹z羹n羹 onun y羹z羹ne yaklat覺rarak k覺saca durumu a癟覺klad覺:​ \\
 +竄Pavel, Andrey ve ben 繹yle kararlat覺rm覺t覺k:​ Eer onlar yakalan覺rlarsa,​ ben sizi kente g繹t羹r羹p bir yere yerletirecektim. Aramaya geldiler mi?罈 \\
 +竄Geldiler. Her yere burunlar覺n覺 soktular, 羹st羹m羹 arad覺lar. Bu adamlarda ne utanmak var ne vicdan!罈 \\
 +Nikolay omuzlar覺n覺 silkti. \\
 +竄Niye olsun yani?罈 dedi. \\
 +Ni癟in kente gidip orada yaamas覺 gerektiini a癟覺klamaya koyuldu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​