Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_130 [2015/11/10 15:02]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_130 [2015/11/10 17:08] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 130~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana donuk bir g羹l羹msemeyle Nikolay'​a bak覺yor, onun sevecen sesini dostluk duygular覺yla dinliyordu. 襤leri s羹rd羹羹 ger癟ekleri pek ar覺lam覺yorsa da, ona kar覺 duyduu tatl覺 g羹vene kendisi de a覺yordu. \\
 +竄Mademki Pavel 繹yle istiyor, ve eer sizi s覺k覺nt覺ya sokmazsam...罈'​ \\
 +竄Siz onu tasa etmeyin. Ben yaln覺z ba覺ma yaar覺m. Arada s覺rada ablam gelir, o kadar.罈 Ana art koydu: \\
 +竄Ekmeimi kazanmak isterim!罈 \\
 +竄Nas覺l isterseniz.... Size g繹re bir i buluruz.罈 \\
 +imdi art覺k Ana i癟in 癟al覺mak,​ olu ve arkadalar覺 gibi 癟al覺mak anlam覺n覺 ta覺maktayd覺. Nikolay'​a yaklat覺, g繹zlerinin i癟ine baka baka sordu: \\
 +竄Bana i bulacak m覺s覺n覺z?​罈 \\
 +竄Evim k羹癟羹kt羹r. Bek璽r evi...罈 \\
 +Pelageya usulca \\
 +竄Ben o t羹r bir i demiyorum!罈 \\
 +Nikolay ne demek istediini anlamad覺 diye gocunmu-tu. 襤癟 癟ekti. Ama Nikolay'​覺n miyop g繹zlerinin i癟i g羹l羹yordu. Bir an dald覺. \\
 +竄Pavel'​i ne zaman g繹r羹rseniz,​ hani o gazete 癟覺karmam覺z覺 isteyen k繹yl羹ler vard覺 ya, onlar覺n adresini 繹renebilir misiniz kendisinden?​..罈 \\
 +Ana neeyle hayk覺rd覺: \\
 +竄Ben tan覺r覺m onlar覺! Onlar覺 bulur, bana ne derseniz yapar覺m. Yasak k璽覺tlar ta覺d覺覺m kimin akl覺na gelir? Fabrikaya 繹yle 癟ok k璽覺t ta覺d覺m ki!罈 \\
 +Omuzunda heybe, elinde denek, 覺ss覺z yollarda gide gide, orman demeden, k繹y demeden dola覺p durmak hevesine kap覺ld覺 birdenbire. \\
 +竄Rica ederim, bana verin bu ii sevgili dostum.罈 dedi. 竄Nereye isterseniz giderim, b羹t羹n y繹relerde yolumu bulurum, yaz olmu k覺 olmu, ald覺rmam, bir hac覺 aday覺 gibi, mezara girinceye dek giderim. Benim i癟in imrenilecek bir durum deil mi bu?罈 \\
 +Bununla birlikte, hayalinde kendini yuvas覺z, serseri bir yaant覺 i癟inde, izbelerin pencereleri alt覺nda sadaka dilenir \\
 +g繹r羹nce, tasaland覺. \\
 +Nikolay usulca elini tuttu, s覺cak parmaklar覺yla okad覺. Sonra saatine bakarak: \\
 +竄Sevgili dostum!罈 diye hayk覺rd覺 Ana. 竄En 癟ok sevdiimiz kimseler olan 癟ocuklar覺m覺z 繹zg羹rl羹klerini,​ canlar覺n覺 feda edecekler, ac覺madan mahvedecekler kendilerini,​ ve ben, ben ki bir anay覺m, bir ey yapmayacak m覺y覺m? Neler yapmam ki!罈 \\
 +Nikolay sarard覺. Okay覺c覺 bir ilgiyle Ana'ya bakarak: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​